เหตุผลคนหึง

 ปิ๊กอัพ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เหตุผลคนหึง ปิ๊กอัพ
สังกัดค่าย: RS

Fm Cm | Fm Cm |A#m D# | G# |

คำG#ก็รำคาญ พออีกคำD#ก็ฉันซ้ำซากเธอไม่ชอC#บที่คอยซัก อย่าวุ่นวายนัG#ก ไม่คิดอะไรD#ขอG#โทษด้วยนะ ก็ภาพบาดตD#ามันแทงหัวใจเพื่อนทั้งนั้C#น เพื่อนใช่ไหมสนิทแบบนั้G#น ฉันละท้อจริง ๆD#

เข้าใจC#กันหน่อยสิเธอต้องเจออย่างนี้Cm ใครจะทนไFmด้ทั้งที่เชื่A#mอใจ และไม่ได้อยาC#กจะเป็นเหมือนกัD#

ไม่รู้G#เหรอที่หึง มีเหตุผC#ลนะที่หึงขอเธอโปรD#ดนึกถึง..คนรักบ้าG#งจะได้ไหมแค่เพื่Fmอนก็เถอะ อย่าใกล้ชิดกัA#7นมากไปรู้ไหC#ม ไม่ดีD#.. มันหึG#ง..

D# |

จริงG#จัง จริงใจ ไม่อย่างงั้D#น ไม่แคร์ ไม่ห่วงใครจะแกล้C#งมานั่งหวงสนุกตรงไหG#น ฉันถามจริง ๆD#

* | ** |

Fm Cm | Fm Cm |A#m D# | G# |
Fm Cm | Fm Cm |A#m D# | G# |

* | ** |

แค่เพื่Fmอนก็เถอะ อย่าใกล้ชิดกัA#7นมากไปรู้ไหC#ม ไม่ดีD#.. มันหึG#ง..

ถึงเพื่Fmอนก็เถอะ อย่าเกินเลยกัA#7นมากไปจะได้C# ไม่เจ็D#บ ไม่หึE F# | G#ง..คอร์ดเพลง เหตุผลคนหึง ปิ๊กอัพ

เนื้อเพลง เหตุผลคนหึง ปิ๊กอัพ คำก็รำคาญ พออีกคำก็ฉันซ้ำซาก เธอไม่ชอบที่คอยซัก อย่าวุ่นวายนัก ไม่คิดอะไร ขอโทษด้วยนะ ก็ภาพบาดตามันแทงหัวใจ เพื่อนทั้งนั้น เพื่อนใช่ไหม สนิทแบบนั้น ฉันละท้อจริงๆ เข้าใจกันหน่อยสิเธอ ต้องเจออย่างนี้ ใครจะทนได้ ทั้งที่เชื่อใจ และไม่ได้อยากจะเป็นเหมือนกัน ไม่รู้เหรอที่หึง มีเหตุผลนะที่หึง ขอเธอโปรดนึกถึง คนรักบ้างจะได้ไหม แค่เพื่อนก็เถอะ อย่าใกล้ชิดกันมากไป รู้ไหม ไม่ดี มันหึง จริงจัง จริงใจ ไม่อย่างงั้น ไม่แคร์ ไม่ห่วง ใครจะแกล้งมานั่งหวง สนุกตรงไหน ฉันถามจริงๆ แค่เพื่อนก็เถอะ อย่าใกล้ชิดกันมากไป รู้ไหม ไม่ดี มันหึง ถึงเพื่อนก็เถอะ อย่าเกินเลยกันมากไป จะได้ ไม่เจ็บ ไม่หึง