ตัวเท่าเต็ด

  หัวโบราณ   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตัวเท่าเต็ด หัวโบราณ
เนื้อร้อง/ทำนอง: กษิฐศักดิ์ หนูวงค์เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: อภิชัย ชูเกื้อสังกัดค่าย: JPS Reccordsติดต่องานแสดง: 0619824252, 0951511389

C#m | E |B | C#m |
A | E |B | C#m |

ตัC#mวกะยังเท่าเต็ด  นมยังเล็Eกเท่าลูกนาวอ้อร้อจังBล่ะสาว ๆ หว่างC#mนี้ไปAไม่ถึงโรงเรียน เที่ยวทำถูE ทำถี่คบเพื่อนวงท่อBมหว่างนี้ สาแC#mลน้องแค้นได้

C#m | E |B | C#m |

 C#m  ได้แว้นซ้อนท้าย นมชนหลัG#mงให้ได้หรอย   ให้ได้หนุC#mกหนอย ๆ แลแล้G#mวไม่บายใจ   อ้อร้Aอดีดติ้ง หริก ๆE แลได้   เห็นแล้F#mวรู้หม้าย... F#     อือว่าอืB | Bอ..

 C#m  แจกเบอร์ แจกไลน์  ให้ชาG#mยไปรึด ๆ   ดึก C#mๆ ดื่น ๆ  ไม่ค่อยหลัG#mบ ไม่ค่อยนอน   ให้ได้แหลAงหนุก ๆ  ทำEไหรเขาก่อน   ไม่ได้F#mหลับไม่ได้นอน..B. น้องเอาแต่แชC#mทไลน์..   C#m

ไม่Aสงสาร พ่อแม่Eน้องหรือแกBต้องตื่นกรีดยาC#mงแต่หัวเช้าหวัAงส่งเสียสาวเรียน ให้เป็นคEรูเป็นนายหล่าวแต่พฤติกรรBมของสาว หว่างนี้C#mชั่งหนักแรง

* |

A | E |B | C#m |
A | E |B | C#m |

** | *** | * | * |

C#m | E |B | C#m |
A | E |B | E C#m |คอร์ดเพลง ตัวเท่าเต็ด หัวโบราณ

เนื้อเพลง ตัวเท่าเต็ด หัวโบราณ ตัวกะยังเท่าเต็ด นมยังเล็กเท่าลูกนาว อ้อร้อจังล่ะสาวๆหว่างนี้ ไปไม่ถึงโรงเรียน เที่ยวทำถู ทำถี่ คบเพื่อนวงท่อมหว่างนี้ สาแลน้องแค้นได้ ได้แว้นซ้อนท้าย นมชนหลังให้ได้หรอย ให้ได้หนุกหนอยๆแลแล้วไม่บายใจ อ้อร้อดีดติ้ง หริกๆแลได้ เห็นแล้วรู้หม้าย อือว่าอือ แจกเบอร์ แจกไลน์ ให้ชายไปรึดๆดึกๆดื่นๆ ไม่ค่อยหลับ ไม่ค่อยนอน ให้ได้แหลงหนุกๆ ทำไหรเขาก่อน ไม่ได้หลับไม่ได้นอน น้องเอาแต่แชทไลน์ ไม่สงสาร พ่อแม่น้องหรือ แกต้องตื่นกรีดยางแต่หัวเช้า หวังส่งเสียสาวเรียน ให้เป็นครูเป็นนายหล่าว แต่พฤติกรรมของสาว หว่างนี้ชั่งหนักแรง