จะอี้จะอั้น

 เตวิชญ์  สตริง  คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง จะอี้จะอั้น เตวิชญ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เตวิชญ์เรียบเรียง: หนึ่ง เดอะสะล้อดนตรี: Nohn intaranan, Beatlab81ติดต่องานแสดง: 0951586464

G Em | Am D |
G Em | Am D |

จะไปยะจะอี้Gเน่อ จะไปยะจะอั้Emถ้าตั๋วยังยะจะนั้Amน ละจะหื้อเปิ้นล่ะยะจะใดDถ้าตั๋วยังยะจะอี้G เปิ้นก่อจะอดบ่อไหEmจะอี้ จะยะ จะใAmด  ถ้าตั๋วไข้ได้ ก่ออู้มD

จะไปยะจะอี้G ตั๋วจะไปยะจะอั้Emถ้าตั๋วยังยะจะนั้Amน เปิ้นก่อจะยะละแต๊นDถ้าตั๋วยังยะจะอี้Gนั่น จะอั้นละ จะเอาEmละจะเข้าไปถามว่Amา.. ตั๋วจะมDาเป็นแฟนเปิ้นก่อ

G Em | Am |

เห็นเธDอนั้นยืนอยู่ตรงGนั้น  ฉันก็ยืนอยู่ตรEmงนี้และเห็นว่าเธอน่ารัAmกดี  แต่ก็ไม่มีอะไรน่าสนDใจ

แต่พอเธอยิ้Gม  แต่พอเธอหันEmมาได้สบสายตAmา ก็ทำให้ใจหวั่นไหDยิ่งเธอมองฉัGน  ยิ่งเข้ามาทักEmทายใจมันละลาAmย เมื่อได้ยินคำนั้นที่เธอบอกกันDให้รู้ว่า..

ข้าเจ้Gา..เป็นสาวเจียงใหEmม่แหมบ่อเต้าใAmด ก่อจะเป็นสาวแล้Dและอยากให้รู้Gไว้..ว่าไม่ไหวEmแล้วถ้ายังมาแซAmว  จะบอกมอกDมัน

*** | **** |

G Em | Am |

ตั๋วจะมDาเป็นแฟนเปิ้นก่G Em | Amอ..

เห็นเธDอยังยืนอยู่ตรงGนั้น  และฉันก็ยังยืนอยู่ตรEmงนี้ก็รู้ว่าเธอน่ารักAmดี และในตอนนี้ ฉันเองก็สนDใจ

* | ** | *** | **** |

G Em | Am |

ตั๋วจะมDาเป็นแฟนเปิ้นก่G Em | Am Dอ..คอร์ดเพลง จะอี้จะอั้น เตวิชญ์

เนื้อเพลง จะอี้จะอั้น เตวิชญ์ จะไปยะจะอี้เน่อ จะไปยะจะอั้น ถ้าตั๋วยังยะจะนั้น ละจะหื้อเปิ้นล่ะยะจะใด ถ้าตั๋วยังยะจะอี้ เปิ้นก่อจะอดบ่อไหว จะอี้ จะยะ จะใด ถ้าตั๋วไข้ได้ ก่ออู้มา จะไปยะจะอี้ ตั๋วจะไปยะจะอั้น ถ้าตั๋วยังยะจะนั้น เปิ้นก่อจะยะละแต๊นา ถ้าตั๋วยังยะจะอี้นั่น จะอั้นละ จะเอาละ จะเข้าไปถามว่า ตั๋วจะมาเป็นแฟนเปิ้นก่อ เห็นเธอนั้นยืนอยู่ตรงนั้น ฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้ และเห็นว่าเธอน่ารักดี แต่ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจ แต่พอเธอยิ้ม แต่พอเธอหันมา ได้สบสายตา ก็ทำให้ใจหวั่นไหว ยิ่งเธอมองฉัน ยิ่งเข้ามาทักทาย ใจมันละลาย เมื่อได้ยินคำนั้นที่เธอบอกกันให้รู้ว่า ข้าเจ้า เป็นสาวเจียงใหม่ แหมบ่อเต้าใด ก่อจะเป็นสาวแล้ว และอยากให้รู้ไว้ ว่าไม่ไหวแล้ว ถ้ายังมาแซว จะบอกมอกมัน ตั๋วจะมาเป็นแฟนเปิ้นก่อ เห็นเธอยังยืนอยู่ตรงนั้น และฉันก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ ก็รู้ว่าเธอน่ารักดี และในตอนนี้ ฉันเองก็สนใจ ตั๋วจะมาเป็นแฟนเปิ้นก่อ