วันเกิดน้อง มื้อดองเขา

 นะนุ่น ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วันเกิดน้อง มื้อดองเขา นะนุ่น
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต้าร์ ฅน บ.ดอนเรียบเรียง: อานนท์ เชื้อบุญมาสังกัดค่าย: KTPติดต่องานแสดง: 0833579455, 0641500724

A#m | F# |Fm | A#m |

เฟซบุ๊A#mคมันฟ้องปีกลาG#ยว่าอ้ายเคยซื้F#อของขวัญมอบC#ให้แต่ปีนี้A#mสถานการG#ณ์มันเปลี่ยนไปF#แฮง

เมื่ออ้าD#mยโพสการ์ดงานแต่งมื้อแลA#mงสิมีงานกินดองเพื่อนฝูF#ง พ่อ แม่ พี่ น้อง ไปเม้นยินดีFแต่น้องนี้ตี้มันสิขาA#mดใจ

เคยคิD#mดว่าเจ้าของเก่งคักส่ำอกหัA#mกมันคงบ่ถึงตายแต่ตอนนี้D#mอาการของหัวใจพออยากสิตาA#mยต่อหน้าเฟซบุ๊ควันเกิดน้อF#งกลายเป็นวันทุกข์มาอุFกอังใจแท้น้อ.. F

บ่โทษไผF# โทษใจเจ้าขG#องที่มันหลอยส่อFmงแต่เฟซฯอ้ายอยู่ไA#mด้คือโง่D#mแท้น้อหัวใจG# ลืมอ้ายบ่ได้C#..จักเทื่C#7บ่อยากสิเซื่F#อว่าอ้ายสิแต่งกับเขG#ทั้งที่เฮFmากะเลิกกันบ่ฮอA#mดปีคือเซอร์ไพD#mรส์น้องแท้น้อปีนี้Fmที่เฮาฮักกัD#mนอ้ายลืมมันแล้วตี้G#แต่น้องนี้ยังฝังC#ใจ

Fm | A#m |F# G# | C# |

F# G# | Fm A#m |D#m G# | C# |

* | ** | ** |

วันเกิดน้อD#mงงานดองของเขานี้ตี้Fmขอบคุณหลาย ๆD#m สำหรับของขวัญปีนี้G#..น้องสิจำฮอดมื้C#อตาย..

A#m | F# |F | A#m |คอร์ดเพลง วันเกิดน้อง มื้อดองเขา นะนุ่น

เนื้อเพลง วันเกิดน้อง มื้อดองเขา นะนุ่น เฟซบุ๊คมันฟ้องปีกลายว่าอ้าย เคยซื้อของขวัญมอบให้ แต่ปีนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแฮง เมื่ออ้ายโพสการ์ดงานแต่ง มื้อแลงสิมีงานกินดอง เพื่อนฝูง พ่อ แม่ พี่ น้อง ไปเม้นยินดี แต่น้องนี้ตี้มันสิขาดใจ เคยคิดว่าเจ้าของเก่งคัก ส่ำอกหักมันคงบ่ถึงตาย แต่ตอนนี้อาการของหัวใจ พออยากสิตายต่อหน้าเฟซบุ๊ค วันเกิดน้องกลายเป็นวันทุกข์ มาอุกอังใจแท้น้อ บ่โทษไผ โทษใจเจ้าของ ที่มันหลอยส่องแต่เฟซฯอ้ายอยู่ได้ คือโง่แท้น้อหัวใจ ลืมอ้ายบ่ได้ จักเทื่อ บ่อยากสิเซื่อว่าอ้ายสิแต่งกับเขา ทั้งที่เฮากะเลิกกันบ่ฮอดปี คือเซอร์ไพรส์น้องแท้น้อปีนี้ ที่เฮาฮักกันอ้ายลืมมันแล้วตี้ แต่น้องนี้ยังฝังใจ วันเกิดน้องงานดองของเขานี้ตี้ ขอบคุณหลายๆสำหรับของขวัญปีนี้ น้องสิจำฮอดมื้อตาย