แล้วเธอจะรู้รึเปล่า

 3st  South Boi  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แล้วเธอจะรู้รึเปล่า South Boi Ft. 3st

Cmaj7 | Bm |Am | Gmaj7 |

แล้วเธอจะรู้Cmaj7หรือเปล่า หัวใจของฉัBmนมีค่าก็อยู่คนเดียAmว ก็อยู่มานานหัวใจมันเริ่มจะเปล่าเปลี่ยว รู้ไหGmaj7ม..เธอเองเป็นคCmaj7นสำคัญ เธอทำใจฉันBmเจียนตายอยู่คนเดียAmวมันก็ไม่ตาย หัวใจกระวนกระวายเพราะเธGmaj7อ..

ก็อยู่คนเดีCmaj7ยวมันยังไม่ชินความรักของเธอ เธอคงไม่อินคำว่ารัBmก เธอคงไม่ฟิน ไอคำว่ารักคงสั้นแค่มิลใจแลกใAmจ เธอคงไม่มอง ไอตัวฉันก็คงต้องยอมเธอเข้าGmaj7มาแปปเดียวก็ไป อยากจะบอกเธอเป็นคxยไรวะ

ไอ้Cmaj7การกระทำเธอไม่จริงใจเธอวิ่งเข้ามาแล้วก็วื่งไปโถ่Bmหัวใจฉันตอนนี้เป็นไง พักรักษาก่อนนะไอหัวใจเธAmอเป็นคนไม่ดี แต่ฉันจะอยู่ตรงนี้รอวัGmaj7นที่ดี ๆ  ให้เหมือนเดิมซักที

อยาCmaj7กจะบอกให้รู้แค่อยากจะบอกแต่เธอไม่ชอบกันเป็Bmนได้แค่ที่สอง จะทำอะไรให้เธอนั้นมองกันเหมือAmนที่เธอนั้นมองมัน และก็เธอไปหาทุกวันจันทร์ชอบGmaj7ทรงเอก็ไม่บอกกันหรือว่าเธอแค่อยากโดนหลอกฟัน

ทำCmaj7อะไรก็ไม่ได้เลย จะพยายามอะไรก็ไม่ได้เลย Bm  พยายามเป็นคนที่ดี แต่เธอบอกพอที่   ที่ต้องทำAmก็เพียงแค่รอ รอ รอ รอ รอ รอGmaj7..

* |

ก็ไม่เป็นไCmaj7ร ก็คนจะไป จะห้ามอะไร ก็ไม่ได้ทั้งนั้นเธอไปมีใคBmร ฉันแทบจะตาย มันเกินที่ใจ จะฉุด จะรั้งก็คงต้องพัAmก..ก่อนใจ มันเจ็บมันชํ้Gmaj7าเจียนตาย

เธอเป็นอย่างCmaj7ไร สบายดีไหม เขาคงดูแลเธอดีกว่าฉันถ้าเธอไม่คิBmดที่จะมีใคร ฉันว่ามันคงจะดีกว่านั้นก็ปล่อยให้เธAmอ..ได้รักกับเขาไปนาน ๆและเธอไม่ต้องร้Gmaj7อง ถ้าโดนมันทิ้งแบบวันวาน

เธCmaj7อก็รู้ที่ทำไม่ดี พูดออกไปตัวเธอก็คงไม่ซีพูดว่ารัBmกทุกวันเธอก็ไม่อินอยู่คนเดียวตอนนี้มันยังไม่ชินใคAmรจะมองผมไม่ดี เลิกกันไป มันก็นานนับปีไม่ได้ขอให้เธGmaj7อ Come back to meI don't need you ก็จบกันไปในคืนนี้

ก็จบกันไCmaj7ป.. ในคืนนี้Bm..เป็นเรื่องเมื่อวาAmน.. ฉันไม่ต้องกาGmaj7ร..

* |คอร์ดเพลง แล้วเธอจะรู้รึเปล่า South Boi Ft. 3st

เนื้อเพลง แล้วเธอจะรู้รึเปล่า South Boi Ft. 3st แล้วเธอจะรู้หรือเปล่า หัวใจของฉันมีค่า ก็อยู่คนเดียว ก็อยู่มานาน หัวใจมันเริ่มจะเปล่าเปลี่ยว รู้ไหม เธอเองเป็นคนสำคัญ เธอทำใจฉันเจียนตาย อยู่คนเดียวมันก็ไม่ตาย หัวใจกระวนกระวาย เพราะเธอ ก็อยู่คนเดียวมันยังไม่ชิน ความรักของเธอ เธอคงไม่อิน คำว่ารัก เธอคงไม่ฟิน ไอคำว่ารักคงสั้นแค่มิล ใจแลกใจ เธอคงไม่มอง ไอตัวฉันก็คงต้องยอม เธอเข้ามาแปปเดียวก็ไป อยากจะบอกเธอเป็นคxยไรวะ ไอ้การกระทำเธอไม่จริงใจ เธอวิ่งเข้ามาแล้วก็วื่งไป โถ่หัวใจฉันตอนนี้เป็นไง พักรักษาก่อนนะไอหัวใจ เธอเป็นคนไม่ดี แต่ฉันจะอยู่ตรงนี้ รอวันที่ดีๆ ให้เหมือนเดิมซักที อยากจะบอกให้รู้แค่อยากจะบอกแต่เธอไม่ชอบกัน เป็นได้แค่ที่สอง จะทำอะไรให้เธอนั้นมองกัน เหมือนที่เธอนั้นมองมัน และก็เธอไปหาทุกวันจันทร์ ชอบทรงเอก็ไม่บอกกัน หรือว่าเธอแค่อยากโดนหลอกฟัน ทำอะไรก็ไม่ได้เลย จะพยายามอะไรก็ไม่ได้เลย พยายามเป็นคนที่ดี แต่เธอบอกพอที่ ที่ต้องทำก็เพียงแค่รอ รอ รอ รอ รอ รอ ก็ไม่เป็นไร ก็คนจะไป จะห้ามอะไร ก็ไม่ได้ทั้งนั้น เธอไปมีใคร ฉันแทบจะตาย มันเกินที่ใจ จะฉุด จะรั้ง ก็คงต้องพัก ก่อนใจ มันเจ็บมันชํ้าเจียนตาย เธอเป็นอย่างไร สบายดีไหม เขาคงดูแลเธอดีกว่าฉัน ถ้าเธอไม่คิดที่จะมีใคร ฉันว่ามันคงจะดีกว่านั้น ก็ปล่อยให้เธอ ได้รักกับเขาไปนานๆและเธอไม่ต้องร้อง ถ้าโดนมันทิ้งแบบวันวาน เธอก็รู้ที่ทำไม่ดี พูดออกไปตัวเธอก็คงไม่ซี พูดว่ารักทุกวันเธอก็ไม่อิน อยู่คนเดียวตอนนี้มันยังไม่ชิน ใครจะมองผมไม่ดี เลิกกันไป มันก็นานนับปี ไม่ได้ขอให้เธอ Come back to me I don't need you ก็จบกันไปในคืนนี้ ก็จบกันไป ในคืนนี้ เป็นเรื่องเมื่อวาน ฉันไม่ต้องการ