เลยตามเลย

 สงกรานต์ รังสรรค์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เลยตามเลย สงกรานต์ รังสรรค์
เนื้อร้อง/ทำนอง: รังสรรค์ ปัญญาเรือนเรียบเรียง: อัครชัย สถาวรฤทธิ์, รังสรรค์ ปัญญาเรือน, จตุรพัฒน์ ชัยประสิทธิ์โปรดิวเซอร์: รังสรรค์ ปัญญาเรือนสังกัดค่าย: merecords, muzikmoveติดต่องานแสดง: 0624949583

วันไหนเธออยากรัEก.. เธอก็มEmaj7า..วันไหนมีปัญหC#mา ก็บอกว่าฉันนคนเดียวที่เข้าAใจเมื่อหมดประโยชน์แล้Eว ฉันเหมือนตัวอะไรEmaj7ที่เธอเอารักปลอม ๆ มาเลี้C#mยงหัวใจ วันต่อวัAน..

เพื่อจะยื้C#mอคำว่ารัก ฉันทำAทุกอย่างเจ็บก็ฝืF#mนให้เธอร่วมทางแต่ยิ่งทำA ยิ่งรัก ยิ่งช้ำ ยิ่งเหนื่อยใจB..

ต่อให้รักEมากมายเท่าไหร่ ก็ไม่ไหวEmaj7หรือเปล่าต้องคอยให้C#mอภัยกี่คราว เธอไม่เปลี่Aยน..เลBย..อดสงสาC#mรตัวเองไม่ไหว ที่มันรู้F#7 แต่ยอมเหมือนเคยจนปล่อยให้เลยAตามเลย บทสุดท้าF#mยลงเอยที่ฉันดีให้ตาAยแต่มันก็ยัBง..ถูกทิ้ง..

E | A |E | A |

ยอมรับว่าเคยคิEด.. ชีวิตฉันEmaj7..จะสั้นลC#mง หากว่ามันไม่มีเธAอ..มัวแต่พร่ำเพ้Eอ.. คิดถึงเEmaj7ธอทั้งที่เธC#mอ ไม่เคยรัก ไม่เคยแคAร์

* | ** |

 C#m   มันฝืนไม่ไหว ที่ยิ่งรัAกเท่าไหร่ยิ่งช้ำเอง    ต้องให้F#mอภัยจนเซ็ง ก็ยังเหมือBนเดิม.. พอแล้ว..

C#m | A |C#m | B | B |

** |

บทสุดท้F#mายลงเอยที่ฉันดีให้ตาAย แต่เธอก็ยัBง..จะทิ้Eง..คอร์ดเพลง เลยตามเลย สงกรานต์ รังสรรค์

เนื้อเพลง เลยตามเลย สงกรานต์ รังสรรค์ วันไหนเธออยากรัก เธอก็มา วันไหนมีปัญหา ก็บอกว่าฉันนคนเดียวที่เข้าใจ เมื่อหมดประโยชน์แล้ว ฉันเหมือนตัวอะไร ที่เธอเอารักปลอมๆมาเลี้ยงหัวใจ วันต่อวัน เพื่อจะยื้อคำว่ารัก ฉันทำทุกอย่าง เจ็บก็ฝืนให้เธอร่วมทาง แต่ยิ่งทำ ยิ่งรัก ยิ่งช้ำ ยิ่งเหนื่อยใจ ต่อให้รักมากมายเท่าไหร่ ก็ไม่ไหวหรือเปล่า ต้องคอยให้อภัยกี่คราว เธอไม่เปลี่ยน เลย อดสงสารตัวเองไม่ไหว ที่มันรู้ แต่ยอมเหมือนเคย จนปล่อยให้เลยตามเลย บทสุดท้ายลงเอยที่ฉัน ดีให้ตายแต่มันก็ยัง ถูกทิ้ง ยอมรับว่าเคยคิด ชีวิตฉัน จะสั้นลง หากว่ามันไม่มีเธอ มัวแต่พร่ำเพ้อ คิดถึงเธอ ทั้งที่เธอ ไม่เคยรัก ไม่เคยแคร์ มันฝืนไม่ไหว ที่ยิ่งรักเท่าไหร่ยิ่งช้ำเอง ต้องให้อภัยจนเซ็ง ก็ยังเหมือนเดิม พอแล้ว บทสุดท้ายลงเอยที่ฉัน ดีให้ตาย แต่เธอก็ยัง จะทิ้ง