ขาดใจ

 Pancake  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ขาดใจ PANCAKE วงแพนเค้ก
เนื้อร้อง/ทำนอง: เหมือนเพชร อำมะระเรียบเรียง: พล จุฬานนท์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

B | D#m |C#m | Em F# |

อาจเป็นเพราะฉัBนมีเพียงแค่ใจมากมายแค่ไหD#mนก็คงไม่พอไม่ว่าเธอขC#mออะไร ฉันให้ไม่ได้สักอย่Bาง..

เมื่อเธอพEบบางคนที่ดีD#m.. ที่มีพร้C#mอมให้เธอทุกทาBง..ฉันคC#mงไม่ขวาง เมื่อเธEอเจอคนที่เธF#อตั้งใจ..  F#

มันเจ็บจะขาดใEจอยู่ตรงหน้าเธD#mแต่ต้องเก็บไC#mว้ ไม่แสดงว่าเสียBใจเมื่อเธอเลืEอกจะไป ฉันต้องทำBยังไงเพียงหนึ่งคำC#mคงฉุดรั้งเธอไม่ไหEmว..คำว่ารักBเธอ..  F#

อาจเป็นเพราะฉันBคงดีไม่พอมันคือผลลัพD#mธ์เมื่อเธอไม่รอเมื่อตัวเธอขC#mอจะไป ฉันคงต้องยอมทุกอย่Bาง..

* | ** |

B | D#m |C#m | Em F# |

มันเจ็บจะขาดใEจอยู่ตรงหน้าเธD#mแต่ต้องเก็บไC#mว้ ไม่แสดงว่าเสียBใจเมื่อเธอเลืEอกจะไป ฉันต้องทำBยังไงคำว่ารักC#mมันฉุดรั้งเธอไม่ไE | B | F# | Bหว...คอร์ดเพลง ขาดใจ PANCAKE แพนเค้ก

เนื้อเพลง ขาดใจ PANCAKE วงแพนเค้ก อาจเป็นเพราะฉันมีเพียงแค่ใจ มากมายแค่ไหนก็คงไม่พอ ไม่ว่าเธอขออะไร ฉันให้ไม่ได้สักอย่าง เมื่อเธอพบบางคนที่ดี ที่มีพร้อมให้เธอทุกทาง ฉันคงไม่ขวาง เมื่อเธอเจอคนที่เธอตั้งใจ มันเจ็บจะขาดใจอยู่ตรงหน้าเธอ แต่ต้องเก็บไว้ ไม่แสดงว่าเสียใจ เมื่อเธอเลือกจะไป ฉันต้องทำยังไง เพียงหนึ่งคำคงฉุดรั้งเธอไม่ไหว คำว่ารักเธอ อาจเป็นเพราะฉันคงดีไม่พอ มันคือผลลัพธ์เมื่อเธอไม่รอ เมื่อตัวเธอขอจะไป ฉันคงต้องยอมทุกอย่าง มันเจ็บจะขาดใจอยู่ตรงหน้าเธอ แต่ต้องเก็บไว้ ไม่แสดงว่าเสียใจ เมื่อเธอเลือกจะไป ฉันต้องทำยังไง คำว่ารักมันฉุดรั้งเธอไม่ไหว