ยิ่งแก้ยิ่งแย่

 Pancake สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยิ่งแก้ยิ่งแย่ PANCAKE วงแพนเค้ก
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A#m | C#maj7 |Cm Fm | A#m D# |

   บอA#mกได้ไหม..     C#maj7  ทำอย่างไรกับความรักของเรา Cm  มันจะดีได้เหมือFmนเดิม ไม่รู้A#mต้องทำได้ยังไงD#

   ขาA#mดตรงไหน.. C#maj7  หรืออะไรตัวฉันพร้อCmมยินดีจะมีเพิ่มเติFm   ทุกอย่A#mางที่เธอต้องกาD#ร..

 C#maj7  ก็เพราะรักจึงยอม..เปลี่ยนแปCmลงให้เธอพอใFmจ..แต่ไม่รู้A#mทำไมยังดีCmไม่พอ เธอจะเว้นC#ที่ว่างให้ใคD#ร..

ยิ่งแก้ไขC#.. เหมือนมันจะยิ่งเลวร้าCmย..รักเรายิ่งห่างออกไA#mป ยิ่งแย่ลงอยู่ดีC#mเปลี่D#ยนตรงไหC#น..ช่วยพูดสักคำ อย่าทำเCmฉยชาอย่างนี้Fmยิ่งแA#mก้ ยิ่งแย่ลงทุกทีปัญหC#mาเพราะฉันไม่ดีD#.. หรือเธอมีใคร

C# | D# |

   บอA#mกได้ไหม..     C#maj7    ระหว่างเรายังเหลือเวลา Cm  หรือว่าไม่เหลืFmอเลย   ช่วยพูA#mดตรง ๆ สักคำD#..

   เจ็A#mบทุกครั้ง.. C#maj7  ตรงที่ฉันยิ่งใกล้เข้าไปแล้วเธCmอยิ่งถอยไF   หมดทาA#mงจะคืนย้อนมา..

* | ** |

C# | Cm Fm |A#m | C#m D# | D# |

** |

C# | D# | G# |คอร์ดเพลง ยิ่งแก้ยิ่งแย่ PANCAKE แพนเค้ก

เนื้อเพลง ยิ่งแก้ยิ่งแย่ PANCAKE วงแพนเค้ก บอกได้ไหม ทำอย่างไรกับความรักของเรา มันจะดีได้เหมือนเดิม ไม่รู้ต้องทำได้ยังไง ขาดตรงไหน หรืออะไรตัวฉันพร้อมยินดีจะมีเพิ่มเติม ทุกอย่างที่เธอต้องการ ก็เพราะรักจึงยอม เปลี่ยนแปลงให้เธอพอใจ แต่ไม่รู้ทำไมยังดีไม่พอ เธอจะเว้นที่ว่างให้ใคร ยิ่งแก้ไข เหมือนมันจะยิ่งเลวร้าย รักเรายิ่งห่างออกไป ยิ่งแย่ลงอยู่ดี เปลี่ยนตรงไหน ช่วยพูดสักคำ อย่าทำเฉยชาอย่างนี้ ยิ่งแก้ ยิ่งแย่ลงทุกที ปัญหาเพราะฉันไม่ดี หรือเธอมีใคร บอกได้ไหม ระหว่างเรายังเหลือเวลา หรือว่าไม่เหลือเลย ช่วยพูดตรงๆสักคำ เจ็บทุกครั้ง ตรงที่ฉันยิ่งใกล้เข้าไปแล้วเธอยิ่งถอยไป หมดทางจะคืนย้อนมา