ขอเพียงโอกาส

 สุนทรี  สตริง  เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ขอเพียงโอกาส สุนทรี
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A# C | F Am Dm |Gm C | F |

 Gm  ถึงแม้จะเป็Cนแค่ความสงสAmาร.. ก็Dmยอม Gm  เป็นรักปลอม ๆC ก็ยินดีน้อAmม..รับมDm Gm  หากเป็นวิธีCที่ทำให้เราAm..ใกล้Dmตา   มันคGmงดีกว่าท่าทีที่ดูหมางเมิCน..

 Gm  อยากให้เธอลอCงหันมองที่Amฉัน..สักDmหน่อย Gm  อย่าปล่อยใCห้คอยใจลอยบ้Amาบอ..ข้าDmงเดียว Gm  ฉันพร่ำ ฉันเพ้Cอ อย่าคิดว่าเธAmอ..ไม่เDmกี่ยว   เพราะเธอA#คนเดียวต้นเหCตุที่ใจฉัFนเป็น..F7

แค่ความสงA#สาร..C  แค่ความเห็Fนใจ.. Dmขอกันซื่อ ๆGm  ให้กันได้ไหCม ได้Fไหม.. F7แค่ลองมาA#คบ.. C  แค่ลองเปิดFใจ..  DmขอเพียงโอกาGmสให้กันแค่นี้Cก็ดีเกินFพอ

 Gm  ไม่ลองคบกัCน อย่าเพิ่งมองฉัAmน.. ไม่Dmดี Gm  อย่าตัดไมตรีC ไม่ชอบยินดีAm..  ร่ำDmลา Gm  มันคงไม่รบCกวนเธอมากไAmป..หรอกDmหนา   คิดว่าเวGmทนา..คนที่Cตั้งใจรักFเธอ.. F7

* |

A# C | F Dm |Gm C | F F7 |

* |

 Dm  ขอเพียงโอกาGmสให้ฉันมีสิทCธิ์รักเธอก็A#พอ.. Fฟังเพลง - ขอเพียงโอกาส สุนทรี - YouTube

เนื้อเพลง undefinedขอเพียงโอกาส สุนทรี ถึงแม้จะเป็นแค่ความสงสาร ก็ยอม เป็นรักปลอมๆก็ยินดีน้อมรับมา หากเป็นวิธีที่ทำให้เราใกล้ตา มันคงดีกว่าท่าทีที่ดูหมางเมิน อยากให้เธอลองหันมองที่ฉันสักหน่อย อย่าปล่อยให้คอยใจลอยบ้าบอข้างเดียว ฉันพร่ำ ฉันเพ้อ อย่าคิดว่าเธอไม่เกี่ยว เพราะเธอคนเดียวต้นเหตุที่ใจฉันเป็น แค่ความสงสาร แค่ความเห็นใจ ขอกันซื่อๆให้กันได้ไหม ได้ไหม แค่ลองมาคบ แค่ลองเปิดใจ ขอเพียงโอกาสให้กันแค่นี้ก็ดีเกินพอ ไม่ลองคบกัน อย่าเพิ่งมองฉัน ไม่ดี อย่าตัดไมตรี ไม่ชอบยินดี ร่ำลา มันคงไม่รบกวนเธอมากไปหรอกหนา คิดว่าเวทนาคนที่ตั้งใจรักเธอ ขอเพียงโอกาสให้ฉันมีสิทธิ์รักเธอก็พอ