แกกับฉัน

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แกกับฉัน ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์สังกัดค่าย: Warner Music

Em C Em/B | Em C Em/B |
Em C Em/B | Em C Em/B |
Em C Em/B | Em C Em/B |
Em C Em/B | Em C Em/B |
Em C Em/B |

 Em  เพื่อนเอ๋ย แกยัGงยืนอDยู่ไEm C Em/Bหม.. Em  แกเป็นกำลังใจG..ให้ฉัDนเสEm C Em/Bมอ.. Em  เพื่อนเอ๋ย ไม่มีGวันลD Em C Em/Bดลง.. Em  ยังคงมั่นคงG ไม่เคDยห่างEm C Em/Bหาย.. Em  เพื่อนตาย ไม่เอGา เราต้DองอEm C Em/Bยู่.. Em  ยังสู้ ยังมีแGรง..ดี ตีD..ดัEm C Em/Bง.. (ตีเหล็กสร้างชาติ)

Em C Em/B | Em C Em/B |
Em C Em/B | Em C Em/B |

Em C Em/B | Em C Em/B |Em C Em/B |

 Em  เพื่อนเอ๋ย แCกเป็นเพื่Em/BอนฉัEm C Em/Bน.. Em  ฉันเป็นเพื่อนแCก ไปไหEm/Bน ไปกัEm C Em/Bน..

 D  อุปสรรค์ขวากหนามยังมีอยู่ C  เราจะร่วมกันสู้ จนสุดท้าย D  ฉันไม่ค่อยหาย แกไม่ค่อยหาย C  หลังพิงไหล่.. แกกับฉัน..

Em C Em/B | Em C Em/B |
Em C Em/B | Em C Em/B |
Em C Em/B | Em C Em/B |

Em C Em/B | Em C Em/B |
Em C Em/B | Em C Em/B |

 Em  เพื่อนเอ๋ย แกGยังมีแรDงไหEm C Em/Bม.. Em  โลกกว้าง ทางไกGล ใจต้อDงเต็มร้Em C Em/Bอย..

 Em  ฝันไว้ ไม่มีCวันEm/B Em C Em/Bลดลง.. Em  เราไม่ยอมจำนCน เรายังคEm/Bงฟันฝ่Em C Em/Bา..

* | ** |

Em C Em/B | ( Fade Out )คอร์ดเพลง แกกับฉัน ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง แกกับฉัน ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อนเอ๋ย แกยังยืนอยู่ไหม แกเป็นกำลังใจ ให้ฉันเสมอ เพื่อนเอ๋ย ไม่มีวันลดลง ยังคงมั่นคง ไม่เคยห่างหาย เพื่อนตาย ไม่เอา เราต้องอยู่ ยังสู้ ยังมีแรง ดี ตี ดัง (ตีเหล็กสร้างชาติ) เพื่อนเอ๋ย แกเป็นเพื่อนฉัน ฉันเป็นเพื่อนแก ไปไหน ไปกัน อุปสรรค์ขวากหนามยังมีอยู่ เราจะร่วมกันสู้ จนสุดท้าย ฉันไม่ค่อยหาย แกไม่ค่อยหาย หลังพิงไหล่ แกกับฉัน เพื่อนเอ๋ย แกยังมีแรงไหม โลกกว้าง ทางไกล ใจต้องเต็มร้อย ฝันไว้ ไม่มีวันลดลง เราไม่ยอมจำนน เรายังคงฟันฝ่า