ผมคือเวลา

 วัชราวลี สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผมคือเวลา วัชราวลี Whatcharawalee

G | G | |

 Am    ฟ้าDค่อย ๆ มืดBmลง.. Emโอว... Am    คล้าDยอารมณ์อ่อนGไหว.. โAm Bmอว... C    เห็Dนสายตาที่Bmท้อ  เหนื่อยEmจนล้าหัวAmใจ     อดทนไว้D หัวใจเธอ

 Am    คิดDว่าในคืนBmหนึ่ง.. โอEmว... Am    เธอคงDได้เฝ้าคอยแต่คิดGถึง.. โAm Bmอว... C    เขาDหรือใครคนBmนั้น  ด้วEmยแววตาสะAmอื้น     อดทนไว้Dนะที่รัก..

ลองหลับตาGสักครั้ง ให้ใจCของฉัน..   ได้บินBmเข้าถึง ณ ที่Emนั้น ๆ Am  ฉันหวังว่าDเธอจะลองเปิดGรับ.. โAm Bmอว...   จะดึงมือCเธอเข้ามากอดไว้Dที่ฉัน..   อิงBmและเอนกาEmยแนบซบกัน Am  ค่อย ๆ ผ่าน.. ฮืDม..

 Am     คงDไม่นานเท่าไหBmร่.. โอEmว... Am     ใจDที่ช้ำชาและหวั่นGไหว.. โAm Bmอว... C     จะได้Dเวลาที่Bmพร้อม..ออกEmเดินทางเริ่มAmใหม่      อดทนไว้Dนะที่รัก

* |

ในคืนนี้..

G C | Bm Em |Am D G Am Bm |
C D | Bm Em |Am D |

   ลองหลับตาGสักครั้ง ให้ใจCของฉัน..   ได้บินBmเข้าถึง ณ ที่Emนั้น ๆ Am  ฉันหวังว่าDเธอจะลองเปิดGรับ.. โAm Bmอว...   จะดึงมือCเธอเข้ามากอดไว้Dที่ฉัน..   อิงBmและเอนกาEmยแนบซบกัน Am  ค่อย ๆ ผ่าน.. ฮืDม.. มันไปCด้วยกัน..คอร์ดเพลง ผมคือเวลา วัชราวลี Whatcharawalee

เนื้อเพลง ผมคือเวลา วัชราวลี Whatcharawalee ฟ้าค่อยๆมืดลง โอว คล้ายอารมณ์อ่อนไหว โอว เห็นสายตาที่ท้อ เหนื่อยจนล้าหัวใจ อดทนไว้ หัวใจเธอ คิดว่าในคืนหนึ่ง โอว เธอคงได้เฝ้าคอยแต่คิดถึง โอว เขาหรือใครคนนั้น ด้วยแววตาสะอื้น อดทนไว้นะที่รัก ลองหลับตาสักครั้ง ให้ใจของฉัน ได้บินเข้าถึง ณ ที่นั้นๆฉันหวังว่าเธอจะลองเปิดรับ โอว จะดึงมือเธอเข้ามากอดไว้ที่ฉัน อิงและเอนกายแนบซบกัน ค่อยๆผ่าน ฮืม คงไม่นานเท่าไหร่ โอว ใจที่ช้ำชาและหวั่นไหว โอว จะได้เวลาที่พร้อม ออกเดินทางเริ่มใหม่ อดทนไว้นะที่รัก ในคืนนี้ ลองหลับตาสักครั้ง ให้ใจของฉัน ได้บินเข้าถึง ณ ที่นั้นๆฉันหวังว่าเธอจะลองเปิดรับ โอว จะดึงมือเธอเข้ามากอดไว้ที่ฉัน อิงและเอนกายแนบซบกัน ค่อยๆผ่าน ฮืม มันไปด้วยกัน