ใจเคยถืกตั๋ว

 ไผ่ พงศธร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ใจเคยถืกตั๋ว ไผ่ พงศธร (เพลงประกอบละคร มงกุฎดอกหญ้า)
เนื้อร้อง: สลา คุณวุฒิทำนอง: สลา คุณวุฒิ, ปิยะวุฒิ ณ บางช้างเรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้างสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

A | C#m |D | E |

ข้อยพยายามแล้Aว แต่แป้วในใจมันยังฮัC#mจากมื้อนั่นที่เจ้าหักอDก ข้อยกะตกเป็นคนไร้ค่Eกะว่าแม่นจบกันคัAก มื้อนี่เจ้E/G#ากะย้อนกลับมF#mอยากให้คือเก่าวะซั่นว่Dกะเอาน้ำตามาอ้อEนกัน..  E

อยากอภัDmaj7ยให้ใจสิขาดแต่ความเจ็C#mบกะเฮ็ดให้ย่าF#mสิดนปานใด๋A.. ให้เจ้าเข้าใจเด้อEว่า..    E

ใจเคยถืกตั๋Dว มันกลัวความเจ็Aแผลเคยถูกเย็Dบ มันกะย่านติดเชื้อน้ำตAบ่ได้เคียด ได้ขมอีหยัBmแต่บทเรีC#mยนความหลังมันย้ำว่าAหยดน้ำตBmา..ผู้หญิEง.. ผู้หญิงมันเชื่อบ่ได้A

F#m | C#m |D | E |

* | ** |

D A | D A |D | A |
F#m E | D |E | E |

* | ** |

ถ่านไฟเก่F#mาบอกให้ฟ้าวอภัEแต่กะเบรกใจBm Eไว้ย้อนมันเคย..ถืกตั๋ว

A | C#m |D | E |A |คอร์ดเพลง ใจเคยถืกตั๋ว ไผ่ พงศธร (เพลงประกอบละคร มงกุฎดอกหญ้า)

เนื้อเพลง ใจเคยถืกตั๋ว ไผ่ พงศธร (เพลงประกอบละคร มงกุฎดอกหญ้า) ข้อยพยายามแล้ว แต่แป้วในใจมันยังฮัก จากมื้อนั่นที่เจ้าหักอก ข้อยกะตกเป็นคนไร้ค่า กะว่าแม่นจบกันคัก มื้อนี่เจ้ากะย้อนกลับมา อยากให้คือเก่าวะซั่นว่า กะเอาน้ำตามาอ้อนกัน อยากอภัยให้ใจสิขาด แต่ความเจ็บกะเฮ็ดให้ย่าน สิดนปานใด๋ ให้เจ้าเข้าใจเด้อว่า ใจเคยถืกตั๋ว มันกลัวความเจ็บ แผลเคยถูกเย็บ มันกะย่านติดเชื้อน้ำตา บ่ได้เคียด ได้ขมอีหยัง แต่บทเรียนความหลังมันย้ำว่า หยดน้ำตา ผู้หญิง ผู้หญิงมันเชื่อบ่ได้ ถ่านไฟเก่าบอกให้ฟ้าวอภัย แต่กะเบรกใจไว้ ย้อนมันเคย ถืกตั๋ว