ใจละเมอ

 ปลื้ม  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ใจละเมอ ปลื้ม
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจษฎา หันช่อสังกัดค่าย: RS

G | Bm7 |Am7 A7 | Dsus4 D |
G | Bm7 |Am7 A7 | Dsus4 | D |

CจละเมอไปรักเธBmอ7ใจมันเผลCอ ไม่เคยรั้งได้GCจมันลอยไปบBm7นฟ้าไกEรักAm7เพียงดาวในใจดวงนั้D

CจละเมอไปรักเธBm7ที่ตัวเธCอ..ไม่เคยรู้ได้GเธCอมีใคร..ที่รัBm7กมากมาEแต่ว่าฉัAm7นก็ยังเอาใจไDปให้เGsus4 Gธอ..

คิดถึAmงทุกวัน อยากฝัBmน ไม่ยอมEตื่นให้Amค่ำคืนมีดาCวตลอดไปD

ได้แต่เพ้Gอ.. ไปBm..หลงฝัAmนละเมอรักเธอDคนเดียวเพ้Gอ.. ไปBm.. รักดาAmวในใจคือเธอDคนเดียวBmอง..เพียงแค่ข้าEmงเดียว.. รัBmก..เธอแค่ข้างEmเดียวแม้Amตัวเธอไม่รู้ ไม่เป็นไรD.. (แค่ใจละเมอ)

C | Bm7 |Am A | D |

CจละเมอไปรักเธBmอ7ใจมันเผลCอ ไม่เคยรั้งได้GCจมันลอยไปบBm7นฟ้าไกEรักAm7เพียงดาวในใจดวงนั้D

CจละเมอไปรักเธBm7ที่ตัวเธCอ..ไม่เคยรู้ได้GเธCอมีใคร..ที่รัBm7กมากมาEแต่ว่าฉัAm7นก็ยังเอาใจไDปให้เGsus4 Gธอ..

* | ** | ** |

C | Cm |G C | G |คอร์ดเพลง ใจละเมอ ปลื้ม

เนื้อเพลง ใจละเมอ ปลื้ม ใจละเมอไปรักเธอ7 ใจมันเผลอ ไม่เคยรั้งได้ ใจมันลอยไปบนฟ้าไกล รักเพียงดาวในใจดวงนั้น ใจละเมอไปรักเธอ ที่ตัวเธอ ไม่เคยรู้ได้ เธอมีใคร ที่รักมากมาย แต่ว่าฉันก็ยังเอาใจไปให้เธอ คิดถึงทุกวัน อยากฝัน ไม่ยอมตื่น ให้ค่ำคืนมีดาวตลอดไป ได้แต่เพ้อ ไป หลงฝันละเมอรักเธอคนเดียว เพ้อ ไป รักดาวในใจคือเธอคนเดียว มอง เพียงแค่ข้างเดียว รัก เธอแค่ข้างเดียว แม้ตัวเธอไม่รู้ ไม่เป็นไร (แค่ใจละเมอ) ใจละเมอไปรักเธอ7 ใจมันเผลอ ไม่เคยรั้งได้ ใจมันลอยไปบนฟ้าไกล รักเพียงดาวในใจดวงนั้น ใจละเมอไปรักเธอ ที่ตัวเธอ ไม่เคยรู้ได้ เธอมีใคร ที่รักมากมาย แต่ว่าฉันก็ยังเอาใจไปให้เธอ