ลมรำเพย

 ปลื้ม  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลมรำเพย ปลื้ม
สังกัดค่าย: RS

G | Em |C | G |
G | Em |C | G C G |

ลมGรำเพยเจ้าเอ๋ย เจ้าเคยคิดถึงEmคนรักบ้างไหมเจ้าพัดCมาไกล จะไปหาใครหนGใดลมGรำเพยแผ่วพริ้ว ช่วยปลิวความรักEmของฉันได้ไหมฉันจะCเอาใจ..ฝากลมไปให้เธDอ..

สายลAmมเอื่อย ๆ แผ่ว ๆ แว่วเสียEmงความรัDกจากฉัGขอเพียCงสักวัน..ที่มัC#dimนจะไปถึงเธDอ..

Gม.. พัBmด.. Em Dไป..พร้อมใจเชย ๆAm .. ที่เธCอไม่เคยต้องกG Dาร..Gาน.. ลBmม.. รำเEm Dพย..วานลมช่วยเอ่Cย.. ความในจากใจของฉัBmน..ให้เธA#mอคนนั้Amน.. ได้รับDรู้และเข้าใG C Gจ..

G C G |

ลมGรำเพยเจ้าเอ๋ย เจ้าเคยเจอEmคนรักฉันบ้างไหมเจ้าพัดCมาไกล เจ้าเคยเจอใครหรือGเปล่า..ลมGรำเพยแผ่วพริ้ว ช่วยปลิวความรักEmของฉันได้ไหมฉันจะCเอาใจ..ฝากลมไปให้เธDอ..

* | ** |

G D |

G Em | Am D |
G Em | Am D |

Bm Em | Bm Em |
Am D | G D |

** |

ให้เธอคนนั้Amน..ได้รับDรู้และเข้าใจG..คอร์ดเพลง ลมรำเพย ปลื้ม

เนื้อเพลง ลมรำเพย ปลื้ม ลมรำเพยเจ้าเอ๋ย เจ้าเคยคิดถึงคนรักบ้างไหม เจ้าพัดมาไกล จะไปหาใครหนใด ลมรำเพยแผ่วพริ้ว ช่วยปลิวความรักของฉันได้ไหม ฉันจะเอาใจ ฝากลมไปให้เธอ สายลมเอื่อยๆแผ่วๆแว่วเสียงความรักจากฉัน ขอเพียงสักวัน ที่มันจะไปถึงเธอ ลม พัด ไป พร้อมใจเชยๆ ที่เธอไม่เคยต้องการ วาน ลม รำเพย วานลมช่วยเอ่ย ความในจากใจของฉัน ให้เธอคนนั้น ได้รับรู้และเข้าใจ ลมรำเพยเจ้าเอ๋ย เจ้าเคยเจอคนรักฉันบ้างไหม เจ้าพัดมาไกล เจ้าเคยเจอใครหรือเปล่า ลมรำเพยแผ่วพริ้ว ช่วยปลิวความรักของฉันได้ไหม ฉันจะเอาใจ ฝากลมไปให้เธอ ให้เธอคนนั้น ได้รับรู้และเข้าใจ