ใจละเมอ

 Sunshine  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ใจละเมอ Sunshine ซันไชน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจษฎา หันช่อเรียบเรียง: โดม ดุษฎีเชษฐาสังกัดค่าย: RS

G | Bm7 |Am7 D | G D |

Csus2จละเมอไปรักเธBm7ใจมันเผลCsus2อ ไม่เคยรั้งได้GCsus2จมันลอยไปบBm7นฟ้าไกEm7รักAm7เพียงดาวในใจดวงนั้D

Csus2จละเมอไปรักเธBm7ที่ตัวเธCsus2อ..ไม่เคยรู้ได้GเธCsus2อมีใคร..ที่รัBm7กมากมาEm7แต่ว่าฉัAm7นก็ยังเอาใจDไปให้เธGอ..

คิดถึAm7งทุกวัน อยากฝัBm7น ไม่ยอE7มตื่นให้Am7ค่ำคืนมีดาCวตลอดไปD..

ได้แต่เพ้Gอ.. ไปBm7..หลงฝัAm7นละเมอรักเธอDคนเดียวเพ้Gอ.. ไปBm7.. รักดาAm7วในใจคือเธอDคนเดียวBm7อง..เพียงแค่ข้าEm7งเดียว.. รBm7อ..เธอแค่ข้างเE7ดียวแม้Am7ว่าเธอไม่รู้A7 ไม่เป็นDsus4 Dไร.. (แค่ใจละเมอ)

C | Bm7 |Am7 D | G |

Csus2จละเมอไปรักเธBm7ใจมันเผลCsus2อ ไม่เคยรั้งได้GCsus2จมันลอยไปบBm7นฟ้าไกEm7รักAm7เพียงดาวในใจดวงนั้D

Csus2จละเมอไปรักเธBm7ที่ตัวเธCsus2อ..ไม่เคยรู้ได้GเธCsus2อมีใคร..ที่รัBm7กมากมาEm7แต่ว่าฉัAm7นก็ยังเอาใจDไปให้เธGอ..

* | ** |

C | Cm |D | D |

** |

C | Bm7 Em7 |Am7 | C Cm | G |คอร์ดเพลง ใจละเมอ Sunshine ซันไชน์

เนื้อเพลง ใจละเมอ Sunshine ซันไชน์ ใจละเมอไปรักเธอ ใจมันเผลอ ไม่เคยรั้งได้ ใจมันลอยไปบนฟ้าไกล รักเพียงดาวในใจดวงนั้น ใจละเมอไปรักเธอ ที่ตัวเธอ ไม่เคยรู้ได้ เธอมีใคร ที่รักมากมาย แต่ว่าฉันก็ยังเอาใจไปให้เธอ คิดถึงทุกวัน อยากฝัน ไม่ยอมตื่น ให้ค่ำคืนมีดาวตลอดไป ได้แต่เพ้อ ไป หลงฝันละเมอรักเธอคนเดียว เพ้อ ไป รักดาวในใจคือเธอคนเดียว มอง เพียงแค่ข้างเดียว รอ เธอแค่ข้างเดียว แม้ว่าเธอไม่รู้ ไม่เป็นไร (แค่ใจละเมอ) ใจละเมอไปรักเธอ ใจมันเผลอ ไม่เคยรั้งได้ ใจมันลอยไปบนฟ้าไกล รักเพียงดาวในใจดวงนั้น ใจละเมอไปรักเธอ ที่ตัวเธอ ไม่เคยรู้ได้ เธอมีใคร ที่รักมากมาย แต่ว่าฉันก็ยังเอาใจไปให้เธอ