นายร็อค

 ปิ๊กอัพ สตริง คนโสด
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นายร็อค ปิ๊กอัพ
สังกัดค่าย: RS

D | D |F#m | F#m |G | G |A | A |

ไปเล่าเรียนอยู่D เมืองนอก เมืองนF#mหัดปลูกภาษGา A-E-I-O-UAแสนเหงาแค่ไหDนก็คงไม่มีใครรู้F#mต้องลองไปอยู่Gแล้วจะรู้กันไปเอA

D | D |F#m | F#m |G | G |A | A |

เรียนก็ไม่จDบ ก็เพราะไม่มีกำลังใF#mมองไปที่ไหGน ก็ไม่ใช่บ้านของเรAฐานะก็ไม่Dค่อยดีอย่างใคร ๆ เขF#mเธอก็เลยเหGมาว่าฉันน่ะไม่เอาไหA

 Bm  ก็มีเพียงแค่เสียงกีตาF#mร์เก่า ๆ G  ที่แก้เหงาให้เวลDาพ้นผ่าน Em  ร้องเพลงปลอบตัวเอF#mงไปวัน ๆ G  ก็ช่างมันไม่มีใคร..ไม่เป็นไAร..

ฉันมันนายร็อDก..เกอร์F#m..ไม่ใช่ นายร้อGย นายเรือ อะไรAแค่เป็นนายร็อDก..เกอร์F#m..ไม่ได้เป็นพิGษ เป็นภัยต่อใคAฉันมันนายร็อDก..เกอร์F#m..มีใจดวงน้อGยคอยใครเก็บไปAไม่ทำให้รักD..เก้อ..F#mจะมีบ้างใหGม มีคนเข้าใจA.. แค่สักคน..

D | D |F#m | F#m |G | G |A | A |

* | ** |

D | D |F#m | F#m |G | G |A | A | |คอร์ดเพลง นายร็อค ปิ๊กอัพ

เนื้อเพลง นายร็อค ปิ๊กอัพ ไปเล่าเรียนอยู่ เมืองนอก เมืองนา หัดปลูกภาษา A-E-I-O-U แสนเหงาแค่ไหนก็คงไม่มีใครรู้ ต้องลองไปอยู่แล้วจะรู้กันไปเอง เรียนก็ไม่จบ ก็เพราะไม่มีกำลังใจ มองไปที่ไหน ก็ไม่ใช่บ้านของเรา ฐานะก็ไม่ค่อยดีอย่างใครๆเขา เธอก็เลยเหมาว่าฉันน่ะไม่เอาไหน ก็มีเพียงแค่เสียงกีตาร์เก่าๆที่แก้เหงาให้เวลาพ้นผ่าน ร้องเพลงปลอบตัวเองไปวันๆก็ช่างมันไม่มีใคร ไม่เป็นไร ฉันมันนายร็อก เกอร์ ไม่ใช่ นายร้อย นายเรือ อะไร แค่เป็นนายร็อก เกอร์ ไม่ได้เป็นพิษ เป็นภัยต่อใคร ฉันมันนายร็อก เกอร์ มีใจดวงน้อยคอยใครเก็บไป ไม่ทำให้รัก เก้อ จะมีบ้างใหม มีคนเข้าใจ แค่สักคน