วันใหม่ (สู้ COVID-19)

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วันใหม่ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

D | Bm |A | D |Bm | A |G A | D | D |

วันนี้สายลDม..ยังโบยพัดมBmวันนี้น้ำตA/C#า.. อาจจะยังไหDปล่อยให้ไหลหลั่Bmง..จนเหือดแห้งไปAรอให้หัวใจG..กลับแกร่Aงเช่นเดิD | Dม..

วันนี้ฟ้าหม่Dน รออาทิตย์มBmวันนี้ท้องฟ้Aา..อาจไม่สดใDรอแสงสว่Bmาง..เบิกทางนำชัAเพื่อเริ่มวันใหGม่ สดใสAเช่นเดิD | D | Dม..

   แค่เพียงเธอไม่ท้Gอ รอคอA   กล้ำกลืDน..น้ำตาA/C#ไว้บ้างBm   รอเพื่อรักษาใจG นิ่งเพื่อสร้างพลัA   แล้ววันGหนึ่ง..จะเป็AนของเธD | Dอ..

D | Bm |A | D |Bm | A |G A | D | D |

* |

วันนี้ดวงดาDว..ยังโปรยยิ้มมBmวันนี้ท้องฟ้Aา..กลับคืนสดใDให้หวังวันหนึ่Bmง..ฝันเป็นดั่งใจAก้าวเดินครั้งใหGม่..ด้วยใจAดวงเดิD

ให้หวังวันหนึ่Bmง..ฝันเป็นดั่งใจAก้าวเดินครั้งใหGม่..ด้วยใจAดวงเดิDม..คอร์ดเพลง วันใหม่ (สู้ COVID-19) พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง วันใหม่ (สู้ COVID-19) พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ วันนี้สายลม ยังโบยพัดมา วันนี้น้ำตา อาจจะยังไหล ปล่อยให้ไหลหลั่ง จนเหือดแห้งไป รอให้หัวใจ กลับแกร่งเช่นเดิม วันนี้ฟ้าหม่น รออาทิตย์มา วันนี้ท้องฟ้า อาจไม่สดใส รอแสงสว่าง เบิกทางนำชัย เพื่อเริ่มวันใหม่ สดใสเช่นเดิม แค่เพียงเธอไม่ท้อ รอคอย กล้ำกลืน น้ำตาไว้บ้าง รอเพื่อรักษาใจ นิ่งเพื่อสร้างพลัง แล้ววันหนึ่ง จะเป็นของเธอ วันนี้ดวงดาว ยังโปรยยิ้มมา วันนี้ท้องฟ้า กลับคืนสดใส ให้หวังวันหนึ่ง ฝันเป็นดั่งใจ ก้าวเดินครั้งใหม่ ด้วยใจดวงเดิม ให้หวังวันหนึ่ง ฝันเป็นดั่งใจ ก้าวเดินครั้งใหม่ ด้วยใจดวงเดิม