คนเก่าคนเดิม

 วงสติ๊กเกอร์  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนเก่าคนเดิม วงสติ๊กเกอร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: แต้ ศิลาเรียบเรียง: ปิยวัฒน์ หมื่นสนิทดนตรี: สัญญา อิทธิสันติดต่องานแสดง: 0931424470, 0937301583

D | G |D | G |

D | G |D | G |D | D |

วัDนเวลาจะนานแสนนานเท่าไหGร่..จิตใจฉัDนนั้นจะมีเธอเสมAอ..แม้F#mเธอเปลี่ยนเป็นเช่นBmไรใจฉัF#mนก็ยังคงเหมือน..อย่างเคEmย..ไม่มีวันAจะลบเลือน..A

ความรู้สึGกในหัวใจA.. ไม่เคยเปลี่ยF#mนเลยสักครั้Bmทำได้Gก็เพียงแค่หวังAให้เรายังเหมือนDเดิมอยู่ห่างกัGนแสนไกAล รู้บ้างไหF#mมว่าคิดถึBmหนึ่งคำEm.. ที่จะย้ำให้เธอได้รู้A..

ยังรักเธอคGนเก่านAะ รักหมดใF#mจจากฉันคนBmเดิมมัGนจะไม่ลAดน้อยลงไปD..ตราบใตที่ตัGวของฉัAน.. นั้นยังมีF#mลมหายใBmรู้เอาไว้Em จะอย่างไรก็รักเธAอ ยังรักเธอคนเดิDม..

A |

ทำDอะไรตอนนี้เธออยู่ไหGน?ฉันไม่รู้D.. แต่รู้ว่ายังไม่เคยAลืมแม้F#mเธอเปลี่ยนเป็นเช่BmนไรใจฉัF#mนก็ยังคงเหมือน..อย่างเคEmย..ไม่มีวันAจะลบเลือน.. A

* | ** |

B |

ยังรักเธอคAนเก่านBะ รักหมดใG#mจจากฉันคนC#mเดิมมัAนจะไม่ลBดน้อยลงไปE..ตราบใตที่ตัAวของฉัBน.. นั้นยังมีG#mลมหายใC#mรู้เอาไว้F#m จะอย่างไรก็รักเธBอ ยังรักเธอคนเดิม..

A B | G#m C#m |A B | E |

ตราบใตที่ตัAวของฉัBน.. นั้นยังมีG#mลมหายใC#mรู้เอาไว้F#m จะอย่างไรก็รักเธBอ ยังรักเธอคนเดิEม..คอร์ดเพลง คนเก่าคนเดิม วงสติ๊กเกอร์

เนื้อเพลง คนเก่าคนเดิม วงสติ๊กเกอร์ วันเวลาจะนานแสนนานเท่าไหร่ จิตใจฉันนั้นจะมีเธอเสมอ แม้เธอเปลี่ยนเป็นเช่นไร ใจฉันก็ยังคงเหมือน อย่างเคย ไม่มีวันจะลบเลือน ความรู้สึกในหัวใจ ไม่เคยเปลี่ยนเลยสักครั้ง ทำได้ก็เพียงแค่หวังให้เรายังเหมือนเดิม อยู่ห่างกันแสนไกล รู้บ้างไหมว่าคิดถึง หนึ่งคำ ที่จะย้ำให้เธอได้รู้ ยังรักเธอคนเก่านะ รักหมดใจจากฉันคนเดิม มันจะไม่ลดน้อยลงไป ตราบใตที่ตัวของฉัน นั้นยังมีลมหายใจ รู้เอาไว้ จะอย่างไรก็รักเธอ ยังรักเธอคนเดิม ทำอะไรตอนนี้เธออยู่ไหน? ฉันไม่รู้ แต่รู้ว่ายังไม่เคยลืม แม้เธอเปลี่ยนเป็นเช่นไร ใจฉันก็ยังคงเหมือน อย่างเคย ไม่มีวันจะลบเลือน ยังรักเธอคนเก่านะ รักหมดใจจากฉันคนเดิม มันจะไม่ลดน้อยลงไป ตราบใตที่ตัวของฉัน นั้นยังมีลมหายใจ รู้เอาไว้ จะอย่างไรก็รักเธอ ยังรักเธอคนเดิม ตราบใตที่ตัวของฉัน นั้นยังมีลมหายใจ รู้เอาไว้ จะอย่างไรก็รักเธอ ยังรักเธอคนเดิม