ตันดัง

 จีเหลิน สายหมอบ บีดส์ เมืองม่วง ลูกทุ่ง อีสาน โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตันดัง บีดส์ เมืองม่วง feat.บักจีเหลิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธน ธนันธร นอนเว็นเรียบเรียง/ดนตรี: ต่าย กีต้าร์, ธน ธนันธร นอนเว็นสังกัดค่าย: คนอินลำ เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0890770958

G | Em |C | D |G D |

สิบ่เสียGน้ำตาให้คำบอกลาของเจ้าEmอีกจักเทื่อแล้Cวที่อ้ายนั่นหลีDกทางให้เจ้าGไปเจ็บจากเขCาเจ้าก็กลับมDให้อ้ายเช็Bmดน้ำตาแล้วเจ้าEmกะไปแค่คำAmบอกลาง่าย ๆD ว่าลืมเขาบ่ลG

บอกตรง ๆAm ว่าอ้ายหมดความไว้ใจย้อนเสีBmยน้ำตามามาEmกพอเจ็บกับคำAmว่ารอ.. C   รอจนท้อใD | Dจ..

บ่มีแล้Cวน้ำตาที่ไหDล บ่มีควาBmมเสียใจให้เห็Emที่อ้ายนั่งสืAmบขี้มูกนั้นเป็DนอาการตันGดังเจ็บพอแล้Cวกับรักเดิม ๆD มีเพิ่มเติBmมแค่ใจพัง ๆEmแค่อ้ายตันดัAmง บ่ได้นั่งDเสียใจย้อนเจ้Gาดอก.D.

G | Em |C | D |

* | ** |

บ่Gได้ฮ้องไห้ บ่ได้เสียใจDให้ไผดอกบ่Emได้ฮ้องไห้ บ่ได้เสียใจCให้เจ้าดอกบ่Gได้ฮ้องไห้ บ่ได้เสียใจDให้ไผดอกบ่Emได้ฮ้องไห้ บ่ได้เสียใจCให้เจ้าดอกG (D)..

ฮ่วย! บ่แม่Gนติดเชื้อโควิด แต่หายใจติด หายใจฝืดนั่งสืEmบขี้มูกกื้ด ๆ แต่อ้ายบ่มีดอกน้ำตายอมรับCว่าเคยเสียใจกัยการฮักเจ้าที่ผ่านมากะเลยเจ็Dบ กะเลยหลาบ กะเลยจื่อ.. D

G | Em |C | D |
G | Em |C | D |

* | ** |

เจ็บพอแล้Cวกับรักเดิม ๆD มีเพิ่มเติBmมแค่ใจพัง ๆEmแค่อ้ายตันดัAmง บ่ได้นั่งDเสียใจย้อนเจ้Gาดอก..

แค่อ้ายตันดัAmง บ่ได้นั่งDเสียใจย้อนเจ้าดอก..

*** |คอร์ดเพลง ตันดัง บีดส์ เมืองม่วง feat.บักจีเหลิน

เนื้อเพลง ตันดัง บีดส์ เมืองม่วง feat.บักจีเหลิน สิบ่เสียน้ำตาให้คำบอกลาของเจ้าอีก จักเทื่อแล้วที่อ้ายนั่นหลีกทางให้เจ้าไป เจ็บจากเขาเจ้าก็กลับมา ให้อ้ายเช็ดน้ำตาแล้วเจ้ากะไป แค่คำบอกลาง่ายๆว่าลืมเขาบ่ลง บอกตรงๆว่าอ้ายหมดความไว้ใจ ย้อนเสียน้ำตามามากพอ เจ็บกับคำว่ารอ รอจนท้อใจ บ่มีแล้วน้ำตาที่ไหล บ่มีความเสียใจให้เห็น ที่อ้ายนั่งสืบขี้มูกนั้นเป็นอาการตันดัง เจ็บพอแล้วกับรักเดิมๆมีเพิ่มเติมแค่ใจพังๆแค่อ้ายตันดัง บ่ได้นั่งเสียใจย้อนเจ้าดอก บ่ได้ฮ้องไห้ บ่ได้เสียใจให้ไผดอก บ่ได้ฮ้องไห้ บ่ได้เสียใจให้เจ้าดอก บ่ได้ฮ้องไห้ บ่ได้เสียใจให้ไผดอก บ่ได้ฮ้องไห้ บ่ได้เสียใจให้เจ้าดอก ฮ่วย! บ่แม่นติดเชื้อโควิด แต่หายใจติด หายใจฝืด นั่งสืบขี้มูกกื้ดๆแต่อ้ายบ่มีดอกน้ำตา ยอมรับว่าเคยเสียใจกัยการฮักเจ้าที่ผ่านมา กะเลยเจ็บ กะเลยหลาบ กะเลยจื่อ เจ็บพอแล้วกับรักเดิมๆมีเพิ่มเติมแค่ใจพังๆแค่อ้ายตันดัง บ่ได้นั่งเสียใจย้อนเจ้าดอก แค่อ้ายตันดัง บ่ได้นั่งเสียใจย้อนเจ้าดอก