ฤดูร้อน

 Paradox  สตริง  ฤดูร้อน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฤดูร้อน Paradox พาราด็อกซ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยาเรียบเรียง: Paradoxสังกัดค่าย: genie records

A | G#m |F#m | G#m |
A | G#m |F#m | G#m |

 A  บ่อยครั้งที่ใG#mจ.. F#m  เดินออกไG#mป ไม่มองข้างทาง A  หยดน้ำตาG#m.. F#m  อยู่กับกาG#mรไม่มีค่า

 D  ฉันเดินหลงทาC#mงอยู่กลางผู้คBmน..ที่สับสAนวุ่นวาย D  หันไปหาเธC#mอ ไม่เจอผู้ใBmด เมื่อเธEอมาจากฉันไป

 A  ยืนมองท้องฟ้G#mา ไม่เป็นเช่นเF#mคย   ฤดูร้อF#mน ไม่มีเธอ   เหมือDนก่อน.. เหมืC#mอนเก่า.. ขาดเBm | Eธอ..

** |

 A  หยุดทั้งหัวใจG#m.. F#m  เดินออกไG#mป ไม่มีแสงดาว A  โอบกอดน้ำตG#mา.. F#m  โอบกอดหัวใG#mจ กับความเศร้า

* | ** | ** |

** | ** |

A | G#m |F#m | G#m |
A | G#m |F#m | G#m |

 A  บ่อยครั้งที่ใG#mจ.. F#m  เปิดออกไG#mป ไม่ลืมเรื่องราว A  ฉากเก่าย้อนมG#mา.. F#m  เดินผ่านไG#mป ไม่เป็นเช่น..เดิAม..คอร์ดเพลง ฤดูร้อน Paradox พาราด็อกซ์

เนื้อเพลง ฤดูร้อน Paradox พาราด็อกซ์ บ่อยครั้งที่ใจ เดินออกไป ไม่มองข้างทาง หยดน้ำตา อยู่กับการไม่มีค่า ฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คน ที่สับสนวุ่นวาย หันไปหาเธอ ไม่เจอผู้ใด เมื่อเธอมาจากฉันไป ยืนมองท้องฟ้า ไม่เป็นเช่นเคย ฤดูร้อน ไม่มีเธอ เหมือนก่อน เหมือนเก่า ขาดเธอ หยุดทั้งหัวใจ เดินออกไป ไม่มีแสงดาว โอบกอดน้ำตา โอบกอดหัวใจ กับความเศร้า บ่อยครั้งที่ใจ เปิดออกไป ไม่ลืมเรื่องราว ฉากเก่าย้อนมา เดินผ่านไป ไม่เป็นเช่น เดิม