เธอกับฉันและมันอีกคน

 กล้วย แสตมป์  แก๊งปากซอย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เธอกับฉันและมันอีกคน กล้วย แสตมป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กล้วย แสตมป์เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: อภิชัย ชูเกื้อสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

F | C |Dm | A# |

 F  ดูเธอวันนี้..ไม่เหมือCนเดิม.. Dm  แววตาของเธอ..มันเปลี่ยA#นไป.. F  เพราะเขาคนนั้นที่เธอโทรหCาใช่ไหม   มันเป็นA#ใคร..   A#

 F  คำพูดว่ารักที่เคยได้ฟังCทุก ๆ วัน Dm  วันนี้เหมือนมัน..ไม่จริงA#ใจ F  เธอแสร้งแกล้งทำให้มันจบ ๆC ไป   เพราะอะA#ไร เป็นเพราะเขCาใช่ไหมเธอ

 Gm  แค่อยากจะถาม..ให้ชัดเจAmนอีกสักครั้ง A#  เธอช่วยไปทำให้หายข้อCงใจ

ถ้าเธอเลือกฉัFน ไปจบกับมัAmนจะได้ไหDmลบเบอCร์มันทิ้งไปA#.. อย่ามีอะไรCให้ค้างคาถ้าเธอเลือกมัFน ตัวฉัAmนก็ขอลDmจากไปCพร้อมน้ำตA#า..ดีกว่าอยู่Cอย่างคนไร้ค่า ที่เธอไม่มี(F)ใจ

F | C |

 F  ลองเลือกสักทาง สักคน จะได้Cไหม Dm  เธอลองถามใจ..ของเธA#อดู.. F  เลือกเอาสักคน สักทาง จะได้Cรู้..   ได้เตรียA#มใจ.. อย่าปล่อยไว้Cให้ค้างคา

* | ** |

Dm C | A# | Dm C | A |

** |

 F  อยู่ไปCก็เสียเวลา..   ถ้าต้องอยู่A#อย่างคนไร้ค่Cา ที่เธอไม่ต้อFงการ..คอร์ดเพลง เธอกับฉันและมันอีกคน กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง เธอกับฉันและมันอีกคน กล้วย แสตมป์ ดูเธอวันนี้ ไม่เหมือนเดิม แววตาของเธอ มันเปลี่ยนไป เพราะเขาคนนั้นที่เธอโทรหาใช่ไหม มันเป็นใคร คำพูดว่ารักที่เคยได้ฟังทุกๆวัน วันนี้เหมือนมัน ไม่จริงใจ เธอแสร้งแกล้งทำให้มันจบๆไป เพราะอะไร เป็นเพราะเขาใช่ไหมเธอ แค่อยากจะถาม ให้ชัดเจนอีกสักครั้ง เธอช่วยไปทำให้หายข้องใจ ถ้าเธอเลือกฉัน ไปจบกับมันจะได้ไหม ลบเบอร์มันทิ้งไป อย่ามีอะไรให้ค้างคา ถ้าเธอเลือกมัน ตัวฉันก็ขอลา จากไปพร้อมน้ำตา ดีกว่าอยู่อย่างคนไร้ค่า ที่เธอไม่มีใจ ลองเลือกสักทาง สักคน จะได้ไหม เธอลองถามใจ ของเธอดู เลือกเอาสักคน สักทาง จะได้รู้ ได้เตรียมใจ อย่าปล่อยไว้ให้ค้างคา อยู่ไปก็เสียเวลา ถ้าต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า ที่เธอไม่ต้องการ