ขอมือคนโสด

 ธนพัฒน์  สตริง  คนโสด
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ขอมือคนโสด ออย ธนพัฒน์
สังกัดค่าย: RS

A | F#m |Bm | E |

ชีวิตAเหมือนโดนคำสาป ถึงต้องรับF#mแต่ความชอกช้ำเงียบเหงBmาอยู่ทุกโมงยาม ทั้งที่อยู่Eท่ามกลางผู้คนแอบเห็นAเขาเดินเป็นคู่ ช่างมองดูF#mมีความสุขล้นคนเหงBmาก็ยิ่งร้อนรน ความสุขนั้Eนไม่เคยได้รับ

เหงF#mาเหลือเกิน มันเหงาเหลือเกินอยู่F#mM7คนเดียวอย่างนี้สวรBmรค์เมตตาสักที ช่วยรัEบคำอธิษฐาน

ขอมือคนโสDดสักคEช่วยผ่อนปรC#mนความเหน็บหนF#mาวช่วยมBmาปัดเป่า..ความเหงEาออกจากหัวใจAคนโสดสักคDนมานั่งข้างกัน ความเหC#mงาก็คงคลี่คลายจะมีBmบ้างไหมสักคนที่อยู่ข้างกัEให้พ้นผ่านคืนนี้ไA | Eป..

แอบหวัAงต้องมีคนหนึ่ง..จากร้อย ๆF#m คนเดินผ่านมาคนนั้Bmนจะมาสบตา เปลี่ยนชีวิEตที่โดนสาบไว้

* | ** |

A | F#m |Bm | E |

* | ** |

ขอมือคนโสDดสักคEช่วยผ่อนปรC#mนความเหน็บหนF#mาวช่วยมBmาปัดเป่า..ความเหงEาออกจากหัวใจAคนโสดสักคDนมานั่งข้างกัน ความเหC#mงาก็คงคลี่คลายจะมีBmบ้างไหมสักคนที่อยู่ข้างกัEให้ผ่านคืนที่เหงาใAคอร์ดเพลง ขอมือคนโสด ออย ธนพัฒน์

เนื้อเพลง ขอมือคนโสด ออย ธนพัฒน์ ชีวิตเหมือนโดนคำสาป ถึงต้องรับแต่ความชอกช้ำ เงียบเหงาอยู่ทุกโมงยาม ทั้งที่อยู่ท่ามกลางผู้คน แอบเห็นเขาเดินเป็นคู่ ช่างมองดูมีความสุขล้น คนเหงาก็ยิ่งร้อนรน ความสุขนั้นไม่เคยได้รับ เหงาเหลือเกิน มันเหงาเหลือเกิน อยู่คนเดียวอย่างนี้ สวรรค์เมตตาสักที ช่วยรับคำอธิษฐาน ขอมือคนโสดสักคน ช่วยผ่อนปรนความเหน็บหนาว ช่วยมาปัดเป่า ความเหงาออกจากหัวใจ คนโสดสักคนมานั่งข้างกัน ความเหงาก็คงคลี่คลาย จะมีบ้างไหมสักคนที่อยู่ข้างกัน ให้พ้นผ่านคืนนี้ไป แอบหวังต้องมีคนหนึ่ง จากร้อยๆคนเดินผ่านมา คนนั้นจะมาสบตา เปลี่ยนชีวิตที่โดนสาบไว้ ขอมือคนโสดสักคน ช่วยผ่อนปรนความเหน็บหนาว ช่วยมาปัดเป่า ความเหงาออกจากหัวใจ คนโสดสักคนมานั่งข้างกัน ความเหงาก็คงคลี่คลาย จะมีบ้างไหมสักคนที่อยู่ข้างกัน ให้ผ่านคืนที่เหงาใจ