สถานีดวงจันทร์

วัชราวลี, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สถานีดวงจันทร์ วัชราวลี Whatcharawalee

D | C#m |Bm | Dm |

 A  ฉันก้าวเดินขึ้นไปAmaj7บนขบวนสุดท้Aาย..   และหาที่นั่งดี ๆA7 เผื่อจะมีคนข้างกาDย..   เวลานี้Dmก็มีเพียงฟ้าที่เC#mปลี่ยน..สีF#m..  ไปBm..   ทอดEยาวเหลือเกิC#mน..   หัF#mว..  Bm Eใจ..

 A  รถเคลื่อนไปบนทาAmaj7งจนใครบางคนผ่านมAา..   เขาขึ้นและเดินเขยิA7บจนติดเกือบชิดหน้าตDา..   เวลานี้Dmก็มีเพียงเราที่C#mอยู่.. ใกF#mล้..  กัBmน..   เกือบชิEดจนสัมผัC#mส..  เธF#mอ.. นั้Bm Eน..

ฉันคิดAว่ามันคงดีถ้าเรC#mาได้ยืนห่าง ๆโดยไม่ชิF#mดจนเกินไปอาจทำใEห้ใจลอยไปถึDงไหนถึงแดนดินใC#mดที่ไหน ก็ไม่ได้เตรียBmมดวงใจ..กับEเหตุการณ์นี้

ฉันคิดAว่าคงดีถ้าเรC#mาได้ลองรู้จักพูดทัF#mกและทายกันเบา ๆE ข้างกายเธอคนDที่ไหน เธอไม่มีแฟC#mนใช่ไหมมันคงพูดยากBmเกินไป โอEว.. เธอ..(D)

 D  สวัสดีครับทุกท่าน มองตรงไปจะเห็นดวงดาC#m   นับตลอดวินาทีนี้ คงใกล้จะเข้าหน้าหนBmาว   สิ่งที่สัมผัสได้จะเกิดขึ้นในตอนเช้Dm   ความสุขทุกขณะจะติดตัวไปกับเรา

* | ** |

 G  สวัสดีครับ ผม กัปตัDนสัญชัย   ขณะนี้Gท่านกำลังเดินทางไปกับรถไฟสDายวัชราวลี

 G  กลับมาอีกครั้งนะครับ..ขอใช้เวลาอีกไม่นาD   ไม่เกิน 15 นาที จะร่อนจอดลงบนดวงจันทร์ G  ขอให้ทุกท่านเดินทาง..ด้วยความสบายใจมั่น E  รถไฟขบวนนี้..มีวัชราวลีนำทาง

** |คอร์ดเพลง สถานีดวงจันทร์ วัชราวลี Whatcharawalee

เนื้อเพลง สถานีดวงจันทร์ วัชราวลี Whatcharawalee ฉันก้าวเดินขึ้นไปบนขบวนสุดท้าย และหาที่นั่งดีๆเผื่อจะมีคนข้างกาย เวลานี้ก็มีเพียงฟ้าที่เปลี่ยน สี ไป ทอดยาวเหลือเกิน หัว ใจ รถเคลื่อนไปบนทางจนใครบางคนผ่านมา เขาขึ้นและเดินเขยิบจนติดเกือบชิดหน้าตา เวลานี้ก็มีเพียงเราที่อยู่ ใกล้ กัน เกือบชิดจนสัมผัส เธอ นั้น ฉันคิดว่ามันคงดีถ้าเราได้ยืนห่างๆโดยไม่ชิดจนเกินไปอาจทำให้ใจลอยไปถึงไหน ถึงแดนดินใดที่ไหน ก็ไม่ได้เตรียมดวงใจ กับเหตุการณ์นี้ ฉันคิดว่าคงดีถ้าเราได้ลองรู้จัก พูดทักและทายกันเบาๆข้างกายเธอ คนที่ไหน เธอไม่มีแฟนใช่ไหม มันคงพูดยากเกินไป โอว เธอ สวัสดีครับทุกท่าน มองตรงไปจะเห็นดวงดาว นับตลอดวินาทีนี้ คงใกล้จะเข้าหน้าหนาว สิ่งที่สัมผัสได้จะเกิดขึ้นในตอนเช้า ความสุขทุกขณะจะติดตัวไปกับเรา สวัสดีครับ ผม กัปตันสัญชัย ขณะนี้ท่านกำลังเดินทางไปกับรถไฟสายวัชราวลี กลับมาอีกครั้งนะครับ ขอใช้เวลาอีกไม่นาน ไม่เกิน 15 นาที จะร่อนจอดลงบนดวงจันทร์ ขอให้ทุกท่านเดินทาง ด้วยความสบายใจมั่น รถไฟขบวนนี้ มีวัชราวลีนำทาง