ถ้าน้องยังโสด

 กล้วย แสตมป์  แก๊งปากซอย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ถ้าน้องยังโสด กล้วย แสตมป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กวาง ณัฐภพ พรหมสุนทรสกุล, Jo Pancakeสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Cm | Cm D# F |
Cm | Cm |Fm | G Cm | Cm |

ชื่Cmออะไร ยังไม่ต้องบอกก็ได้บ้าCmนอยู่ไหน พี่ก็ยังไม่ถามอยาFmกให้น้องช่วยบอกสักคำ ตอนนี้GมีแฟนหรือยัCmง?

อดีCmตของน้อง ก็ไม่ต้องบอกกับพี่ปัจจุบัCmนวันนี้ที่พี่อยากฟังบอกพี่Fmสักหิด อย่าปิด อย่าบัง มีแฟGนหรือยังคนดีCm

พี่G#ไม่อยากเป็นกิ๊กใคร อยากได้คA#นที่แฟนไม่มีCm..หากG#ว่าแฟนน้องมี พี่ก็คA#งไม่ไปวุ่นวาGย..

ถ้าน้องยังโสCmด พี่จะโดดเข้าไปกอดเอารักไปจอCmด ให้รู้แล้วรู้รอดไปหัวใจของน้อFmง ถ้ายังว่างงานรักกันกับพี่G เดี๋ยวนี้ก็ไCmด้..

Cm | Cm |Fm | G Cm | Cm |

เบอCmร์โทรน้อง ตอนนี้ยังไม่ต้องการที่Cmทำงาน พี่ก็ไม่อยากทราบอยาFmกให้น้องช่วยบอกหน่อยครับรับใคGรเป็นแฟนหรือยัCm

ชอบCmอะไร ยังไม่ต้องบอกก็ได้อยาCmกไปไหน เอาไว้ค่อยว่าทีหลังแต่ว่Fmาตอนนี้พี่อยากจะฟัง มีแฟGนหรือยังคนดีCm

* | ** |

Cm | Cm |Fm | G Cm |

* | ** |

Cm | Cm |Fm | G Cm | Cm |คอร์ดเพลง ถ้าน้องยังโสด กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง ถ้าน้องยังโสด กล้วย แสตมป์ ชื่ออะไร ยังไม่ต้องบอกก็ได้ บ้านอยู่ไหน พี่ก็ยังไม่ถาม อยากให้น้องช่วยบอกสักคำ ตอนนี้มีแฟนหรือยัง? อดีตของน้อง ก็ไม่ต้องบอกกับพี่ ปัจจุบันวันนี้ที่พี่อยากฟัง บอกพี่สักหิด อย่าปิด อย่าบัง มีแฟนหรือยังคนดี พี่ไม่อยากเป็นกิ๊กใคร อยากได้คนที่แฟนไม่มี หากว่าแฟนน้องมี พี่ก็คงไม่ไปวุ่นวาย ถ้าน้องยังโสด พี่จะโดดเข้าไปกอด เอารักไปจอด ให้รู้แล้วรู้รอดไป หัวใจของน้อง ถ้ายังว่างงาน รักกันกับพี่ เดี๋ยวนี้ก็ได้ เบอร์โทรน้อง ตอนนี้ยังไม่ต้องการ ที่ทำงาน พี่ก็ไม่อยากทราบ อยากให้น้องช่วยบอกหน่อยครับ รับใครเป็นแฟนหรือยัง ชอบอะไร ยังไม่ต้องบอกก็ได้ อยากไปไหน เอาไว้ค่อยว่าทีหลัง แต่ว่าตอนนี้พี่อยากจะฟัง มีแฟนหรือยังคนดี