คนๆนี้จะไม่ไปจากเธอ

  Soul Out   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนๆนี้จะไม่ไปจากเธอ Soul Out
สังกัดค่าย: RS

เธC#maj7อ.. เจ็บจากเขาใช่ไหFmม?ที่ถูกเขาทิ้งไD#m7ป.. โดยไม่ใช่ความผิดขอG#งเธอเลยแต่เธอC#maj7.. ก็ยังไม่ลืมเขาไปFm..ยังA#คงมีเยื่อใยD#m7.. กับคนที่เคยทำร้าF#ย..เธG#อ..

 D#m7  แค่อยากให้เธFm7อเข้าใจอยู่กับฉันF#maj7ไม่เป็นไร อยากให้เธอสบายใจไม่ต้องกังวลG#กับฉันเลย..

ถ้า..เธอC#maj7ยังคิดถึงเขา ยังคงมีแต่เขาในใFmถ้าเธอยังลืมเขาไม่ได้.D#m7.ก็ไม่เป็นไร ถ้G#าเธออยากจำไม่C#maj7ต้องคิดถึงฉัน ขอให้รู้ว่าฉันเข้าใFmและแม้Fจะนานเท่าA#m G# F#ไหร่..จะFmดู.. แD#m7ล.. และไม่ไปG#..จากเธ(C#)อ..

หาC#maj7ก.. ไม่มีวันเข้าไปFm..อยู่ในใจของเธD#m7อ แต่ฉันยินดีจะรัG#บ..มัน..อาC#maj7จ.. ก็อาจจะต้องเสียใจFm..แต่Fไม่เคยเสียดาD#m7ย.. กับสิ่งที่เคยทำให้F#..เธG#อ..

* | ** |

F#m B | G#m C# |F#m | G# |

** |

A#m G# D# |

ไม่ว่าเธอจะรักใคD#m7ร จะดูแG#ลและไม่ไปจากเธC#maj9อ..คอร์ดเพลง คนๆนี้จะไม่ไปจากเธอ SoulOut

เนื้อเพลง คนๆนี้จะไม่ไปจากเธอ Soul Out เธอ เจ็บจากเขาใช่ไหม? ที่ถูกเขาทิ้งไป โดยไม่ใช่ความผิดของเธอเลย แต่เธอ ก็ยังไม่ลืมเขาไป ยังคงมีเยื่อใย กับคนที่เคยทำร้าย เธอ แค่อยากให้เธอเข้าใจ อยู่กับฉันไม่เป็นไร อยากให้เธอสบายใจ ไม่ต้องกังวลกับฉันเลย ถ้า เธอยังคิดถึงเขา ยังคงมีแต่เขาในใจ ถ้าเธอยังลืมเขาไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร ถ้าเธออยากจำ ไม่ต้องคิดถึงฉัน ขอให้รู้ว่าฉันเข้าใจ และแม้จะนานเท่าไหร่ จะดู แล และไม่ไป จากเธอ หาก ไม่มีวันเข้าไป อยู่ในใจของเธอ แต่ฉันยินดีจะรับ มัน อาจ ก็อาจจะต้องเสียใจ แต่ไม่เคยเสียดาย กับสิ่งที่เคยทำให้ เธอ ไม่ว่าเธอจะรักใคร จะดูแลและไม่ไปจากเธอ