ร่มสีเทา

 วัชราวลี สตริง ชิลๆ ฤดูฝน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ร่มสีเทา วัชราวลี Whatcharawalee
เนื้อร้อง/ทำนอง: มนต์ชัย สัตยเทพเรียบเรียง/ดนตรี: มนต์ชัย สัตยเทพ

A B | G#m C#m | F#m B | Emaj7 |

A B | G#m C#m | F#m | B | |

ฉัEน..เฝ้าถามความสุขอยู่ที่ไG#mหน..ชาF#mย..ที่เขาBเดินผ่านฉันEเข้ามา..บอกกับฉัAนขอร่มสักคัน แต่ว่าที่มือเขG#mาก็มีหนึ่งคัC#mก็แปลF#mกใจ.. ท่ามกลาBงหยดฝนโปรยปราย..

เขEา..ก็ถามฉันว่าอยากสุขไG#mหม..ลอF#mง..หุบร่มBในมือสักพักEนึง..และเงยหน้Aามองวันเวลามองหยดน้ำG#mที่มันกระทบC#mตา..ยังเปียF#mกอยู่ใช่ไหม  หรือไม่มีBฝน..

บนท้องฟ้Aาไม่มีอะไBรแน่นอG#mน ถ้ามองจากตรC#mงนี้เดี๋F#mยวก็มืดแล้วก็Bสว่าEง..อาAจจะมีฝนBก่อเป็นพายุG#m  หรือลC#mมลอยปลิวอยู่แค่นั้นสุขที่เคF#mยเดินทางตามหามานานไม่Bได้ไกลที่ไหน (อยู่แค่Amaj7นี้เอง..) B

ยิ้Eม..ฉันยิ้มมากกว่าทุกครั้G#mง..สุF#mข..ที่ฉัBนตามหามาแสนEนาน..อยู่ตรงนี้Aแค่เพียงเข้าใจอย่าไปยึG#mดถือมันและกอC#mดไว้..ก็แค่F#mร่มเท่านั้น เท่านั้Bน..

* |

ฉันAเห็นเธอถือร่มBผ่านมาเต็G#mมไปด้วยร่องรอC#mยและคราบน้ำตา..ฉัF#mนได้เห็นแล้วมันBปวดใจไม่Eใช่เพียงแค่เธอที่ทุกข์ โอ้ว..

ฉันAก็เป็นเหมือนเธอ เธอBได้ยินไหมอยากขอG#mให้เธอลองโยนร่มC#mที่ถือเอาไว้F#mหนัก..โยนมันออกไปB..

* |

อย่าไปยึF#mด อย่าไปถือ อย่าไปเอามากอดไว้ก็Bจะไม่เสียใจ..ตลอดชีวิF#mตต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าใครจะทุBกข์ จะสุข แค่ไหน ก็อยู่ที่Amaj7จะมอง.. B | Eคอร์ดเพลง ร่มสีเทา วัชราวลี Whatcharawalee

เนื้อเพลง ร่มสีเทา วัชราวลี Whatcharawalee ฉัน เฝ้าถามความสุขอยู่ที่ไหน ชาย ที่เขาเดินผ่านฉันเข้ามา บอกกับฉันขอร่มสักคัน แต่ว่าที่มือเขาก็มีหนึ่งคัน ก็แปลกใจ ท่ามกลางหยดฝนโปรยปราย เขา ก็ถามฉันว่าอยากสุขไหม ลอง หุบร่มในมือสักพักนึง และเงยหน้ามองวันเวลา มองหยดน้ำที่มันกระทบตา ยังเปียกอยู่ใช่ไหม หรือไม่มีฝน บนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอน ถ้ามองจากตรงนี้ เดี๋ยวก็มืดแล้วก็สว่าง อาจจะมีฝนก่อเป็นพายุ หรือลมลอยปลิวอยู่แค่นั้น สุขที่เคยเดินทางตามหามานาน ไม่ได้ไกลที่ไหน (อยู่แค่นี้เอง ) ยิ้ม ฉันยิ้มมากกว่าทุกครั้ง สุข ที่ฉันตามหามาแสนนาน อยู่ตรงนี้แค่เพียงเข้าใจ อย่าไปยึดถือมันและกอดไว้ ก็แค่ร่มเท่านั้น เท่านั้น ฉันเห็นเธอถือร่มผ่านมา เต็มไปด้วยร่องรอยและคราบน้ำตา ฉันได้เห็นแล้วมันปวดใจ ไม่ใช่เพียงแค่เธอที่ทุกข์ โอ้ว ฉันก็เป็นเหมือนเธอ เธอได้ยินไหม อยากขอให้เธอลองโยนร่มที่ถือเอาไว้หนัก โยนมันออกไป อย่าไปยึด อย่าไปถือ อย่าไปเอามากอดไว้ ก็จะไม่เสียใจ ตลอดชีวิตต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าใคร จะทุกข์ จะสุข แค่ไหน ก็อยู่ที่จะมอง