การเดินทาง

  ชาติ สุชาติ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง การเดินทาง ชาติ สุชาติ
สังกัดค่าย: What the Duck

F# C#/F | D#m B |
F# C#/F | D#m B |

บทควาF#มที่ฉันได้เขียน..มาจากบทเรียC#/Fนที่เธอเคยเรียนวาจาD#mที่ฉันเอ่ยไป.. มาจากอารมC#ณ์ที่เธอผ่านเจอ

เพียG#mงการเดินทางเพียงหนึ่A#mงสัปดาห์หนึ่งเดืBอน หนึ่งปี มันมีC#ความหมายทำG#mให้เติบโต เรียนรู้A#mเข้าใจได้มากกว่Bา..

การเดินทางF#ของฉันและเธอคือกาC#/Fรเรียนรู้การเรียนรู้D#mของเราสองคนคือควาBมเข้าใจเธอเข้าใจF#และฉันเข้าใจ ก็ทำC#/Fให้เรามั่นD#m Bใจ..

การเดินทาF#งของฉันและเธอคือกาC#/Fรเรียนรู้การเรียนรู้D#mของเราสองคนคือควาBมเข้าใจเธอเข้าใจF#และฉันเข้าใจ ก็ทำC#/Fให้เรามั่นD#m Bใจ..ในสิ่งนั้(F#)น..

F# C#/F | D#m B |
F# C#/F | D#m B |

สิ่งF#ที่เราเรียนรู้.. ส่งเสริมC#/Fต่อการก้าวเดินเรื่องราD#mวที่เราเผชิญ อยู่ที่เราC#เข้าใจมันไหม?

* | ** |

การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจ ก็ทำให้เรามั่นใจ.. ในความรัก

F# C#/F | D#m B |
F# C#/F | D#m B |
F# C#/F | D#m B |
F# C#/F | D#m B |

** | *** |

** | **** |คอร์ดเพลง การเดินทาง ชาติ สุชาติ

เนื้อเพลง การเดินทาง ชาติ สุชาติ บทความที่ฉันได้เขียน มาจากบทเรียนที่เธอเคยเรียน วาจาที่ฉันเอ่ยไป มาจากอารมณ์ที่เธอผ่านเจอ เพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน หนึ่งปี มันมีความหมาย ทำให้เติบโต เรียนรู้เข้าใจได้มากกว่า การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้ การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ เธอเข้าใจและฉันเข้าใจ ก็ทำให้เรามั่นใจ การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้ การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ เธอเข้าใจและฉันเข้าใจ ก็ทำให้เรามั่นใจ ในสิ่งนั้น สิ่งที่เราเรียนรู้ ส่งเสริมต่อการก้าวเดิน เรื่องราวที่เราเผชิญ อยู่ที่เราเข้าใจมันไหม? การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้ การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ เธอเข้าใจและฉันเข้าใจ ก็ทำให้เรามั่นใจ ในความรัก