มักป่ะละ

 สแน็ก PTmusic  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง มักป่ะละ สแน็ก PTmusic
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ.เจี๊ยบ นิสาเรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทสังกัดค่าย: PTmusicติดต่องานแสดง: 0806529878

โอะAโอ โฮะโอ.. โอBโฮะโอ..มักน้องบ่G#m..   อ้ายเC#mอ๋ย..

มักป่ะลC#mะ มีคนเดียว บ่คือไผเป็นแบบนี้G#m มีแค่น้องเลยได๋มีแต่ควF#mามจริงใจ..ให้อ้าG#ย.. คนเดียวท่C#mอนั้น

สวัสดีค่Aะ มื้อนี้เช็คอินอยู่หม่องนี้นะใครเห็Bนโพสต์นี้ก็รีบมาซะมาลอG#mงจ้องตาน้องแหน่ มาส่อC#mยเทคะแคร์น้องหน่อยผู้บ่าว ในเฟAส ในไลน์ ถ้าได้เห็นตัสนี้ให้ฟ้าBวมาทันที ตอนนี้น้องโสดหัวใG#mจอ่อนแอ รับคนดูแล..หนึ่C#mงตำแหน่ง

ฟ้าวมAาน้องถ่าอ้ายอยู่ถืกใจผู้ใด๋B น้องสิเอาไปเป็นคู่ซอมเบิ่G#mงอยู่เด้.. อ้ายอย่าเพิ่C#mงเทน้องก่อนฟ้าวมAาถ้าใจอ้ายว่างฮักน้องบ่จืดจาBงคืออ้ายแชทมาบ่แม่G#mนหนีเมีย.. มC#mาตั๋วกัน

มักป่ะลC#mะ มีคนเดียว บ่คือไผเป็นแบบนี้G#m มีแค่น้องเลยได๋มีแต่ควF#mามจริงใจ..ให้อ้าC#mยคนเดียวท่อนั้น

มักป่ะลC#mะ ถ้าถูกตาต้องใจมักน้องแหAน่ บ่ตอแหลคือไผเว้าบ่ม่วBน แต่ก็มีหัวใจมีความจริงใG#mจ..ให้อ้ายล้านเปอร์C#mเซ็น

โอ่เด้A.. ถ้าชายนั้นฮักน้องจริBงเด้บ่ลวงละบ่ทิ้งน้องไC#mป..  มาฮักกัC#mน..เฝ้าฝันAถึงผู้ชายฮักเดียวใจเดียBวนั้นบ่แปลผันละไปหาผู้อื่C#mน.. แม้ห่างไกC#mล..ละโตน้อAงอยากสิพาลูกเขยไปไหว้Bแม่เด้น้อ ละเพิ่นรอ เพิ่นถ่C#mา.. อุ้มหลานC#mเด้อ

** | *** |

A | B |G#m | C#m |
A | B |G#m | C#m |

* | ** | *** |

เว้าบ่ม่วF#mน แต่ก็มีความจริงใจ..G#ให้อ้าย..ล้านเปอร์เซ็น..  C#mคอร์ดเพลง มักป่ะละ สแน็ก PTmusic

เนื้อเพลง มักป่ะละ สแน็ก PTmusic โอะโอ โฮะโอ โอโฮะโอ มักน้องบ่ อ้ายเอ๋ย มักป่ะละ มีคนเดียว บ่คือไผ เป็นแบบนี้ มีแค่น้องเลยได๋ มีแต่ความจริงใจ ให้อ้าย คนเดียวท่อนั้น สวัสดีค่ะ มื้อนี้เช็คอินอยู่หม่องนี้นะ ใครเห็นโพสต์นี้ก็รีบมาซะ มาลองจ้องตาน้องแหน่ มาส่อยเทคะแคร์น้องหน่อย ผู้บ่าว ในเฟส ในไลน์ ถ้าได้เห็นตัสนี้ ให้ฟ้าวมาทันที ตอนนี้น้องโสด หัวใจอ่อนแอ รับคนดูแล หนึ่งตำแหน่ง ฟ้าวมาน้องถ่าอ้ายอยู่ ถืกใจผู้ใด๋ น้องสิเอาไปเป็นคู่ ซอมเบิ่งอยู่เด้ อ้ายอย่าเพิ่งเทน้องก่อน ฟ้าวมาถ้าใจอ้ายว่าง ฮักน้องบ่จืดจางคืออ้ายแชทมา บ่แม่นหนีเมีย มาตั๋วกัน มักป่ะละ มีคนเดียว บ่คือไผ เป็นแบบนี้ มีแค่น้องเลยได๋ มีแต่ความจริงใจ ให้อ้ายคนเดียวท่อนั้น มักป่ะละ ถ้าถูกตาต้องใจ มักน้องแหน่ บ่ตอแหลคือไผ เว้าบ่ม่วน แต่ก็มีหัวใจ มีความจริงใจ ให้อ้ายล้านเปอร์เซ็น โอ่เด้ ถ้าชายนั้นฮักน้องจริงเด้ บ่ลวงละบ่ทิ้งน้องไป มาฮักกัน เฝ้าฝันถึงผู้ชายฮักเดียวใจเดียวนั้น บ่แปลผันละไปหาผู้อื่น แม้ห่างไกล ละโตน้องอยากสิพาลูกเขยไปไหว้แม่ เด้น้อ ละเพิ่นรอ เพิ่นถ่า อุ้มหลานเด้อ เว้าบ่ม่วน แต่ก็มีความจริงใจ ให้อ้าย ล้านเปอร์เซ็น