ตลอดเวลา

  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตลอดเวลา ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

A E | F#m E |A E | F#m E |D | E |

 A  พักสายตEาเถอะนะคนดีF#m.. หลับลEงตรงนี้ A  ที่ ๆ มีEแต่เราสองF#mคน..  E

 A  ผ่านเรื่องราEว ผ่านงาน ผ่านF#mคน  สับสEนหลายความ A  บางเวลาEต้องการสักคF#m   ไว้คอEยปลอบใจD.. เข้าใจE พูดคุย

A E | F#m E |A E | F#m E |D | E |

 A  ความรักเอEย..งดงามอย่างนี้F#m จนชั่Eวชีวี A  โหยหาควาEมรักไม่เคยF#m Eพอ

 A  อยากให้เธEอเคียงข้างอย่างF#mนี้ บอกรัEกอีกที A  อยู่ใกล้กัEนตลอดเF#m Eวลา

 A  พักกาEย พักใF#mจ หลับตEาฝันดี A  รักเอEย รักF#mที่..เข้าใจEถึงกั(A)คอร์ดเพลง ตลอดเวลา พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง ตลอดเวลา พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ พักสายตาเถอะนะคนดี หลับลงตรงนี้ ที่ๆมีแต่เราสองคน ผ่านเรื่องราว ผ่านงาน ผ่านคน สับสนหลายความ บางเวลาต้องการสักคน ไว้คอยปลอบใจ เข้าใจ พูดคุย ความรักเอย งดงามอย่างนี้ จนชั่วชีวี โหยหาความรักไม่เคยพอ อยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้ บอกรักอีกที อยู่ใกล้กันตลอดเวลา พักกาย พักใจ หลับตาฝันดี รักเอย รักที่ เข้าใจถึงกัน