สาวมอเตอร์ไซค์

  จรัล มโนเพ็ชร   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สาวมอเตอร์ไซค์ จรัล มโนเพ็ชร

D | Bm |Em | A |
D | Bm |Em | A |

อ้ายคนจDน จำต้องทนปั่นรถBmถีบจะไปจีDบ..อีน้องคนงาD7พอไปถึGง อ้ายก็ฟังเอิ้นถาBmม..พอไปถึGง อ้ายก็ฟังเอิ้นถาBmม..อี๋น้องคนงาDม..กิ๋นข้าวแลAงแล้วกD

น้องได้ยิDน ก็ปิดประตู๋ ดังปั้Bmอ้ายเลยฟ่าDง จูงรถถีบ ออกมD7อ้ายคนจGน บ่มีวาสนBmา.. อ้ายคนจGน บ่มีวาสนBmา..จะไปขี่ฮอนด้Dา หรือยามาฮ่Aาไปได้จะใD

กำเดียEmว ก็มีรถยามาฮ่Bmร้อยซาวห้Dาก๋ายหน้าอ้ายไปD7น้องได้ยิGน ก็ฟ่างลุกต๋ามไBmน้องได้ยิGน ก็ฟ่างลุกต๋ามไBmแล้วเอิ้นออกไDอ้ายมอเตอร์ไซค์ ไปไหนมาเจ๊า

อ้ายได้ยิDน หยังมาผิดใจ๋แต้ว่BmจะขายนDา ซื้อกาวาสักกัD7พอไปถึGง อ้ายจะเบิ้นน้ำมัBmพอไปถึGง อ้ายจะเบิ้นน้ำมัBmหื้อน้องแก้นควัDน ต๋ายจ้างมัAน สาวมอเตอร์ไซDค์

D | Bm ||| Em | A |
D | Bm ||| Em | A |

กำเดียEmว ก็มีรถยามาฮ่Bmร้อยซาวห้Dาก๋ายหน้าอ้ายไปD7น้องได้ยิGน ก็ฟ่างลุกต๋ามไBmน้องได้ยิGน ก็ฟ่างลุกต๋ามไBmแล้วเอิ้นออกไDอ้ายเสื้อลาย ไปไหนมาเจ๊า

** |

D | Bm |Em | A | ( x2 ) | D |คอร์ดเพลง สาวมอเตอร์ไซค์ จรัล มโนเพ็ชร

เนื้อเพลง สาวมอเตอร์ไซค์ จรัล มโนเพ็ชร อ้ายคนจน จำต้องทนปั่นรถถีบ จะไปจีบ อีน้องคนงาม พอไปถึง อ้ายก็ฟังเอิ้นถาม พอไปถึง อ้ายก็ฟังเอิ้นถาม อี๋น้องคนงาม กิ๋นข้าวแลงแล้วกา น้องได้ยิน ก็ปิดประตู๋ ดังปั้ง อ้ายเลยฟ่าง จูงรถถีบ ออกมา อ้ายคนจน บ่มีวาสนา อ้ายคนจน บ่มีวาสนา จะไปขี่ฮอนด้า หรือยามาฮ่าไปได้จะใด กำเดียว ก็มีรถยามาฮ่า ร้อยซาวห้าก๋ายหน้าอ้ายไป น้องได้ยิน ก็ฟ่างลุกต๋ามไฟ น้องได้ยิน ก็ฟ่างลุกต๋ามไฟ แล้วเอิ้นออกไป อ้ายมอเตอร์ไซค์ ไปไหนมาเจ๊า อ้ายได้ยิน หยังมาผิดใจ๋แต้ว่า จะขายนา ซื้อกาวาสักกัน พอไปถึง อ้ายจะเบิ้นน้ำมัน พอไปถึง อ้ายจะเบิ้นน้ำมัน หื้อน้องแก้นควัน ต๋ายจ้างมัน สาวมอเตอร์ไซค์