หนึ่ง

 วัชราวลี สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หนึ่ง วัชราวลี Whatcharawalee

Amaj7 | Amaj7 |
Amaj7 | Amaj7 |
Dmaj7 | Dm |

C#m7 | F#m7 | Bm7 | E |
C#m7 | F#m7 | Bm7 | E | Amaj7 | |

ฟ้าที่ฉันเคลื่อนผ่Dmaj7าน หนทางที่กว้างEใหญ่มองยังไงก็สC#m7วย เพราะว่ามีเธออยู่ข้างฉัF#m7พบคนที่รู้จัDmaj7ก  ทักทายคนรู้Eใจค้นจนเจอจุดหมC#m7าย และเธอก็ยืนอยู่ตรงนั้F#m7

บนหนทาBm7งที่ผ่าน.. Eเจอเรื่องราC#m7วต่าง ๆ .. เท่าไรF#m7..อาจมีทั้งลBm7บหรือดีแค่ไหBm7น..เมื่อฉันเลือกแล้Dmวว่าฉันจะต้องข้ามไปE9

ผ่านดวงดาAว บินขึ้นไC#m7ป..บนฟ้F#m7า..จนถึEงท้องนภBm7า มองเห็นแสงจันทรE9จับมือเธAอ..ท่องไปตาE/G#มความฝัF#m7น..มันEช่างสวยเหลือเกิBm7น ทางที่ฉันเลือกE9เดิน

A | C#m7 |Dmaj7 | Dm |

ฝนกำลังเริ่มตDmaj7ก  ฟ้ากำลังเริ่มEเปลี่ยนเหมือนจะเป็นบทเรียนC#m7ชีวิตให้เราได้เรียนรู้F#m7ชีวิตคือการรู้จัDmaj7ก  ชีวิตคือการเริ่มEใหม่ทักทายวันสดใสC#m7 แล้ววิ่งออกไปทำความฝัF#m7

* | ** ||

A C#m7 | F#m7 E |Bm7 E9 |
A E/G# | F#m7 E |Bm7 E9 |

** |

A C#m7 | F#m7 E |Bm7 E9 |
A E/G# | F#m7 E |Bm7 E9 |คอร์ดเพลง หนึ่ง วัชราวลี Whatcharawalee

เนื้อเพลง หนึ่ง วัชราวลี Whatcharawalee ฟ้าที่ฉันเคลื่อนผ่าน หนทางที่กว้างใหญ่ มองยังไงก็สวย เพราะว่ามีเธออยู่ข้างฉัน พบคนที่รู้จัก ทักทายคนรู้ใจ ค้นจนเจอจุดหมาย และเธอก็ยืนอยู่ตรงนั้น บนหนทางที่ผ่าน เจอเรื่องราวต่างๆ เท่าไร อาจมีทั้งลบหรือดีแค่ไหน เมื่อฉันเลือกแล้วว่าฉันจะต้องข้ามไป ผ่านดวงดาว บินขึ้นไป บนฟ้า จนถึงท้องนภา มองเห็นแสงจันทรา จับมือเธอ ท่องไปตามความฝัน มันช่างสวยเหลือเกิน ทางที่ฉันเลือกเดิน ฝนกำลังเริ่มตก ฟ้ากำลังเริ่มเปลี่ยน เหมือนจะเป็นบทเรียนชีวิตให้เราได้เรียนรู้ ชีวิตคือการรู้จัก ชีวิตคือการเริ่มใหม่ ทักทายวันสดใส แล้ววิ่งออกไปทำความฝัน