ช่างแม่มัน

 Rapper Tery  แร็พ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ช่างแม่มัน เต้ย ณัฐพงษ์ Feat. Rapper Tery
เนื้อร้อง/ทำนอง: Rapper Tery, ณัฐพงษ์ หอมเทียนเรียบเรียง/ดนตรี: E_YENstudio

A#m D# | Cm F7 |
A#m D# | Cm F7 |

ช่างแม่มัA#mน.. ช่างแม่มัD#น..ใครจะพูดอะไCmรยังไงก็ช่างแม่มัFช่างแม่มัA#mน.. ช่างแม่มัD#น..ให้มันสำคัญกับใCmจทำไมเธอ ช่างแม่มัF

อย่าให้มันเป็นปัญหA#mา เธออย่าไปให้ราคD#ใครที่ไม่ใช่เรCmาน่ะไม่มีวันที่จะเข้าใจFหรอกเขาทำได้แค่ปากหA#mมา ก็เพราะเขาไม่มีปัญญD#อย่าไปกัดกับหมCmาให้เสียเวลานะเธอต้องไปFต่อ

ในวันที่ล้A#mมมีใครสักคนที่คอยมาปลอบD#ไหมนึกดี ๆCm ว่ามีกี่คนดึงเธอมากอดFไว้มีกี่คA#mนที่คุยกับเขาแล้วรู้สึกปลอD#ดภัยยังมีCmกี่คนที่แคร์ คนที่ห่วFงใย

ถ้านึกแล้วยังไม่มีA#m อยากให้เธอฟังผู้ชายคนD#นี้นี่คือเพื่อนที่ดีCmและไม่มีวันจะทิ้งให้เดียFวดายนี่ไม่ใช่แค่เพลA#mง ไม่ใช่แค่กลอนหรือบทกวีD#นี่มีจิตวิญญาCmณ ฉันทำด้วยใจก่อนวันที่ฉันFตาย

ฉันก็ไม่รู้A#mที่เธอเจอมามันหนักขนาดD#ไหนแต่ช่วยทิ้Cmงที่ฉันได้ไหม ให้ฉันรับฝากFไว้ไม่เป็นไA#mรถ้าเธอจะวางแล้วเธอจะจากD#ไปแค่เธอเบCmากว่าเดิมก็พอ ไม่ต้องลำบากFใจ

ช่างแม่A#mมัน.. ช่างแม่D#มัน..เบลอไว้Cmแล้วโฟกัสที่หน้าแม่Fเธอ..ช่างแม่มัA#mน.. ช่างแม่มัD#น..เบลอไว้แล้วCmโฟกัสที่หน้าแม่เFธอ..

ท่องไว้นี่ชีวิตA#mเรา จะไม่ย่ำอยู่ที่D#เก่าไม่ว่าใครก็ตาCmมทำให้เธอท้อ นั่นไม่ใช่มิตFรเราฟังนะฟังที่ฉันA#mบอก ไม่มีใครไม่มีปัญหาD#หรอกจะแพ้คำพูดพวกมัCmนหรือสู้ไปด้วยกันล่ะให้เธอคิดFเอา

* | ** |

บ้างว่าฉันสายเขียA#mว ว่าฉันสายเคมีในขณะที่ฉัD#นแค่ดูดน้ำในเยตีบ้างว่าอยากเห็นCmฉันร้องเพลงบนเวทีในขณะที่ฉันFไหว้พระบนเจดีย์

ไม่มีแบ็กอัA#mพ ไม่มีหรอกดีเจมีแค่หูฟัง ชD#ายหาด และมีเปลมีเบียร์เย็น Cmๆ แต่ฉันไม่มีเซคนเดียวมีชิFล แต่กินกับเพื่อนน่ะมีเฮ

เธอรู้ได้ไA#mงว่าศิลปินระดับโลกเขาจะมีความสุD#ขกว่าศิลปินข้างถนนฉันไม่ได้ทำเCmพื่อรถคันโก้ขอแค่ลูกหลาFนมีเงินค่าขนม

ที่ใครบอกว่าดีA#m มันคงไม่ดีเท่าไรหากไม่เป็นตัวเอD#ง หากต้องทรมาณใจที่ฉันบอกว่าดีCm ก็คงไม่ดีเท่าไรฉันก็ต้องขออภัFย ถ้ามันไปหนักกบาลใคร

ถ้าเปรียบชีวิตA#mเหมือนวิ่งมาราธอนฉันสนอย่างเดียD#วคือต้องเข้าเส้นชัยฉันไม่สนหรอCmกหมาเห่ารายทางไม่สนว่าใครจะตาFม หรือใครจะนำเข้าเส้นไป

เพราะฉันมาวิ่A#mง ไม่ได้มาแข่งกับใครที่ยังไม่หยุดก้าD#ว เพราะว่าฉันแข่งกับใจแม้ไปไม่ถึงสิCmบ ได้แค่ก้าวที่เก้ามันก็ยังมีคุณค่Fา ตรงที่ฉันกล้าที่ก้าว

ผ่านมA#mาตั้งกี่หน ต้องทนD#ตั้งกี่ครั้งก็ยังCmคงมีพลัง ที่จะทำF ที่จะสร้างมันต่อกว่าคนA#mอยู่ข้างหลัง..จะยอมรับD#ในตัวฉันไม่ใช่Cmแค่พูดเท่านั้น ฉันต้องทำF ฉันต้องสร้างมันก่อน

มีวัA#mนนี้ที่ดี เพราะเพลงD#เปลี่ยนชีวิตเพราะเชื่Cmอในสิ่งที่ทำ ไม่เคยยอมF ไม่เคยหยุดยั้งและเพราA#mะทุก ๆ คน ฉันจึงD#มีวันนี้ขอบคุCmณที่เข้ามาฟังแล้วไม่ย่อท้Fอ ไม่เคยหยุดฝัน

* | ** |

*** | *** | *** |

ช่างแม่A#mมัน.. ช่างแม่D#มัน..   G# F7

A#m D# | G# |ฟังเพลง - ช่างแม่มัน เต้ย ณัฐพงษ์ Feat. Rapper Tery - YouTube

เนื้อเพลง ช่างแม่มัน เต้ย ณัฐพงษ์ Feat. Rapper Tery แร็ปเปอร์เต้ย ช่างแม่มัน ช่างแม่มัน ใครจะพูดอะไรยังไงก็ช่างแม่มัน ช่างแม่มัน ช่างแม่มัน ให้มันสำคัญกับใจทำไมเธอ ช่างแม่มัน อย่าให้มันเป็นปัญหา เธออย่าไปให้ราคา ใครที่ไม่ใช่เราน่ะไม่มีวันที่จะเข้าใจหรอก เขาทำได้แค่ปากหมา ก็เพราะเขาไม่มีปัญญา อย่าไปกัดกับหมาให้เสียเวลานะเธอต้องไปต่อ ในวันที่ล้มมีใครสักคนที่คอยมาปลอบไหม นึกดีๆว่ามีกี่คนดึงเธอมากอดไว้ มีกี่คนที่คุยกับเขาแล้วรู้สึกปลอดภัย ยังมีกี่คนที่แคร์ คนที่ห่วงใย ถ้านึกแล้วยังไม่มี อยากให้เธอฟังผู้ชายคนนี้ นี่คือเพื่อนที่ดีและไม่มีวันจะทิ้งให้เดียวดาย นี่ไม่ใช่แค่เพลง ไม่ใช่แค่กลอนหรือบทกวี นี่มีจิตวิญญาณ ฉันทำด้วยใจก่อนวันที่ฉันตาย ฉันก็ไม่รู้ที่เธอเจอมามันหนักขนาดไหน แต่ช่วยทิ้งที่ฉันได้ไหม ให้ฉันรับฝากไว้ ไม่เป็นไรถ้าเธอจะวางแล้วเธอจะจากไป แค่เธอเบากว่าเดิมก็พอ ไม่ต้องลำบากใจ ช่างแม่มัน ช่างแม่มัน เบลอไว้แล้วโฟกัสที่หน้าแม่เธอ ช่างแม่มัน ช่างแม่มัน เบลอไว้แล้วโฟกัสที่หน้าแม่เธอ ท่องไว้นี่ชีวิตเรา จะไม่ย่ำอยู่ที่เก่า ไม่ว่าใครก็ตามทำให้เธอท้อ นั่นไม่ใช่มิตรเรา ฟังนะฟังที่ฉันบอก ไม่มีใครไม่มีปัญหาหรอก จะแพ้คำพูดพวกมันหรือสู้ไปด้วยกันล่ะให้เธอคิดเอา บ้างว่าฉันสายเขียว ว่าฉันสายเคมี ในขณะที่ฉันแค่ดูดน้ำในเยตี บ้างว่าอยากเห็นฉันร้องเพลงบนเวที ในขณะที่ฉันไหว้พระบนเจดีย์ ไม่มีแบ็กอัพ ไม่มีหรอกดีเจ มีแค่หูฟัง ชายหาด และมีเปล มีเบียร์เย็นๆแต่ฉันไม่มีเซ คนเดียวมีชิล แต่กินกับเพื่อนน่ะมีเฮ เธอรู้ได้ไงว่าศิลปินระดับโลก เขาจะมีความสุขกว่าศิลปินข้างถนน ฉันไม่ได้ทำเพื่อรถคันโก้ ขอแค่ลูกหลานมีเงินค่าขนม ที่ใครบอกว่าดี มันคงไม่ดีเท่าไร หากไม่เป็นตัวเอง หากต้องทรมาณใจ ที่ฉันบอกว่าดี ก็คงไม่ดีเท่าไร ฉันก็ต้องขออภัย ถ้ามันไปหนักกบาลใคร ถ้าเปรียบชีวิตเหมือนวิ่งมาราธอน ฉันสนอย่างเดียวคือต้องเข้าเส้นชัย ฉันไม่สนหรอกหมาเห่ารายทาง ไม่สนว่าใครจะตาม หรือใครจะนำเข้าเส้นไป เพราะฉันมาวิ่ง ไม่ได้มาแข่งกับใคร ที่ยังไม่หยุดก้าว เพราะว่าฉันแข่งกับใจ แม้ไปไม่ถึงสิบ ได้แค่ก้าวที่เก้า มันก็ยังมีคุณค่า ตรงที่ฉันกล้าที่ก้าว ผ่านมาตั้งกี่หน ต้องทนตั้งกี่ครั้ง ก็ยังคงมีพลัง ที่จะทำ ที่จะสร้างมันต่อ กว่าคนอยู่ข้างหลัง จะยอมรับในตัวฉัน ไม่ใช่แค่พูดเท่านั้น ฉันต้องทำ ฉันต้องสร้างมันก่อน มีวันนี้ที่ดี เพราะเพลงเปลี่ยนชีวิต เพราะเชื่อในสิ่งที่ทำ ไม่เคยยอม ไม่เคยหยุดยั้ง และเพราะทุกๆคน ฉันจึงมีวันนี้ ขอบคุณที่เข้ามาฟังแล้วไม่ย่อท้อ ไม่เคยหยุดฝัน ช่างแม่มัน ช่างแม่มัน