สถานีดวงจันทร์

 วัชราวลี  สตริง  อินเลิฟ  เพลงจีบ  ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สถานีดวงจันทร์ วัชราวลี Whatcharawalee
เนื้อร้อง/ทำนอง: มนต์ชัย สัตยเทพเรียบเรียง: วัชราวลี, Whatcharawalee

Dmaj7 | C#m7 |Bm7 | Dm7 |

 A  ฉันก้าวเดินขึ้นไปAmaj7บนขบวนสุดท้Aาย..   และหาที่นั่งดี ๆA7 เผื่อจะมีคนข้างกาDmaj7ย..   เวลานี้Dm7ก็มีเพียงฟ้าที่C#m7เปลี่ยน..สีF#m7..   ไปBm7..   ทอดEยาวเหลือเกิC#m7น..    หัF#m7ว..  Bm7 Eใจ..

 A  รถเคลื่อนไปบนทาAmaj7งจนใครบางคนผ่านมAา..   เขาขึ้นและเดินเขยิA7บจนติดเกือบชิดหน้าตDmaj7า..   เวลานี้Dm7ก็มีเพียงเราที่C#m7อยู่.. ใกF#m7ล้..  กันBm7..   เกือบชิEดจนสัมผัC#m7ส..  เธอF#m7..  นั้Bm7 Eน..

ฉันคิดAว่ามันคงดีถ้าเรC#m7าได้ยืนห่าง ๆโดยไม่ชิF#m7ดจนเกินไปอาจทำEให้ใจลอยไปDmaj7ถึงไหนถึงแดนดินใC#m7ดที่ไหน ก็ไม่ได้เตรียBm7มดวงใจ..กับEเหตุการณ์นี้

ฉันคิดAว่าคงดีถ้าเรC#m7าได้ลองรู้จักพูดทัF#m7กและทายกันเบา ๆE ข้างกายเธอคนDmaj7ที่ไหน เธอไม่มีแฟC#m7นใช่ไหมมันคงพูดยากBm7เกินไป โอEว.. เธอ..(D)

 Dmaj7  สวัสดีครับทุกท่าน มองตรงไปจะเห็นดวงดาC#m7   นับตลอดวินาทีนี้ คงใกล้จะเข้าหน้าหนBm7าว   สิ่งที่สัมผัสได้จะเกิดขึ้นในตอนเช้Dm7   ความสุขทุกขณะจะติดตัวไปกับเรา

* | ** | *** |

 G  สวัสดีครับ ผม กัปตัDนสัญชัย   ขณะนี้ท่าGนกำลังเดินทางไปกับรถไฟDสายวัชราวลี

 G  กลับมาอีกครั้งนะครับ..ขอใช้เวลาอีกไม่นาD   ไม่เกิน 15 นาที จะร่อนจอดลงบนดวงจันทร์ G  ขอให้ทุกท่านเดินทาง..ด้วยความสบายใจมั่น E  รถไฟขบวนนี้..มีวัชราวลีนำทาง

** | *** |คอร์ดเพลง สถานีดวงจันทร์ วัชราวลี Whatcharawalee

เนื้อเพลง สถานีดวงจันทร์ วัชราวลี Whatcharawalee ฉันก้าวเดินขึ้นไปบนขบวนสุดท้าย และหาที่นั่งดีๆเผื่อจะมีคนข้างกาย เวลานี้ก็มีเพียงฟ้าที่เปลี่ยน สี ไป ทอดยาวเหลือเกิน หัว ใจ รถเคลื่อนไปบนทางจนใครบางคนผ่านมา เขาขึ้นและเดินเขยิบจนติดเกือบชิดหน้าตา เวลานี้ก็มีเพียงเราที่อยู่ ใกล้ กัน เกือบชิดจนสัมผัส เธอ นั้น ฉันคิดว่ามันคงดีถ้าเราได้ยืนห่างๆโดยไม่ชิดจนเกินไปอาจทำให้ใจลอยไปถึงไหน ถึงแดนดินใดที่ไหน ก็ไม่ได้เตรียมดวงใจ กับเหตุการณ์นี้ ฉันคิดว่าคงดีถ้าเราได้ลองรู้จัก พูดทักและทายกันเบาๆข้างกายเธอ คนที่ไหน เธอไม่มีแฟนใช่ไหม มันคงพูดยากเกินไป โอว เธอ สวัสดีครับทุกท่าน มองตรงไปจะเห็นดวงดาว นับตลอดวินาทีนี้ คงใกล้จะเข้าหน้าหนาว สิ่งที่สัมผัสได้จะเกิดขึ้นในตอนเช้า ความสุขทุกขณะจะติดตัวไปกับเรา สวัสดีครับ ผม กัปตันสัญชัย ขณะนี้ท่านกำลังเดินทางไปกับรถไฟสายวัชราวลี กลับมาอีกครั้งนะครับ ขอใช้เวลาอีกไม่นาน ไม่เกิน 15 นาที จะร่อนจอดลงบนดวงจันทร์ ขอให้ทุกท่านเดินทาง ด้วยความสบายใจมั่น รถไฟขบวนนี้ มีวัชราวลีนำทาง