หอมเธอ (Scent of love)

 หอมเธอ  PARIS  Toey Jarinporn  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หอมเธอ (Scent of love) PARIS feat. Toey Jarinporn
เนื้อร้อง/ทำนอง: Thanee Wongniwatkajornเรียบเรียง/ดนตรี: Narongsak Sribandasakwatcharakornโปรดิวเซอร์: Thanee Wongniwatkajornสังกัดค่าย: Nadao Music

C# | G# | C# | D# Fm |

 C#  แค่เพียงครั้งเดียG#วที่ได้เจอ C#  ไม่เคยลืมเธD#อจากความFmคิด C#  ยิ่งห้ามเท่าไรD# ก็ยิ่งติด C#  ฉัน..หD#ลง..เธFmอ..

 C#  มีใครบอกไหมว่าโลกทั้งใบยิ้G#มเพราะ Your Smile C#  เธอยืนตรงไหน All Right All Right ฟ้D#าสว่างไสFm C#  บางสิ่งสั่งฉันให้ใจทั้งใจเพ้G#อและตามเธอไป C#  ฉัน..รัD#ก..เธFmอ..

จากความคิC#ดจนถึงความฝัน จากวันนั้G#นจนถึงวันนี้ฉัC#นคนนี้ก็มีแค่เธG#อ..กลิ่นความรัC#กก็เหมือนดอกไม้เกิดที่ไหG#นก็หอมเสมอรัC#กของฉันมันเกิดที่เธD#

อยู่ที่ไหนก็หอC#มหอมเธอ เพราG#ะฉันคิดถึงเธอคิดC#ถึงทุกเรื่องราวที่ทำให้เธอD#เป็นเธอFmห่างแค่ไหนก็หอC#มหอมเธอ เหมือG#นครั้งแรกที่เจอเธอC#คนเดียวเท่านั้นที่ทำให้ฝันD#ละเมFm

C# | G# |C# | D# Fm |

 C#  ฉันปลิวตามลG#ม เพราะผมเธอ C#  หัวใจละลาD#ยด้วยรอยFmยิ้ม C#  ฉันกินแววตG#าเธอไม่อิ่ม C#  ฉัน..หลD#ง..เธFmอ..

 C#  ยิ่งดู ยิ่งสวย เพราะเธอนะดีพร้อG#มทุกการกระทำ C#  ยิ่งมอง ยิ่งหวาน ก็เลย ก็เลยชอD#บจะมองซ้ำ ๆ Fm C#  เธอหยุดความเหงาและทำให้เราซึ้G#งทุกความจำ C#  ฉัน..รัD#ก..เธFmอ..

เธอละรู้C#ละรู้บ้างไหม จากตอนนั้G#นจนถึงตอนนี้ฉัC#นคนนี้ก็มีแค่เธG#กลิ่นความรัC#กก็เหมือนดอกไม้ เกิดที่ไหG#นก็หอมเสมอรัC#กของฉันก็เกิดที่เธD#อ..

* |

C# | G# |C# | D# Fm |
C# | G# |C# | D# Fm |

* |

อยู่ที่ไหนก็หอมC#หอมเธอ..   G#หอมC#หอมเธอ..  D# FmหอมC#หอมเธอ..  G#เธอC#คนเดียวเท่านั้นที่ทำให้ฝัD#นละเมFmอ..ฝัD#นละเมFmอ..        ฝัD#นละเมFmอ..ฝัD#นละเมFmอ..        ฝัD#นละเมFmอ..คอร์ดเพลง หอมเธอ (Scent of love) PARIS feat. Toey Jarinporn

เนื้อเพลง หอมเธอ (Scent of love) PARIS feat. Toey Jarinporn แค่เพียงครั้งเดียวที่ได้เจอ ไม่เคยลืมเธอจากความคิด ยิ่งห้ามเท่าไร ก็ยิ่งติด ฉัน หลง เธอ มีใครบอกไหมว่าโลกทั้งใบยิ้มเพราะ Your Smile เธอยืนตรงไหน All Right All Right ฟ้าสว่างไสว บางสิ่งสั่งฉันให้ใจทั้งใจเพ้อและตามเธอไป ฉัน รัก เธอ จากความคิดจนถึงความฝัน จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ฉันคนนี้ก็มีแค่เธอ กลิ่นความรักก็เหมือนดอกไม้ เกิดที่ไหนก็หอมเสมอ รักของฉันมันเกิดที่เธอ อยู่ที่ไหนก็หอมหอมเธอ เพราะฉันคิดถึงเธอ คิดถึงทุกเรื่องราวที่ทำให้เธอเป็นเธอ ห่างแค่ไหนก็หอมหอมเธอ เหมือนครั้งแรกที่เจอ เธอคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้ฝันละเมอ ฉันปลิวตามลม เพราะผมเธอ หัวใจละลายด้วยรอยยิ้ม ฉันกินแววตาเธอไม่อิ่ม ฉัน หลง เธอ ยิ่งดู ยิ่งสวย เพราะเธอนะดีพร้อมทุกการกระทำ ยิ่งมอง ยิ่งหวาน ก็เลย ก็เลยชอบจะมองซ้ำๆ เธอหยุดความเหงาและทำให้เราซึ้งทุกความจำ ฉัน รัก เธอ เธอละรู้ละรู้บ้างไหม จากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ ฉันคนนี้ก็มีแค่เธอ กลิ่นความรักก็เหมือนดอกไม้ เกิดที่ไหนก็หอมเสมอ รักของฉันก็เกิดที่เธอ อยู่ที่ไหนก็หอมหอมเธอ หอมหอมเธอ หอมหอมเธอ เธอคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้ฝันละเมอ ฝันละเมอ ฝันละเมอ ฝันละเมอ ฝันละเมอ