คนมีเจ้าของ

 เทพลีลา  imhavingabadday  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนมีเจ้าของ เทพลีลา x imhavingabadday

เฝ้าถามEตัวเอง..ว่าฉันG#mเป็นอะไรมากมายที่ฉันAคิดถึงเธอทุกเวBลาเฝ้ารอEทุกวัน รอข้อควาG#mมจากเธอที่ส่งมาและฉันAได้แค่มองอยู่อย่างนั้B

แต่สิ่งAที่ทำได้เพียง แค่เพียG#mงแต่นั่งฝันก็ฉัF#mนมันเป็นคน..ที่เพ้อEไปก็รู้Aว่าเป็นเพื่อนกัน เธอนั้G#mนมีเจ้าของและฉัF#mนได้แค่มองต่อไปB..

อยากรู้Eเธอ ว่าคืนนี้G#mเธอนั้นทำอะไรงานที่เธAอทำดีไหม แค่อยากถามBเธอแต่เธอEไม่ต้องตอบ กี่คG#mนแล้วที่รอเธอและต้องคิAดและต้องฝันขนาดไหB

* |

I knoAw i'm not the best lookinBut i keeG#mp my heart beatingAnd i aF#mm still breathingThe dG#mj. Still spinningU maF#mde me cant stop drinkinIm fleG#mxing I'm flexingเจF#mอเธอแล้ว i'm so มุงมิ้ง yeBah

รัAกคนมีเจ้าขอG#mก็เลยต้องยอมเสียF#mใจ แต่ไม่ได้Eแล้วทำไงรัAกเธอไปแล้G#mว  ฉันคงทำใจF#mไม่ไหว    G#mทำใจไF#mม่ไหว..   G#mทำใจไF#mม่ไหว..   B

รัAกคนมีเจ้าขอG#mก็เลยต้องยอมเสียF#mใจ แต่ไม่ได้Eแล้วทำไงรัAกเธอไปแล้G#mว  ฉันคงทำใจF#mไม่ไหว    BทำใจไF#mม่ไหว..   G#mทำใจไF#mม่ไหว..   E

A | G#m |F#m | B |A |คอร์ดเพลง คนมีเจ้าของ เทพลีลา x imhavingabadday

เนื้อเพลง คนมีเจ้าของ เทพลีลา x imhavingabadday เฝ้าถามตัวเอง ว่าฉันเป็นอะไรมากมาย ที่ฉันคิดถึงเธอทุกเวลา เฝ้ารอทุกวัน รอข้อความจากเธอที่ส่งมา และฉันได้แค่มองอยู่อย่างนั้น แต่สิ่งที่ทำได้เพียง แค่เพียงแต่นั่งฝัน ก็ฉันมันเป็นคน ที่เพ้อไป ก็รู้ว่าเป็นเพื่อนกัน เธอนั้นมีเจ้าของ และฉันได้แค่มองต่อไป อยากรู้เธอ ว่าคืนนี้เธอนั้นทำอะไร งานที่เธอทำดีไหม แค่อยากถามเธอ แต่เธอไม่ต้องตอบ กี่คนแล้วที่รอเธอ และต้องคิดและต้องฝันขนาดไหน I know i'm not the best lookin But i keep my heart beating And i am still breathing The dj Still spinning U made me cant stop drinkin Im flexing I'm flexing เจอเธอแล้ว i'm so มุงมิ้ง yeah รักคนมีเจ้าของ ก็เลยต้องยอมเสียใจ แต่ไม่ได้แล้วทำไง รักเธอไปแล้ว ฉันคงทำใจไม่ไหว ทำใจไม่ไหว ทำใจไม่ไหว