เหว

 วัชราวลี สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เหว วัชราวลี Whatcharawalee

ฉันยืนหายใจA.. อยู่กลางหุบAmaj7เขา..เห็นเพียงแสงดาC#mว.. ทีส่องมาที่ฉัF#mน..คนบนท้องฟ้BmาคงนอนสบายฉัC#mนยังนอนไม่หลับ คอDยเวลา.. D

ฉันเดินหายใAจ.. ไม่มีจุดหมAmaj7าย..เหลียวมองข้างกC#mาย.. ดูใคร ๆ ก็ไม่เหF#mงา..ยังมีแค่ฉันBmเดินเพียงลำพังหัวใจC#mที่ไร้พลัง.. รอDเวลา..ที่จะจากไปE..

นานเหลือเกิA | Amaj7น ..ที่ไม่ได้เจC#mอ.. สุขข้างในใF#mจ..รอคอยสักวันBmหนึ่ง.. สักวันC#mหนึ่ง..   D | E

แผลที่ฉันเจA | Amaj7อ ..มันจะหายดีC#m.. แต่จะทนได้F#mไหม..ใจที่มันช้ำBmใจ หมดหนทางC#mไป..จบลงที่น้ำDตามันไหล..  D

A | Amaj7 |C#m | F#m |Bm | C#m |D | D |

ฉันลองทบทวAน..ความจมที่เกิดซ้ำAmaj7..เพราะห้องนอนสีดำC#m หรือประตูที่ปิดทึF#mบ..หรืออาจเป็นเพราะฉันBmไม่ยอมขึ้นไปใช่ ฉันC#mต้องลุกให้ได้พยายาDมสิ เริ่มจากตัวฉัEน..

ไม่นานเท่าไA | Amaj7ร ..ฉันจะได้เจC#mอ.. สุขข้างในใจF#m..รอคอยสักวันBmหนึ่ง.. สักวันC#mหนึ่ง.. D   ไม่Eนาน..แผลที่ฉันเจA | Amaj7อ..มันจะหายดีC#m.. เชื่อว่าจะทนF#mไหวใจที่เคยช้ำBmใจ.. เปิดแล้วหัวC#mใจเปิดให้ความทุกDข์ได้รินไหล.. E(ออกไป)

* |

A | Amaj7 | D | D | ( x4 )คอร์ดเพลง เหว วัชราวลี Whatcharawalee

เนื้อเพลง เหว วัชราวลี Whatcharawalee ฉันยืนหายใจ อยู่กลางหุบเขา เห็นเพียงแสงดาว ทีส่องมาที่ฉัน คนบนท้องฟ้าคงนอนสบาย ฉันยังนอนไม่หลับ คอยเวลา ฉันเดินหายใจ ไม่มีจุดหมาย เหลียวมองข้างกาย ดูใครๆก็ไม่เหงา ยังมีแค่ฉันเดินเพียงลำพัง หัวใจที่ไร้พลัง รอเวลา ที่จะจากไป นานเหลือเกิน ที่ไม่ได้เจอ สุขข้างในใจ รอคอยสักวันหนึ่ง สักวันหนึ่ง แผลที่ฉันเจอ มันจะหายดี แต่จะทนได้ไหม ใจที่มันช้ำใจ หมดหนทางไป จบลงที่น้ำตามันไหล ฉันลองทบทวน ความจมที่เกิดซ้ำ เพราะห้องนอนสีดำ หรือประตูที่ปิดทึบ หรืออาจเป็นเพราะฉันไม่ยอมขึ้นไป ใช่ ฉันต้องลุกให้ได้ พยายามสิ เริ่มจากตัวฉัน ไม่นานเท่าไร ฉันจะได้เจอ สุขข้างในใจ รอคอยสักวันหนึ่ง สักวันหนึ่ง ไม่นาน แผลที่ฉันเจอ มันจะหายดี เชื่อว่าจะทนไหว ใจที่เคยช้ำใจ เปิดแล้วหัวใจ เปิดให้ความทุกข์ได้รินไหล ออกไป