ไม่จริงใจ

 ต๋อง Slow  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่จริงใจ ต๋อง วัฒนา SLOW สโลว์

G | C |G | C |

G | C D |G | C D |G | G |

 G  ไหนคำสัญญา..ที่บอCกจะไม่ทิ้งกัน G  ไหนที่บอก..จะรักCกันเรื่อยไป G  ไหนที่บอก..จะมีฉัBmนคนเดียวตลอEmดไป   ไหAmนที่เธอเคยพูดไว้ ไหCนที่เธอเคยสัญDญา..

 G  ก็รู้อยู่แล้วว่าทำไม่ได้Cหรอก.. G  จะหยุดกับคนบ้านนอกกระจอกอย่างฉัCน.. G  ก็รู้ว่าหลอก..ให้ฉัBmนดีใจเล่นไปEmวัน ๆ   ก็รู้Amว่าคนอย่างเธอนั้น   จะหยุดที่ฉัCนมันคงจะง่ายDไป..

มาหลอกให้รัGกทำไมถ้าเธอไม่คิBmดจริงใจตั้งแEmต่แรกเห็น  Dเล่นโทรมาหCา ทั้งเช้า ทั้งเย็Bmไอ้เท่าที่เห็Amน มันคิดไปไกDแค่บอกกับฉัGนต้องการอะไBmก็จะได้ให้Emเธอไปแค่เท่าDนั้นไม่ต้อCงยกหัวใจBmของฉันไม่ต้อCงคิดไปอย่างนั้Dน ว่ารักเธอ..

G | C D |

* | ** |

G C | G C D |
Em D | C G D/F# |
Em C | D |

มาหลอกให้รัGกทำไมถ้าเธอไม่คิBmดจริงใจตั้งแEmต่แรกเห็น  Dเล่นโทรมาหCา ทั้งเช้า ทั้งเย็Bmไอ้เท่าที่เห็Amน มันคิดไปไกDแค่บอกกับฉัGนต้องการอะไBmก็จะได้ให้Emเธอไปแค่เท่าDนั้นไม่ต้อCงยกหัวใจBmของฉันไม่ต้อCงคิดไปอย่างนั้Dน ไปรักเธGอ..

ไม่ต้องแกล้Amงจริงใจกับฉันไม่ต้องแกล้Dงทำดีอย่างนั้น ให้ฉันรักเธอ

G | C D | ( x2 ) | G |คอร์ดเพลง ไม่จริงใจ ต๋อง วัฒนา SLOW

เนื้อเพลง ไม่จริงใจ ต๋อง ต๋อง วัฒนา SLOW สโลว์ ไหนคำสัญญา ที่บอกจะไม่ทิ้งกัน ไหนที่บอก จะรักกันเรื่อยไป ไหนที่บอก จะมีฉันคนเดียวตลอดไป ไหนที่เธอเคยพูดไว้ ไหนที่เธอเคยสัญญา ก็รู้อยู่แล้วว่าทำไม่ได้หรอก จะหยุดกับคนบ้านนอกกระจอกอย่างฉัน ก็รู้ว่าหลอก ให้ฉันดีใจเล่นไปวันๆก็รู้ว่าคนอย่างเธอนั้น จะหยุดที่ฉันมันคงจะง่ายไป มาหลอกให้รักทำไม ถ้าเธอไม่คิดจริงใจตั้งแต่แรกเห็น เล่นโทรมาหา ทั้งเช้า ทั้งเย็น ไอ้เท่าที่เห็น มันคิดไปไกล แค่บอกกับฉันต้องการอะไร ก็จะได้ให้เธอไปแค่เท่านั้น ไม่ต้องยกหัวใจของฉัน ไม่ต้องคิดไปอย่างนั้น ว่ารักเธอ มาหลอกให้รักทำไม ถ้าเธอไม่คิดจริงใจตั้งแต่แรกเห็น เล่นโทรมาหา ทั้งเช้า ทั้งเย็น ไอ้เท่าที่เห็น มันคิดไปไกล แค่บอกกับฉันต้องการอะไร ก็จะได้ให้เธอไปแค่เท่านั้น ไม่ต้องยกหัวใจของฉัน ไม่ต้องคิดไปอย่างนั้น ไปรักเธอ ไม่ต้องแกล้งจริงใจกับฉัน ไม่ต้องแกล้งทำดีอย่างนั้น ให้ฉันรักเธอ