ลูกอม

 วัชราวลี  สตริง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลูกอม วัชราวลี Whatcharawalee
เนื้อร้อง/ทำนอง: มนต์ชัย สัตยเทพเรียบเรียง/ดนตรี: มนต์ชัย สัตยเทพ

D F#m | Bm A |
G F#m Bm | Em A | Dmaj7 | |

 Dmaj7  ในคืนที่ฟ้F#mานั้นเต็มไปด้วยแสงBmไฟ   เราโอบกอดกัA7นและมองไปAm7บนฟ้า..Gmaj7ไกล..   สุดหัF#mวใจ  สุดสาEmยตา  มีแต่Aเรา

 Dmaj7  ดวงจันทร์ล่องลF#mอยและมอบความรักให้Bm7กัน   ขอบคุณวันนี้A7ที่คอยAm7ดูแลรักฉัGmaj7น..   จากหัF#mวใจ  จากนี้Emไป  มีแต่Aเธอ

 Gmaj7  ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้Gmaj7ดวงดาวจะหายไปไหF#m   ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้Bmท้องฟ้าจะเป็นเช่Emนไร..   แต่ฉันก็รู้GหัวใจของฉัAน...

จะมีเพียงเธDอ รักเพียงแต่เธF#mโอบกอดเธอด้วยรัBmก รักที่ห่วงใยA7ใจAm7ฉันให้เธGอ มันเป็นของเF#mธอรู้ไหBmทุกคำEmมันกลั่นออกมาจากหัวAใจ

เราจะลอยข้ามฟ้Dา ท่ามกลางหมู่ดF#mาวจะไม่มีความเหBmงา.. เข้ามากล้ำกลA7ายเพลAm7งนี้เพื่อเธGอ มันเป็นของเธF#mอรู้ไหBmสัญญEmาจะดูแลเธอจากนี้A ตลอดไป..

D Em F#m G | D Em F#m G |

 Dmaj7  แม้มีบ้างครั้F#mงฉันทำให้เธอเสียใBm   แต่ทุก ๆ ครั้A7งเธอพร้อมจะมAm7องข้ามไปGmaj7   เธอเข้าใF#mจ  ให้อภัEmย..  คนอย่าAงฉัน..

* | ** | *** |

D Em F#m G | D Em F#m G |

ต่อให้โลกสลาDย..หายไปกับตF#mา..ต่อให้ดาวบนฟ้Bmา.. ลบเลือนห่างไกA7ใจAm7ฉันให้เธGอ มันเป็นของเธF#mอรู้ไหBmทุกคำEmมันกลั่นออกมาจากหัวAใจ

เราจะลอยข้ามฟ้Dา ท่ามกลางหมู่ดF#mาวจะไม่มีความเหBmงา.. เข้ามากล้ำกลA7ายเพลAm7งนี้เพื่อเธGอ มันเป็นของเธF#mอรู้ไหBmสัญญEmาจะดูแลเธอจากนี้A ตลอดไGป..คอร์ดเพลง ลูกอม วัชราวลี Whatcharawalee

เนื้อเพลง ลูกอม วัชราวลี Whatcharawalee ในคืนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงไฟ เราโอบกอดกันและมองไปบนฟ้า ไกล สุดหัวใจ สุดสายตา มีแต่เรา ดวงจันทร์ล่องลอยและมอบความรักให้กัน ขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแลรักฉัน จากหัวใจ จากนี้ไป มีแต่เธอ ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหน ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไร แต่ฉันก็รู้หัวใจของฉัน จะมีเพียงเธอ รักเพียงแต่เธอ โอบกอดเธอด้วยรัก รักที่ห่วงใย ใจฉันให้เธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม ทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจ เราจะลอยข้ามฟ้า ท่ามกลางหมู่ดาว จะไม่มีความเหงา เข้ามากล้ำกลาย เพลงนี้เพื่อเธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม สัญญาจะดูแลเธอจากนี้ ตลอดไป แม้มีบ้างครั้งฉันทำให้เธอเสียใจ แต่ทุกๆครั้งเธอพร้อมจะมองข้ามไป เธอเข้าใจ ให้อภัย คนอย่างฉัน ต่อให้โลกสลาย หายไปกับตา ต่อให้ดาวบนฟ้า ลบเลือนห่างไกล ใจฉันให้เธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม ทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจ เราจะลอยข้ามฟ้า ท่ามกลางหมู่ดาว จะไม่มีความเหงา เข้ามากล้ำกลาย เพลงนี้เพื่อเธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม สัญญาจะดูแลเธอจากนี้ ตลอดไป