พยาบาล (สถานบันเทิง)

 พยายาล  วงพันลำ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง พยาบาล (สถานบันเทิง) วงพันลำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สหายโตนแพรทองเรียบเรียง: พ็อค บิ๊กอายสังกัดค่าย: สุดเบอร์มิวสิคติดต่องานแสดง: 0986836358

A#m | F# |G# | A#m |

   ร้อยA#mทั้งร้อยเคยได้ยิน โตขึ้นF#อยากเป็นอะไร.. G#  คำถามในวัยที่ยังเล็กอA#mยู่..   บ้าA#mงก็อยากเป็นหมอ.. บ้าF#งก็อยากเป็นครู..   มีG#งานทำหรู ๆ เป็นเจ้าคA#mน นายคน

   เด็กน้อA#mยผู้น่ารัก เอ่ยปาF#กบอกกับครอบครัว   โตG#ขึ้นมาหนูอยากเป็นพยาA#mบาล   จะได้A#mดูแลพ่อแม่.. ในยาF#มที่ท่านชรา   แต่แล้วG#วันวานผ่านมา   เปลี่ยนแปลงไปA#mใจก็เริ่มเปลี่ยน

จบกาD#mรศึกษาประถม ต่อมัธยA#mม จนจบออกมาความฝัD#mนที่ปรารถนาคอยอยู่ข้างหน้A#mา ไม่ไกลเกินเอื้อมถึงสอบเข้D#mาเรียนมหาลัย..ได้สมดังใA#mจ ย่างเข้าปีหนึ่งจากเด็F#กบ้านนอกคนนึง สู่เมืองฟ้G#า..ในรั้ววิทยาG#ลัย..

 C#  ด้วยวัยG#ที่ไร้เดียงA#mสา นำพF#าชีวิตG#เปลี่ยน C#  เด็กน้อG#ยผู้ไฝ่เรียA#mน.. เปลี่ยนไปF#คนละG#คน C#  พยาบาG#ลที่ใฝ่ฝัA#mน วันนี้F#ช่างมืG#ดมน C#  ปล่อยกาG#ยให้ชายชื่นชA#mม เสร็จสF#มก็จาG#กไป

 C#  คำถาG#มที่คุ้นหูA#m.. ยังจำF#มันได้G#ไหม C#  โตขึ้นG#อยากเป็นอะไA#mร สิ่งสุดท้าF#ยได้แG#ค่ฝัน C#  จำไว้G#นะเด็กน้อA#mย อย่าหลงเพลิดเพF#ลินไปกัG#บมัน C#  ตั้งใจG#ให้สุดฝัA#mน ก่อนที่มัF#นจะสาG#ยเกินไป

C# G# | A#m F# G# |C# G# | F# |
A#m G# | A#m F# G# |C# G# | F# |

A#m G# | F# |
A#m G# | F# | G# |

จบกาD#mรศึกษาประถม ต่อมัธยA#mม จนจบออกมาจากเด็F#กบ้านนอกคนนึง สู่เมืองฟ้G#า..ในรั้ววิทยาG#ลัย..

 C#  ด้วยวัG#ยที่ไร้เดียA#mงสา  รู้F#ไม่เท่G#าทัน.. C#  แสงไฟG#หลากสีสัA#mน.. ที่บ้าF#นฉันไม่G#มี C#  แสงจันG#ทร์ที่สดใA#mส ค่ำคืF#นราตรีG#นี้ C#  เริ่มจางหาG#ยลงทุกทีA#m.. มืดมF#นไร้หG#นทาง

 C#  พยาบG#าลสถาFmนบันเทิF#ง.. เดินG#หลงทางผิด C#  เสี้ยวนาทีG#ของชีวิA#mต คิดผิF#ดชีวิG#ตเปลี่ยน C#  เพื่อคนG#ที่อยู่ข้างหลัA#mง เด็กเอ๋F#ยจงพาG#กเพียร C#  ฝากเพลงนี้G#เป็นบทเรียA#mน ก่อนที่มัF#นจะสายG#เกินไป

C# G# | A#m F# G# |C# G# | F# |

 A#m  ฝากเพลงนี้G#เป็นบทเรียF#น ก่อนที่มัG#นจะสายเกินไป..

F# | F#m | C#sus2 |คอร์ดเพลง พยาบาลสถานบันเทิง วงพันลำ

เนื้อเพลง พยาบาล (สถานบันเทิง) วงพันลำ ร้อยทั้งร้อยเคยได้ยิน โตขึ้นอยากเป็นอะไร คำถามในวัยที่ยังเล็กอยู่ บ้างก็อยากเป็นหมอ บ้างก็อยากเป็นครู มีงานทำหรูๆเป็นเจ้าคน นายคน เด็กน้อยผู้น่ารัก เอ่ยปากบอกกับครอบครัว โตขึ้นมาหนูอยากเป็นพยาบาล จะได้ดูแลพ่อแม่ ในยามที่ท่านชรา แต่แล้ววันวานผ่านมา เปลี่ยนแปลงไปใจก็เริ่มเปลี่ยน จบการศึกษาประถม ต่อมัธยม จนจบออกมา ความฝันที่ปรารถนา คอยอยู่ข้างหน้า ไม่ไกลเกินเอื้อมถึง สอบเข้าเรียนมหาลัย ได้สมดังใจ ย่างเข้าปีหนึ่ง จากเด็กบ้านนอกคนนึง สู่เมืองฟ้า ในรั้ววิทยาลัย ด้วยวัยที่ไร้เดียงสา นำพาชีวิตเปลี่ยน เด็กน้อยผู้ไฝ่เรียน เปลี่ยนไปคนละคน พยาบาลที่ใฝ่ฝัน วันนี้ช่างมืดมน ปล่อยกายให้ชายชื่นชม เสร็จสมก็จากไป คำถามที่คุ้นหู ยังจำมันได้ไหม โตขึ้นอยากเป็นอะไร สิ่งสุดท้ายได้แค่ฝัน จำไว้นะเด็กน้อย อย่าหลงเพลิดเพลินไปกับมัน ตั้งใจให้สุดฝัน ก่อนที่มันจะสายเกินไป จบการศึกษาประถม ต่อมัธยม จนจบออกมา จากเด็กบ้านนอกคนนึง สู่เมืองฟ้า ในรั้ววิทยาลัย ด้วยวัยที่ไร้เดียงสา รู้ไม่เท่าทัน แสงไฟหลากสีสัน ที่บ้านฉันไม่มี แสงจันทร์ที่สดใส ค่ำคืนราตรีนี้ เริ่มจางหายลงทุกที มืดมนไร้หนทาง พยาบาลสถานบันเทิง เดินหลงทางผิด เสี้ยวนาทีของชีวิต คิดผิดชีวิตเปลี่ยน เพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง เด็กเอ๋ยจงพากเพียร ฝากเพลงนี้เป็นบทเรียน ก่อนที่มันจะสายเกินไป ฝากเพลงนี้เป็นบทเรียน ก่อนที่มันจะสายเกินไป