ไทยหนึ่งเดียว

 วงพาโล ลูกทุ่งเพื่อชีวิต โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไทยหนึ่งเดียว วงพาโล ซิงเกิ้ลพิเศษ (acoustic version)
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุวรรณ์ นาคบุตร, บอย พาโลเรียบเรียง: สุวรรณ์ นาคบุตร, บอย พาโล

Em | C |G | D |

พายุกระหEmน่ำ โรคร้าย..คร่าชีวิCต และพรากครอบครัวต้องเป็นอยู่Gด้วยความหวาดกลัว โว..D

อย่าสิ้นหวัEmงแม้มองหนทางมืดมนมืดมิCดไม่มีจุดหมายความหวัGงแค่เพียงเม็ดทรายให้เราเผชิDญ.. แข็มแข็งเอาไว้D..

เราจะข้าGมคืนวันอันปวดร้าDผ่านความเหน็บหนาCว เหตุการณ์ร้าย ๆ ด้วยกัEmผ่านความทุGกข์ ความโศก โรคร้DายและภัยพาลเราจะประสาCนหัวใจไปด้วยกัEm

พรุ่งนี้ยังมีอCยู่.. พรุ่งนี้ยังมีแสGง..แสงแห่งความหD | Dวัง..      เพียงไทยเป็นหนึ่งเดียว..

G | G |

พายุกระหEmน่ำทับถม.. ดั่งให้เราCถูกถมจมดินลิขิตฟ้Gาจะมาตัดสิน โว..D

อย่ายอมแEmพ้แม้มองไม่เห็นทิศทางชีวิตCไร้สิ้นจุดหมายหัวใจGยังเต้น ไม่ตาย ฉันยังหายDใจ..แข็มแข็งเอาไว้D..

* | ** |

G | D |C | Em |
G | D |C | Em |
C | G |D | D |

* | ** |

G | G |

เพียงไทยเป็นหนึ่งเดีGยว..คอร์ดเพลง ไทยหนึ่งเดียว วงพาโล

เนื้อเพลง ไทยหนึ่งเดียว วงพาโล พายุกระหน่ำ โรคร้าย คร่าชีวิต และพรากครอบครัว ต้องเป็นอยู่ด้วยความหวาดกลัว โว อย่าสิ้นหวังแม้มองหนทางมืดมน มืดมิดไม่มีจุดหมาย ความหวังแค่เพียงเม็ดทราย ให้เราเผชิญ แข็มแข็งเอาไว้ เราจะข้ามคืนวันอันปวดร้าว ผ่านความเหน็บหนาว เหตุการณ์ร้ายๆด้วยกัน ผ่านความทุกข์ ความโศก โรคร้ายและภัยพาล เราจะประสานหัวใจไปด้วยกัน พรุ่งนี้ยังมีอยู่ พรุ่งนี้ยังมีแสง แสงแห่งความหวัง เพียงไทยเป็นหนึ่งเดียว พายุกระหน่ำทับถม ดั่งให้เราถูกถมจมดิน ลิขิตฟ้าจะมาตัดสิน โว อย่ายอมแพ้แม้มองไม่เห็นทิศทาง ชีวิตไร้สิ้นจุดหมาย หัวใจยังเต้น ไม่ตาย ฉันยังหายใจ แข็มแข็งเอาไว้ เพียงไทยเป็นหนึ่งเดียว