seven

 GUITAR  SPIDERMEI  แร็พ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง seven SPIDERMEI x GUITAR
เนื้อร้อง/ทำนอง: วีรวัฒน์ ปะดูกาเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Artsevenmusic

G# Gm | Cm |G# Gm | Cm |
G# Gm | Cm |G# Gm | Cm |

หัวใจG#น้ะไม่ใช่ seveGmnที่จะมาเดินเล่น ๆCm แล้วก็เดินจากไปหัวใจฉัG#นไม่ได้เปิด2Gm4ที่จะเข้ามาถี่ Cmๆ สักพักเธอก็ไป

หัวใจG#น้ะไม่ใช่ของเล่Gmที่จะมาโยนเล่น Cmๆ จะทำอะไรก็ได้เททิ้ง เทขว้าG#ง ใช่ว่าจะทำได้หมGmไม่ใช่เรื่องตลCmก เธอเข้าใจไหม

มา ๆ หาย ๆG# เป็นงี้ก็ตลอGmได้โปรดช่วยตอCmบ ให้ฉันได้เข้าใจเธอนั้นลูกไม้G#ใส่ชั้นมาตลGmอดฉันเองดูไม่ออCmก เธอเป็นคนแบบไหน

พอG#ได้แล้ว อย่ามาลวGmงมาหลอกหลายครั้Cmงที่เธอหลอก ฉันเองก็จับได้ผู้ชาG#ยอย่างเธอนั้นโครGmตกระจอกเห็นเลวCmมาตลอด เดี๋ยวจะซัดให้หน้าหงาย

รู้G#ว่าเธอไม่รักคนดีGm..  รู้Cmมันไม่มีวิธี..G#บกันมาเป็นปีGm..  ลืCmมไม่ได้สักที..อาG#จจะดูเลวร้Gmาย.. ต้องอยู่Cmคนเดียวให้ได้..ไม่มีไม่ตG# Gmาย..          กับเรื่อCmงที่มันวุ่นวาย..

 G#  อย่าไปคิดถึงGmไอ้เรื่องที่มันผ่านมา   ก็คิดCmเสียว่า มันเป็นเรื่องราวที่ผ่านตา   บทเรียG#นที่ผ่านมา มันไม่มีGmราคา   อย่าไปคิCmดให้มาก ปะเดี๋ยวจะเสียเวลา

พอG#สักทีกับเรื่องรGmาวทั้งหมดถึงเราCmจะอยู่คนเดียว แต่เราก็ไม่อดลืG#มไปได้เลย ลืมGm ๆ ไปให้หมดจะเก็บCmมาคิดทำไม ไอ้ใจคนสกปรก ตุ้ยยยย

* | ** |

โลกมัG#นยังขาดความสมดุGmขนาดผมรักคุCmณ คุณยังไม่รักผมเลยอยากให้เธG#อมีแค่เราคนเดีGmยวอย่ามีใครเลยเชียCmว ได้ไหมเธอ

ฉันอาG#จจะดูไม่เฟี้ยว แต่ฉัGmนก็ผมก็มีหัวใจเวลาไม่มีเธCmอ แทบหมดลมหายใจwaiG#t for me ฉันวิ่งตGmามแทบไม่ไหวอย่าหายCmไปไหนเลย คนรอมันรอไม่ไหว

ใส่บาตG#รยังได้บุญ แล้วใส่ใจคุGmณจะได้ไรพอCmกันทีกับคนที่เริ่มไม่จริงใจผู้ชายG#คนนี้ ใครอยากไGmด้เอาก็เอาไปอยากจะโสCmดแบบนี้..ไปจนวันตาย..

อย่าไปรักใคG#ร ต้องรักตัวเองให้มาGmดูแลตัวเองให้ดีCm แล้วก็อย่าไปคิดให้มากเวลาจะรักใคG#ร ควรเผื่อใจไว้บ้Gmางเพราะผู้ชายสมัยนี้Cmนิสัยแม่งโคตรมักง่ายมากเลย

ฉันเองก็ไม่ได้หวัG#งแต่ใจของฉันมันยังคิดถึงเธGmมันเป็นเพราะโชคชะตCmา หรือเทวดาถึงได้เจอถึงใจเธอลอยไปไกG#ล แต่ใจของฉันอยู่ข้างเธGmถึงแม้เธอไม่เห็Cmฉันคงจะเป็นเพราะหมอกที่มาทำให้เบลอ

* | ** | * | ** |คอร์ดเพลง seven SPIDERMEI x GUITAR

เนื้อเพลง seven SPIDERMEI x GUITAR หัวใจน้ะไม่ใช่ seven ที่จะมาเดินเล่นๆแล้วก็เดินจากไป หัวใจฉันไม่ได้เปิด24 ที่จะเข้ามาถี่ๆสักพักเธอก็ไป หัวใจน้ะไม่ใช่ของเล่น ที่จะมาโยนเล่นๆจะทำอะไรก็ได้ เททิ้ง เทขว้าง ใช่ว่าจะทำได้หมด ไม่ใช่เรื่องตลก เธอเข้าใจไหม มาๆหายๆเป็นงี้ก็ตลอด ได้โปรดช่วยตอบ ให้ฉันได้เข้าใจ เธอนั้นลูกไม้ใส่ชั้นมาตลอด ฉันเองดูไม่ออก เธอเป็นคนแบบไหน พอได้แล้ว อย่ามาลวงมาหลอก หลายครั้งที่เธอหลอก ฉันเองก็จับได้ ผู้ชายอย่างเธอนั้นโครตกระจอก เห็นเลวมาตลอด เดี๋ยวจะซัดให้หน้าหงาย รู้ว่าเธอไม่รักคนดี รู้มันไม่มีวิธี คบกันมาเป็นปี ลืมไม่ได้สักที อาจจะดูเลวร้าย ต้องอยู่คนเดียวให้ได้ ไม่มีไม่ตาย กับเรื่องที่มันวุ่นวาย อย่าไปคิดถึงไอ้เรื่องที่มันผ่านมา ก็คิดเสียว่า มันเป็นเรื่องราวที่ผ่านตา บทเรียนที่ผ่านมา มันไม่มีราคา อย่าไปคิดให้มาก ปะเดี๋ยวจะเสียเวลา พอสักทีกับเรื่องราวทั้งหมด ถึงเราจะอยู่คนเดียว แต่เราก็ไม่อด ลืมไปได้เลย ลืมๆไปให้หมด จะเก็บมาคิดทำไม ไอ้ใจคนสกปรก ตุ้ยยยย โลกมันยังขาดความสมดุล ขนาดผมรักคุณ คุณยังไม่รักผมเลย อยากให้เธอมีแค่เราคนเดียว อย่ามีใครเลยเชียว ได้ไหมเธอ ฉันอาจจะดูไม่เฟี้ยว แต่ฉันก็ผมก็มีหัวใจ เวลาไม่มีเธอ แทบหมดลมหายใจ wait for me ฉันวิ่งตามแทบไม่ไหว อย่าหายไปไหนเลย คนรอมันรอไม่ไหว ใส่บาตรยังได้บุญ แล้วใส่ใจคุณจะได้ไร พอกันทีกับคนที่เริ่มไม่จริงใจ ผู้ชายคนนี้ ใครอยากได้เอาก็เอาไป อยากจะโสดแบบนี้ ไปจนวันตาย อย่าไปรักใคร ต้องรักตัวเองให้มาก ดูแลตัวเองให้ดี แล้วก็อย่าไปคิดให้มาก เวลาจะรักใคร ควรเผื่อใจไว้บ้าง เพราะผู้ชายสมัยนี้นิสัยแม่งโคตรมักง่ายมากเลย ฉันเองก็ไม่ได้หวังแต่ใจของฉันมันยังคิดถึงเธอ มันเป็นเพราะโชคชะตา หรือเทวดาถึงได้เจอ ถึงใจเธอลอยไปไกล แต่ใจของฉันอยู่ข้างเธอ ถึงแม้เธอไม่เห็น ฉันคงจะเป็นเพราะหมอกที่มาทำให้เบลอ