แกเพื่อนฉัน

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แกเพื่อนฉัน ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์สังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

Gm | Gm |Gm | Gm |

แกGmจะไปทางไหน  แกจะทำอะไรไปไหA#นไปกันเพื่อนจ๋า..เพราะแCmกเกิดมาชาตินี้..เพื่อเป็นเพื่อนกับGmฉัน ..

*** |

ร้อGmงเป็นบทเพลง  ให้นึกถึงควาA#มหลังจำได้ไหมCmในวัยมัน ๆ เราเป็นอย่างไรGmบ้างคุGmยทั้งคืนทั้งวัน คุยกัA#นไม่มีระอาฉันเมCmาแล้วอ้วกเหมือนหมา แกยังคอยเช็ดGmให้

แกเดิCmนร่วมเคียงคู่อยู่กับฉัน เราสู้Gmตายแล้วแCmกก็ต้องมาจมตีนตาย พร้อมคำGmหยามหยันว่าเรFาแรงควายสมองหมา ฉันฟังทั้งน้ำGmตาว่าเรFาแรงควายสมองหมา ฉันฟังทั้งน้ำGmตา

โอ้เพื่อนA#เอ๋ย.. อยากย้อนเวลCmาเหลือเกินความผิFดครั้งนี้ ฉันจะชดใช้อย่างไGmรดี

*** |

Gm | Gm |Gm | Gm |

A# | A# |Cm | Cm |F | F |Gm | Gm |
Cm | Cm |A# | A# |F | F |Gm | Gm |

Gm | Gm |Gm | Gm |

* | ** | ** | *** | *** |

Gm | Gm |A# | A# |F | F |Gm | Gm |คอร์ดเพลง แกเพื่อนฉัน ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง แกเพื่อนฉัน ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ แกจะไปทางไหน แกจะทำอะไร ไปไหนไปกันเพื่อนจ๋า เพราะแกเกิดมาชาตินี้ เพื่อเป็นเพื่อนกับฉัน ร้องเป็นบทเพลง ให้นึกถึงความหลัง จำได้ไหมในวัยมันๆเราเป็นอย่างไรบ้าง คุยทั้งคืนทั้งวัน คุยกันไม่มีระอา ฉันเมาแล้วอ้วกเหมือนหมา แกยังคอยเช็ดให้ แกเดินร่วมเคียงคู่อยู่กับฉัน เราสู้ตาย แล้วแกก็ต้องมาจมตีนตาย พร้อมคำหยามหยัน ว่าเราแรงควายสมองหมา ฉันฟังทั้งน้ำตา ว่าเราแรงควายสมองหมา ฉันฟังทั้งน้ำตา โอ้เพื่อนเอ๋ย อยากย้อนเวลาเหลือเกิน ความผิดครั้งนี้ ฉันจะชดใช้อย่างไรดี