นิลันดอน

 ต่าย อรทัย  ไผ่ พงศธร  ลูกทุ่ง  อีสาน  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง นิลันดอน ต่าย อรทัย, ไผ่ พงศธร (เพลงประกอบละคร มงกุฎดอกหญ้า)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีเรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

G Em | D Em |C | D |
C | D | G |

คงสิเป็นGแสนล้านนาที คงสิมีBmแสนล้านคืนวันที่เฮCาใช้ตามหากัDน จนมาพบGพ้อเคยผิดหวังGกับคำว่าฮัก เคยบ่อยาBmกสิหายใจต่อมันกะท้Cอ แต่ฮู้สึกบ่ว่าคุ้มค่Dา..

เฮาเกิดมาเพื่อฮักไBmผบางคนเท่านั้นเฮาต่างก็รอซึ่งกัEmนและกันตลอดมากี่ภCพ กี่ชาติ ที่เฮาBmคลาดคลากว่าสิพ้Cอ ได้สบสายตา อยู่ต่อหน้Dานี้

พ้อกันแล้Gว แล้วบ่อยากให้จากDกันไปบ่ว่าเหตุBmผลใดทั้งนั้EmสิฮักกัCน..ด้วยฮักมั่Dนที่สองGเฮามี.. G7พ้อกันแล้Cว ขอให้อยู่จากมื้อDนี่ไปฮอดมื้อตาBmยกลายเป็นธุลีEmอยากให้กาCรพ้อกันเทือนี่D..เป็นนิลันดอน..

G | F |C | D | D |

คนที่คอGยฮักแท้มาดนพ้ออีกคBmนที่พร้อมหย่างกันไปสวรCรค์คงฮับฮู้ได้D..ในคำอ้อนGวอน.. D

คนสุดท้าGยที่เฮาสิฮัก ฮักสิดBmน บ่คือเทือก่อนคือกับตอCนเคยเจ็บมาย้อนบ่ฮู้ว่Dา..

เฮาเกิดมาเพื่อฮักไผBmบางคนเท่านั้นเฮาต่างก็รอซึ่งกัEmนและกันตลอดมา(กี่ภCพ กี่ชาติ ที่เฮาBmคลาดคลา)(กว่าสิพ้อCได้สบสายตา อยู่ต่อหน้านี้D)

พ้อกันแล้Gว แล้วบ่อยากให้จากDกันไปบ่ว่าเหตุBmผลใดทั้งนั้EmสิฮักกัCน..ด้วยฮักมั่Dนที่สองGเฮามี..  G7พ้อกันแล้Cว ขอให้อยู่จากมื้อDนี่ไปฮอดมื้อตายBmกลายเป็นธุลีEmอยากให้กาCรพ้อกันเทือนี่D..เป็นนิลันGดอน..

ให้มันเป็นนิCลัน.. สองเฮาสิฮักEmกัน..ให้มันเป็นนิFลัน โอ.D | D..

เฮาเกิดมาเพื่อฮักไผBmบางคนเท่านั้นเฮาต่างก็รอซึ่งกัEmนและกันตลอดมากี่ภCพ กี่ชาติ ที่เฮBmาคลาดคลา(กว่าสิพ้อCได้สบสายตา อยู่ต่อหน้านี้D)

(พ้อกันแล้Gว แล้วบ่อยากให้จากDกันไป)(บ่ว่าเหตุBmผลใดทั้งนั้Emน)(สิฮักกัCน..ด้วยฮักมั่Dนที่สองGเฮามี).. G7(พ้อกันแล้Cว ขอให้อยู่จากมื้อDนี่ไป)(ฮอดมื้อตายBmกลายเป็นธุลีEm)(อยากให้กาCรพ้อกันเทือนี่D..เป็นนิลันGดอน)..

(อยากให้กาCรพ้อกันเทือF Dนี่)..(เป็นนิลันดอน..)

C F | D | G |คอร์ดเพลง นิลันดอน ต่าย อรทัย, ไผ่ พงศธร (เพลงประกอบละคร มงกุฎดอกหญ้า)

เนื้อเพลง นิลันดอน ต่าย อรทัย, ไผ่ พงศธร (เพลงประกอบละคร มงกุฎดอกหญ้า) คงสิเป็นแสนล้านนาที คงสิมีแสนล้านคืนวัน ที่เฮาใช้ตามหากัน จนมาพบพ้อ เคยผิดหวังกับคำว่าฮัก เคยบ่อยากสิหายใจต่อ มันกะท้อ แต่ฮู้สึกบ่ว่าคุ้มค่า เฮาเกิดมาเพื่อฮักไผบางคนเท่านั้น เฮาต่างก็รอซึ่งกันและกันตลอดมา กี่ภพ กี่ชาติ ที่เฮาคลาดคลา กว่าสิพ้อ ได้สบสายตา อยู่ต่อหน้านี้ พ้อกันแล้ว แล้วบ่อยากให้จากกันไป บ่ว่าเหตุผลใดทั้งนั้น สิฮักกัน ด้วยฮักมั่นที่สองเฮามี พ้อกันแล้ว ขอให้อยู่จากมื้อนี่ไป ฮอดมื้อตายกลายเป็นธุลี อยากให้การพ้อกันเทือนี่ เป็นนิลันดอน คนที่คอยฮักแท้มาดน พ้ออีกคนที่พร้อมหย่างกันไป สวรรค์คงฮับฮู้ได้ ในคำอ้อนวอน คนสุดท้ายที่เฮาสิฮัก ฮักสิดน บ่คือเทือก่อน คือกับตอนเคยเจ็บมาย้อนบ่ฮู้ว่า ให้มันเป็นนิลัน สองเฮาสิฮักกัน ให้มันเป็นนิลัน โอ.. อยากให้การพ้อกันเทือนี่..เป็นนิลันดอน