ยอดชาย

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ยอดชาย ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์สังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

Em | G |Am | Em |
Em | G |Am | Em |

ชื่Emอเขาชื่อยอดชาGเขาเป็นชายหนุ่Amม เมียหนึ่ง ลูกสาEmตั้งEmใจหางาน จนมีGงานทำวันทั้งวัAmน เขาขยันสร้างงาEm

เหน็Emดเหนื่อยเมื่อย ก็ยังตรำGทำงานความคิดอ่าAmนสร้างสรรค์เต็มหัEmรับEmราชการ รับงานGประชาชนไม่เคยบ่Amน ไม่เคยยั่นผลัดงาEmน..

 C  วิชาประจบDสอพลอไม่เคยEmเรียน.. C  วิชาหน้าด้าDนหน้าทน ไม่เคยศึกEmษา

   เขาตั้งหน้Cา มุ่งทำงานอยู่อย่างเดียD   ไม่เคยเกี่Cยว ไม่เคยเลียพวกเจ้านาD   ทั้งกายใจC มุ่งรับใช้ประชาDชน.. จนหมดแรAmง..

C | G |C | Em |C | G |Am | Am |

เสียEmงต่อว่า เสียงของประGชาชนต่างก็บ่Amนเรื่องราชการไทEmโอ้Emยอดชาย ยอดความหวังGของไทยสร้างภาพใหAmม่ให้สดสวยช่วยทีEm

กลัEmบถูกจ้องมองจากเพื่อนGทำงานกลัวเขาผ่าAmนก้าวล้ำหน้าตัEmชวEmนทำชั่วอยากจะรวยGไหมตัวพ่อยอดชาAmย ยอดราชการไทEm

 C  ไม่เคยรับเงิDนสินบนจากใคEm C  ไม่เคยน้อยใจD ที่อยู่อย่างจEm

เขาพร่ำบอCก ว่าลูกเอ๋ยลูกไม่ต้องกลัDพ่อไม่ชั่Cว ถึงจะจน อย่าอายใคDผู้ยิ่งใหCญ่ ต้องรับใช้ประชาDชน จนหมดแรAmง..

C | G |C | Em |C | G |Am | Am |
C | G |C | Em |C | G |Am | Am |

เนิ่Emนนานรู้กลไกGเรื่องหลาย ๆ อย่Amาง ข่ายงานใกล้ตัEmมีEmคนชั่วอยู่เป็นทีมGกินเมืองปราดเปรื่อAmงเรื่องเลวเกินใคEm

ชนEmเดินชน เขาเลยดับGเครื่องชนลองดูAm ดีชั่ว ใครจะไEmบทEmสุดท้ายไม่เป็นแบบGหนังไทยเพราะเขาตาAmยริมทางใกล้เEmมือง

C | G |C | Em |C | G |Am | Am |

 Em  ทำไมเขาตาGย ทำไมถึงตAmาย ใครฆ่าไม่รู้Em Em  ทำไมเขาตาGย ใครฆ่าเขาตาAmย ร่องรอยเงียบหาEm Em  ทำไมเขาตาGย ก็นั่นยอดชาAmย ยอดราชการไทEm

ทำไมเขาตาGย ทำไมเขาตาDย ทำไมต้องตาEmทำไมเขาตาGย ใครฆ่าเขาตDาย ทำท่าไม่รู้EmทำไมเขาตาGย ก็นั่นยอดชาDย ยอดราชการไทEmทำไมเขาตาGย ใครฆ่าเขาตายD ร่องรอยเงียบหาEmเงียบหG | D | Emาย..เงียบหG | D | Emาย..คอร์ดเพลง ยอดชาย ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง ยอดชาย ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ชื่อเขาชื่อยอดชาย เขาเป็นชายหนุ่ม เมียหนึ่ง ลูกสาม ตั้งใจหางาน จนมีงานทำ วันทั้งวัน เขาขยันสร้างงาน เหน็ดเหนื่อยเมื่อย ก็ยังตรำทำงาน ความคิดอ่านสร้างสรรค์เต็มหัว รับราชการ รับงานประชาชน ไม่เคยบ่น ไม่เคยยั่นผลัดงาน วิชาประจบสอพลอไม่เคยเรียน วิชาหน้าด้านหน้าทน ไม่เคยศึกษา เขาตั้งหน้า มุ่งทำงานอยู่อย่างเดียว ไม่เคยเกี่ยว ไม่เคยเลียพวกเจ้านาย ทั้งกายใจ มุ่งรับใช้ประชาชน จนหมดแรง เสียงต่อว่า เสียงของประชาชน ต่างก็บ่นเรื่องราชการไทย โอ้ยอดชาย ยอดความหวังของไทย สร้างภาพใหม่ให้สดสวยช่วยที กลับถูกจ้องมองจากเพื่อนทำงาน กลัวเขาผ่านก้าวล้ำหน้าตัว ชวนทำชั่วอยากจะรวยไหมตัว พ่อยอดชาย ยอดราชการไทย ไม่เคยรับเงินสินบนจากใคร ไม่เคยน้อยใจ ที่อยู่อย่างจน เขาพร่ำบอก ว่าลูกเอ๋ยลูกไม่ต้องกลัว พ่อไม่ชั่ว ถึงจะจน อย่าอายใคร ผู้ยิ่งใหญ่ ต้องรับใช้ประชาชน จนหมดแรง เนิ่นนานรู้กลไก เรื่องหลายๆอย่าง ข่ายงานใกล้ตัว มีคนชั่วอยู่เป็นทีมกินเมือง ปราดเปรื่องเรื่องเลวเกินใคร ชนเดินชน เขาเลยดับเครื่องชน ลองดู ดีชั่ว ใครจะไป บทสุดท้ายไม่เป็นแบบหนังไทย เพราะเขาตายริมทางใกล้เมือง ทำไมเขาตาย ทำไมถึงตาย ใครฆ่าไม่รู้ ทำไมเขาตาย ใครฆ่าเขาตาย ร่องรอยเงียบหาย ทำไมเขาตาย ก็นั่นยอดชาย ยอดราชการไทย ทำไมเขาตาย ทำไมเขาตาย ทำไมต้องตาย ทำไมเขาตาย ใครฆ่าเขาตาย ทำท่าไม่รู้ ทำไมเขาตาย ก็นั่นยอดชาย ยอดราชการไทย ทำไมเขาตาย ใครฆ่าเขาตาย ร่องรอยเงียบหาย เงียบหาย เงียบหาย