อยากจับมือเธอมาวางไว้

 Pancake สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยากจับมือเธอมาวางไว้ PANCAKE วงแพนเค้ก
เนื้อร้อง/ทำนอง: โจ PANCAKEเรียบเรียง: โจ PANCAKEสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Dmaj7 C#m7 | Bm7 E |
Dmaj7 C#m7 | Bm7 E |

Dmaj7ขาทำเธC#m7อให้เจ็Bm7บ ใช่ไหมEคนดีDmaj7ช็ดน้ำตC#m7าเสียก่อBm7น..จะพูดEอะไรรู้Dmaj7ว่า..เธอC#m7ต้องเสียBm7ใจ.. จนเDก็บมันไม่ไหวE..

จากวัBm7นที่เลิกกันไป ก็ยัC#mงเฝ้าห่วงเสมอ ไม่ไปF#ไหนจนวันBm7ที่เธอมีใคร ที่ทำC#mให้ช้ำในใจจากควาF#มรักที่ผิดหวัBm7ง..มาอีกครั้Eง..

อยากจับมือเธอมาวาDmaj7งไว้.. ที่C#m7ตรงหัวใจจะทำBm7ทุก ๆ อย่างให้เธอDจะกอEดให้เธอไม่ไปDmaj7ไหน.. กับสิ่C#m7งที่ฉันทำพลาดไBm7ให้โอกาC#m7ส จะได้ไหBm7หากย้อDนเรื่องราวทุกอย่างไม่มีทาEงที่ฉันจะทำให้เสียใจ

A C#m7 | Bm7 E |

ทุDmaj7กเรื่องรC#m7าวที่ผ่Bm7าน ให้ลบEมันไปฉัDmaj7นพร้อมทำC#m7ทุกอย่าBm7ง จะช่วยEดูแลDmaj7ธอคือคC#m7นที่ฉันBm7แคร์.. ขอDมือเธอได้ไหE

* | ** |

Dmaj7 C#m7 | Bm7 E |
Dmaj7 C#m7 | Bm7 E | E |

** |

A C#m7 | F# |

หากย้อDนเรื่องราวทุกอย่างไม่มีทาEงที่ฉันจะทำให้ช้ำAใจ..คอร์ดเพลง อยากจับมือเธอมาวางไว้ PANCAKE วงแพนเค้ก

เนื้อเพลง อยากจับมือเธอมาวางไว้ PANCAKE แพนเค้ก เขาทำเธอให้เจ็บ ใช่ไหมคนดี เช็ดน้ำตาเสียก่อน จะพูดอะไร รู้ว่า เธอต้องเสียใจ จนเก็บมันไม่ไหว จากวันที่เลิกกันไป ก็ยังเฝ้าห่วงเสมอ ไม่ไปไหน จนวันที่เธอมีใคร ที่ทำให้ช้ำในใจจากความรัก ที่ผิดหวัง มาอีกครั้ง อยากจับมือเธอมาวางไว้ ที่ตรงหัวใจ จะทำทุกๆอย่างให้เธอ จะกอดให้เธอไม่ไปไหน กับสิ่งที่ฉันทำพลาดไป ให้โอกาส จะได้ไหม หากย้อนเรื่องราวทุกอย่าง ไม่มีทางที่ฉันจะทำให้เสียใจ ทุกเรื่องราวที่ผ่าน ให้ลบมันไป ฉันพร้อมทำทุกอย่าง จะช่วยดูแล เธอคือคนที่ฉันแคร์ ขอมือเธอได้ไหม หากย้อนเรื่องราวทุกอย่าง ไม่มีทางที่ฉันจะทำให้ช้ำใจ