พี่สาวครับ

  จรัล มโนเพ็ชร   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง พี่สาวครับ จรัล มโนเพ็ชร

D Bm | Em A |
D Bm | Em A |

D Bm | Em A |
D Bm | Em A |
D Bm | Em A | D G | A |

   ปี้สาDวครับBm..       Em สวัสดีAครับปี้Dครับ.Bm. Em  จำน้องจาAยคนนี้Dได้ก่อ.Bm. Em  จำได้ บ่ได้A ก็บอกมDา Bm Em Aลา ลา..

   ปี้สาDวครับBm..       Em ตอนนี้ผมAเป๋นหนุ่Dมแล้วครัBm Em  มีแม่งิAงมาไDล่จับ.Bm. Em  จะยับเอาผAมไปเป็นแฟDน ลG Aา ลา..

เจEmอกันเมื่อสอAงสามD Bmปีก่อน..ผมEmยังละอ่อAนและซD Bmนแก่น..ฮัF#mกเป๋นปี้สาว บ่ได้เหมB7าเอาเป๋นแฟนปี้ก็ฮัE7กผมเป็นน้องจาAย..

   ปี้สาDวครับBm..       Em ตอนนี้ผมAฮักปี้Dแล้วครับBm Em  จะฮัAกปี้บ่มีDหน่ายBm.. Em  บ่อยากเป๋นน้องAจายแล้วล่ะ..

D Bm | Em A |

D Bm | Em A |
D Bm | Em A |
D Bm | Em A | D G | A |

* |

D Bm |

 Em  บ่อยากเป๋นน้องAจายแล้วล่D Bmะ.. Em  บ่อยากเป๋นน้องAจายแล้ว..

D Bm | Em A | ( x4 ) | ( Fade Out )คอร์ดเพลง พี่สาวครับ จรัล มโนเพ็ชร

เนื้อเพลง พี่สาวครับ จรัล มโนเพ็ชร ปี้สาวครับ สวัสดีครับปี้ครับ จำน้องจายคนนี้ได้ก่อ จำได้ บ่ได้ ก็บอกมา ลา ลา ปี้สาวครับ ตอนนี้ผมเป๋นหนุ่มแล้วครับ มีแม่งิงมาไล่จับ จะยับเอาผมไปเป็นแฟน ลา ลา เจอกันเมื่อสองสามปีก่อน ผมยังละอ่อนและซนแก่น ฮักเป๋นปี้สาว บ่ได้เหมาเอาเป๋นแฟน ปี้ก็ฮักผมเป็นน้องจาย ปี้สาวครับ ตอนนี้ผมฮักปี้แล้วครับ จะฮักปี้บ่มีหน่าย บ่อยากเป๋นน้องจายแล้วล่ะ บ่อยากเป๋นน้องจายแล้วล่ะ บ่อยากเป๋นน้องจายแล้ว