รางวัลแด่คนช่างฝัน

 อิ้งค์ วรันธร Season Five เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน INK WARUNTORN x SEASON FIVE
เนื้อร้อง/ทำนอง: จรัล มโนเพ็ชรเรียบเรียง/ดนตรี: Yaak Labสังกัดค่าย: Boxx Music

   บนAmaj7ทางเดินที่มีEmaj7ขวากหนาม G#7  ถ้าเธอคร้าน ถอยไC#mป ฉันคงเก้อ   ฉันAmaj7ยังพร้อมช่วยเธอEmaj7เสมอ   เพียF#7งตัวเธอ..ไม่หนีBไปเสียก่อน

Amaj7 | Emaj7 |G#7 | C#m |
Amaj7 | Emaj7 |G#7 | C#m |

 E  อย่ากลับคืนคำF#m เมื่อเธอย้ำG#mสัญญF#m E  อย่าเปลี่ยนวาจF#mา เมื่อเวลG#mาแปรเปลี่ยนไF#m   ให้เธอหมAายมั่นคBง แล้วอย่าหลG#7งไปเชื่อใคC#m   เดิF#mนทางไป อย่าหวั่นไหBวใครกางกั้น

 E  มีดวงตะวัF#mน..ส่องเป็นแสG#mงสีทอF#m E  กระจ่างครรลF#mอง..ให้ใฝ่ปG#mองและสร้างสรF#mรค์   เมื่อดอกไม้Aแย้มบาBน.. ให้คนหาG#7ญสู้ไม่หวั่C#m   คืF#mอรางวัล..แด่ความฝันBอันยิ่งใหญ่..ให้เธE | E7อ..

* |

Amaj7 | Emaj7 |G#7 | C#m |
Amaj7 | Emaj7 |G#7 | C#m |

 E  จะปลอบดวงใF#mจ..ให้เธอหาG#mยร้าวราF#m E  จะเป็นสะพาF#mน..ให้เธอเดินG#mไปแน่นอF#m   จะเป็นสาAยน้ำเย็Bน..ดับกระหาG#7ยยามโหยอ่อC#m   คอF#mยอวยพร..ให้เธอสมBดังหวังได้..นิรัE | E7นดร์..

* |

Amaj7 | Emaj7 |G#7 | C#m |
Amaj7 | Emaj7 |G#7 | C#m |
Amaj7 | Emaj7 |G#7 | C#m |
Amaj7 | Emaj7 |G#7 | C#m |

นี่Amaj7คือรางวัลสำหรับคนช่างฝันรับรองไม่มีEmaj7ทางตันสำหรับคนสร้างสรรค์เพียG#7งหนทางยังคงมีเธอและมีฉันพร้อมจะเดิC#mนต่อไปให้ถึงสรวงสวรรค์

เพราะอุปAmaj7สรรคมันเป็นแค่บททดสอบทุก ๆ ขวEmaj7าก ทุก ๆ หนาม มันแค่ต้องการคำตอบว่าพวกเรG#7ายังตั้งมั่นและใช้ชีวิตเพื่ออะไรถ้าฉันเป็นลC#mมใต้ปีก แล้วเธอจะบินเพื่อใคร

ชัยAmaj7ชนะจะพิสูจน์ได้ด้วยกาลเวลาถ้าเธอเหนื่Emaj7อยระหว่างทาง จงพักผ่อนกายาฉันจะปลอG#7บประโลมวิญญาณเธอด้วยบทเพลงท่วงทำนองC#mถูกลิขิตด้วยความคิดของเธอเอง

หากดวAmaj7งตะวันยังทอแสงกระจ่างฟ้าย่อมยังมีEmaj7หนทางสำหรับผู้อ่อนล้ารอG#7เวลาให้ถึงฤดูที่ดอกไม้บานต้อนรัC#mบทุกความฝันทุกจินตนาการ

Amaj7 | Emaj7 |G#7 | C#m |
A | G#m |F#7 | B |

* |

 Amaj7  ขอเพียงให้เธออย่าหยุดฝัน Emaj7  ขอเพียงให้ถึงวันนั้น G#7  ขอเพียงให้เธออย่าหยุดฝัน C#m  ขอเพียงให้ถึงวันนั้น

** |

Amaj7 | Emaj7 |G#7 | C#m |คอร์ดเพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน INK WARUNTORN x SEASON FIVE 5

เนื้อเพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน INK WARUNTORN อิ้งค์ วรันธร x SEASONFIVE บนทางเดินที่มีขวากหนาม ถ้าเธอคร้าน ถอยไป ฉันคงเก้อ ฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอ เพียงตัวเธอ ไม่หนีไปเสียก่อน อย่ากลับคืนคำ เมื่อเธอย้ำสัญญา อย่าเปลี่ยนวาจา เมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไป ให้เธอหมายมั่นคง แล้วอย่าหลงไปเชื่อใคร เดินทางไป อย่าหวั่นไหวใครกางกั้น มีดวงตะวัน ส่องเป็นแสงสีทอง กระจ่างครรลอง ให้ใฝ่ปองและสร้างสรรค์ เมื่อดอกไม้แย้มบาน ให้คนหาญสู้ไม่หวั่น คือรางวัล แด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ ให้เธอ จะปลอบดวงใจ ให้เธอหายร้าวราน จะเป็นสะพาน ให้เธอเดินไปแน่นอน จะเป็นสายน้ำเย็น ดับกระหายยามโหยอ่อน คอยอวยพร ให้เธอสมดังหวังได้ นิรันดร์ นี่คือรางวัลสำหรับคนช่างฝัน รับรองไม่มีทางตันสำหรับคนสร้างสรรค์ เพียงหนทางยังคงมีเธอและมีฉัน พร้อมจะเดินต่อไปให้ถึงสรวงสวรรค์ เพราะอุปสรรคมันเป็นแค่บททดสอบ ทุกๆขวาก ทุกๆหนาม มันแค่ต้องการคำตอบ ว่าพวกเรายังตั้งมั่นและใช้ชีวิตเพื่ออะไร ถ้าฉันเป็นลมใต้ปีก แล้วเธอจะบินเพื่อใคร ชัยชนะจะพิสูจน์ได้ด้วยกาลเวลา ถ้าเธอเหนื่อยระหว่างทาง จงพักผ่อนกายา ฉันจะปลอบประโลมวิญญาณเธอด้วยบทเพลง ท่วงทำนองถูกลิขิตด้วยความคิดของเธอเอง หากดวงตะวันยังทอแสงกระจ่างฟ้า ย่อมยังมีหนทางสำหรับผู้อ่อนล้า รอเวลาให้ถึงฤดูที่ดอกไม้บาน ต้อนรับทุกความฝันทุกจินตนาการ ขอเพียงให้เธออย่าหยุดฝัน ขอเพียงให้ถึงวันนั้น ขอเพียงให้เธออย่าหยุดฝัน ขอเพียงให้ถึงวันนั้น