จริงจังไม่จริงใจ

 Pancake สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จริงจังไม่จริงใจ PANCAKE วงแพนเค้ก
เนื้อร้อง/ทำนอง: โจ PANCAKEเรียบเรียง: โจ PANCAKEสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C#maj7 | Cm7 |A#m7 Cm7 | C#m D# |

 C#maj7  เธอไม่เคยโกหCm7กอะไรฉันเลA#m7   เธอไม่เคยทำสิ่งที่ดูไม่จริงG#maj7ใจ..

 C#maj7  เธอยังคง เป็นห่Cm7วง เป็นใย ฉันดีA#m7   มีแต่ความรู้สึกดี ๆ มากมาG#maj7   ทำให้คล้ายว่าเธอนั้นC#maj7 | D#มีใจ..

ก็เธอC#maj7มาทำให้ฉัน ดูเหมือนเป็นคนสำคัญก็อันCm7ที่จริงก็เป็นแค่เพียงแค่คนที่รู้ไม่เท่A#m7าทันบังอาจไปเผลอC#m D#ใจ..ก็พอไC#maj7ด้รู้ตัวเองอีกทีในวันที่สายสุดท้าCm7ยไอ้คำว่าจริงใF7ว่าใครA#m7ทั้งหลาย..ก็ได้มันไปจากC#m D#เธอ..

รู้ว่าเธอน่ะจริงC#maj7ใจ แต่ยังไม่เคยจริCm7งจังฉันไม่ควรไปหวัA#m7งอะไร ลม ๆ แล้ง ๆ จาC#mกเธอ..เพราD#ะว่าเธอน่ะจริงC#maj7ใจ แต่ยังไม่เคยจริงจัCm7งกับใคFไม่รัA#m7กก็ควรจะบอก Cm7เพราะฉัC#mนมันดูไม่ออD#กว่าเธอไม่มีใจ

C#maj7 | D# |

 C#maj7  เธออย่ามาเป็นห่วCm7งยังดีซะกว่A#m7   เธออย่ามาคอยบอกว่าเธอคิดถึงG#maj7กัน..

 C#maj7  เธอไม่รักได้โปCm7รดอย่าทำให้หวั่A#m7   ทำให้ฉันลำบากลำบนหัวใจ G#maj7   มันทำร้ายเกินไปที่เC#maj7 | D#ธอทำ..

* | ** |

C#maj7 | D# |
C#maj7 | Cm7 F |A#m7 Cm7 | C#m D# | D# |

** |

C#maj7 | Cm7 F |

ไม่รัA#m7กก็ควรจะบอก Cm7เพราะฉัC#mนมันดูไม่ออD#กว่าเธอไม่มีใจ

C#maj7 | A#m7 Cm7 |C#m D# | G#maj7 |คอร์ดเพลง จริงจังไม่จริงใจ PANCAKE แพนเค้ก

เนื้อเพลง จริงจังไม่จริงใจ PANCAKE วงแพนเค้ก เธอไม่เคยโกหกอะไรฉันเลย เธอไม่เคยทำสิ่งที่ดูไม่จริงใจ เธอยังคง เป็นห่วง เป็นใย ฉันดี มีแต่ความรู้สึกดีๆมากมาย ทำให้คล้ายว่าเธอนั้นมีใจ ก็เธอมาทำให้ฉัน ดูเหมือนเป็นคนสำคัญ ก็อันที่จริงก็เป็นแค่เพียงแค่คนที่รู้ไม่เท่าทัน บังอาจไปเผลอใจ ก็พอได้รู้ตัวเองอีกทีในวันที่สาย สุดท้ายไอ้คำว่าจริงใจ ว่าใครทั้งหลาย ก็ได้มันไปจากเธอ รู้ว่าเธอน่ะจริงใจ แต่ยังไม่เคยจริงจัง ฉันไม่ควรไปหวังอะไร ลมๆแล้งๆจากเธอ เพราะว่าเธอน่ะจริงใจ แต่ยังไม่เคยจริงจังกับใคร ไม่รักก็ควรจะบอก เพราะฉันมันดูไม่ออกว่าเธอไม่มีใจ เธออย่ามาเป็นห่วงยังดีซะกว่า เธออย่ามาคอยบอกว่าเธอคิดถึงกัน เธอไม่รักได้โปรดอย่าทำให้หวั่น ทำให้ฉันลำบากลำบนหัวใจ มันทำร้ายเกินไปที่เธอทำ ไม่รักก็ควรจะบอก เพราะฉันมันดูไม่ออกว่าเธอไม่มีใจ