รถทุกหญ้าวัว

 วงพัทลุง  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้  เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รถทุกหญ้าวัว วงพัทลุง พาราฮัท
เนื้อร้อง/ทำนอง: กุ๊ อาลาดินเรียบเรียง: MakeMusic Studioสังกัดค่าย: พาราฮัทติดต่องานแสดง: 0899942583

C | C |Am | Am |F | F |G | G |

C | C |Am | Am |F | F |G | G |

มีCบ้างหม้ายสักคน..จะมาสAmนซ้อนท้ายรถพี่ไปเที่ยFวไหน ๆ วันนี้.. มีมั่งGหม้าย..

ไปเที่ยวCแค่ไกลไปไหนได้เพเที่ยวภูเขAmา เที่ยวเล ก็ไปได้ขอให้มีFสาว ๆ ซ้อนท้าย.. ไปได้Gเพ..

 Em  ขอเพียงอย่าออAmกไปหลาด.. Em  เพราะว่าทะเบียAmนมันขาด   ถ้าออกหลFาด.. สา ๆ ไม่ปลอGดภัย..

ก็มันเป็นรCถทุกหญ้าให้วัAmวน้องเห่อกล้านั่Fงหม้ายเธอ มาซ้อนท้Gาย..ลองมานั่งCสักที ถึงเบAmาะมันจะร้ายแต่เครื่องแรFง.. น้องสาวเห้Gอ..

ก็มันเป็นรCถทุกหญ้าให้วัAmวจริง ๆไม่ใช่รถซิ่Fง รถแต่ง นั่งได้Gหม้ายแต่หัวใจCคนขับ ขอรับAmรองได้ถ้ารักใคFร รักจริงเชื่อได้G (ซ้อนท้ายหม้ายน้C | Gอง)

C | C |Am | Am |F | F |G | G |

* | ** | *** |

** | *** |

มีCสาวไหนเห็นใจ.. ซ้อนท้ายไAmปไหน ๆ ด้วยกันนั่งกอดเอFวเหมือนเพื่อนเขาทำกัน เหมือนใคGร ๆเชิญCเลยเบาะยังว่าง หากว่าสาAmวคนไหนสนใจไม่อายใคFร.. ที่นั่งซ้อนท้Gาย..รถทุกหญ้าวัCว..

C |คอร์ดเพลง รถทุกหญ้าวัว วงพัทลุง พาราฮัท

เนื้อเพลง รถทุกหญ้าวัว วงพัทลุง พาราฮัท มีบ้างหม้ายสักคน จะมาสนซ้อนท้ายรถพี่ ไปเที่ยวไหนๆวันนี้ มีมั่งหม้าย ไปเที่ยวแค่ไกลไปไหนได้เพ เที่ยวภูเขา เที่ยวเล ก็ไปได้ ขอให้มีสาวๆซ้อนท้าย ไปได้เพ ขอเพียงอย่าออกไปหลาด เพราะว่าทะเบียนมันขาด ถ้าออกหลาด สาๆไม่ปลอดภัย ก็มันเป็นรถทุกหญ้าให้วัวน้องเห่อ กล้านั่งหม้ายเธอ มาซ้อนท้าย ลองมานั่งสักที ถึงเบาะมันจะร้าย แต่เครื่องแรง น้องสาวเห้อ ก็มันเป็นรถทุกหญ้าให้วัวจริงๆไม่ใช่รถซิ่ง รถแต่ง นั่งได้หม้าย แต่หัวใจคนขับ ขอรับรองได้ ถ้ารักใคร รักจริงเชื่อได้ (ซ้อนท้ายหม้ายน้อง) มีสาวไหนเห็นใจ ซ้อนท้ายไปไหนๆด้วยกัน นั่งกอดเอวเหมือนเพื่อนเขาทำกัน เหมือนใครๆเชิญเลยเบาะยังว่าง หากว่าสาวคนไหนสนใจ ไม่อายใคร ที่นั่งซ้อนท้าย รถทุกหญ้าวัว