ก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับใจโทรมๆ

 Pancake สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับใจโทรมๆ PANCAKE วงแพนเค้ก

B | D#m |C#m | Em F# |

เดินBmaj7เข้ามาซอยศูนย์วิจัยเดินD#mเข้าไปด้วยใจและใจ..ที่มีC#mจุดหมาย..ก็หวัEmงได้พบเธอ..

กินBmaj7ก๋วยเตี๋ยวสักชามแล้วกันวอD#mนสักวันได้เพียงแค่เจอก็ยืนC#mหน้าร้าน ข้ออ้EmางอยากเจอเธF#

มองตะเกียEบที่คู่กันดูช่างหวD#mานน้ำตาลไม่ต้องG#เติมมันต่างกับฉันC#mจริง ๆเหมือนช้อนที่ดูช่างเดีEmยว..ดาF#ย..

เธอช่วยมาเสิร์ฟได้ไหEม นะคนดีช่วยมาเสิร์ฟตรงนี้D#m..ที่หัวG#ใจไม่เอา เส้นเล็C#mก เส้นใหญ่ แค่ขอเส้นใจก็พBอแล้วไม่ต้องเติมน้ำใสE ไม่จำเป็นก็แค่เพียงได้เห็D#mนหน้าเธอ ก็ใสG#พอฉันเอง ไม่หC#mรู ไม่หล่อแต่ฉันดีพอจะเหมBาทั้งใจเธอ     (F#)

B | D#m |C#m | Em F# |

* | ** | ** |

 G#  เช็คบิลที่หัวC#mใจ จะเหลืEmอเท่าไรไม่ต้อBmaj7งทอน

เช็คบิลที่หัวC#mใจ จะเหลืEmอเท่าไรไม่ต้อBmaj7งทอน..คอร์ดเพลง ก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับใจโทรมๆ PANCAKE แพนเค้ก

เนื้อเพลง ก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับใจโทรมๆ PANCAKE วงแพนเค้ก เดินเข้ามาซอยศูนย์วิจัย เดินเข้าไปด้วยใจและใจ ที่มีจุดหมาย ก็หวังได้พบเธอ กินก๋วยเตี๋ยวสักชามแล้วกัน วอนสักวันได้เพียงแค่เจอ ก็ยืนหน้าร้าน ข้ออ้างอยากเจอเธอ มองตะเกียบที่คู่กัน ดูช่างหวานน้ำตาลไม่ต้องเติม มันต่างกับฉันจริงๆเหมือนช้อนที่ดูช่างเดียว ดาย เธอช่วยมาเสิร์ฟได้ไหม นะคนดี ช่วยมาเสิร์ฟตรงนี้ ที่หัวใจ ไม่เอา เส้นเล็ก เส้นใหญ่ แค่ขอเส้นใจก็พอแล้ว ไม่ต้องเติมน้ำใส ไม่จำเป็น ก็แค่เพียงได้เห็นหน้าเธอ ก็ใสพอ ฉันเอง ไม่หรู ไม่หล่อ แต่ฉันดีพอจะเหมาทั้งใจเธอ เช็คบิลที่หัวใจ จะเหลือเท่าไรไม่ต้องทอน เช็คบิลที่หัวใจ จะเหลือเท่าไรไม่ต้องทอน