วิกฤตพีเดีย (กักสุข)

  ว่าน ธนกฤต   สตริง   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง วิกฤตพีเดีย ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์เรียบเรียง: จั๊ก ชวิน จิตรสมบูรณ์สังกัดค่าย: Cactus Music Group

E D#m | C#m |E D#m | C#m |
E D#m | C#m |E D#m | A B |

ทุกอย่างมันมีความหมEายเคยหมายความว่าอย่างนั้Eชีวิตคือการสื่อสาEรพูดกันให้เข้าใจAแต่มันเปลี่ยนไปหมดแล้Amภาวะจำเป็นของกาG#mรแก้ไขC#m และเริ่มF#m | Bใหม่..

บางคนติดแอลกอฮอEล์  วันนี้อาจเป็นคุณหมEเขาแค่หยิบแอลกอฮอEล์ล้างมือเพื่อย้อมใAบางคนเปิดร้านอาหาAmแต่ห้ามนั่งทาน สั่งแล้G#mวกลับไC#mป เริ่มใF#m | Bหม่..

ถ้าหากบอกว่าคิดถึAง.. แปลว่าไม่ต้องมาหG#mความหมายของการนั่งมอF#mงจ้องตBา คือกลับบ้านEไปหากจะพูดคำว่ารัAก..แปลว่าไม่ต้องอยากเจG#mอได้ไหC#mยิ่งอF#mยู่ไกลกันสักเท่าไหBร่.. (ยิ่งดีเอง)

E D#m | C#m |E D#m | A B |

บางอย่างที่เขาได้รู้E.. วันนี้กลายเป็นไม่รู้E..บางเรื่องที่ฟังด้วยหูE แท้จริงก็ไม่ใช่Aแค่เปลี่ยนมุมมองเท่านั้Amมันไม่ได้ทำให้โลG#mกหวั่นไหC#mแค่เข้าใF#mจ.. เท่านั้นเอBง..

* |

A | G#m |F#m B | E |
A | G#m C#m |F#m | B |

* | * |

E D#m | C#m |E D#m | A B |คอร์ดเพลง วิกฤตพีเดีย ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์

เนื้อเพลง วิกฤตพีเดีย ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์ ทุกอย่างมันมีความหมาย เคยหมายความว่าอย่างนั้น ชีวิตคือการสื่อสารพูดกันให้เข้าใจ แต่มันเปลี่ยนไปหมดแล้ว ภาวะจำเป็นของการแก้ไข และเริ่มใหม่ บางคนติดแอลกอฮอล์ วันนี้อาจเป็นคุณหมอ เขาแค่หยิบแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อย้อมใจ บางคนเปิดร้านอาหาร แต่ห้ามนั่งทาน สั่งแล้วกลับไป เริ่มใหม่ ถ้าหากบอกว่าคิดถึง แปลว่าไม่ต้องมาหา ความหมายของการนั่งมองจ้องตา คือกลับบ้านไป หากจะพูดคำว่ารัก แปลว่าไม่ต้องอยากเจอได้ไหม ยิ่งอยู่ไกลกันสักเท่าไหร่ (ยิ่งดีเอง) บางอย่างที่เขาได้รู้ วันนี้กลายเป็นไม่รู้ บางเรื่องที่ฟังด้วยหู แท้จริงก็ไม่ใช่ แค่เปลี่ยนมุมมองเท่านั้น มันไม่ได้ทำให้โลกหวั่นไหว แค่เข้าใจ เท่านั้นเอง